Jov 36:1-33

36  Zatim Elijuj još reče:   „Strpljiv budi još malo sa mnom, i ja ću ti pokazatiDa još nešto treba reći za Boga.   Izneću široko znanje svoje,I pokazaću da je Tvorac moj pravedan.+   Jer reči moje zaista nisu laž.Uz tebe je Onaj koji je u znanju+ savršen.   Gle, Bog je moćan+ i neće odbaciti čoveka,Silan je u razboritosti srca svoga.   Zloga neće ostaviti da živi,+Nego će pravdu nevoljnicima dati.+   Od pravednika neće odvratiti oči svoje,+Na presto+ će kraljevePostaviti zauvek, i biće uzvišeni.   Ako ljudi u lance svezani budu,+Sputavaće ih uža nevolje,   Tada će im on spomenuti dela njihovaI prestupe njihove, jer su oholi. 10  Uho će im otvoriti da opomenu čuju,+I reći će im da se od zla odvrate.+ 11  Ako poslušaju i počnu da mu služe,Dani će se njihovi završiti u dobru,I godine njihove u zadovoljstvu.+ 12  Ali ako ne poslušaju, od strele+ će umreti,+A da ništa nisu naučili. 13  Oni koji imaju srce otpadničko gnev će sakupljati.+Za pomoć neće moliti kad ih on sveže. 14  Duša će njihova u mladosti umreti,+Život će im se ugasiti među bludnicima hramskim.+ 15  A on će izbaviti nevoljnika iz nevolje njegove,I otvoriće mu uho u teskobi da ga pouči. 16  On će i tebe izbaviti iz usta nevolje!+Nećeš biti sputan, bićeš na mestu prostranom,+I na stolu tvom biće obilje utehe.+ 17  Nagledaćeš se presuda koje zli dobijaju;+Presuda i pravda podržaće se. 18  Pazi da te gnev+ ne navede da pakosno pljeskaš rukama,I neka te otkupnina+ velika ne zavede. 19  Hoće li uslišen biti vapaj tvoj?+ Neće, niti će te iz nevolje izbavitiSav silan trud tvoj.+ 20  Ne uzdiši za noći,Kad ljudi odlaze na počinak svoj. 21  Pazi da ne skreneš u zlo,+Jer njega si odabrao umesto nevolje.+ 22  Gle, Bog postupa uzvišeno u sili svojoj.Ima li učitelja poput njega? 23  Ko ga je na odgovornost pozvao zbog dela njegovih,+I ko mu je rekao: ’Nepravdu si učinio‘?+ 24  Seti se da treba da veličaš dela njegova+O kojima ljudi pevaju.+ 25  Sav ih ljudski rod posmatra,Čovek smrtni izdaleka ih gleda.+ 26  Gle, Bog je mnogo uzvišeniji nego što shvatiti možemo,+Broj godina njegovih ne može se dokučiti.+ 27  Jer on crpi kapi vode i podiže ih u visinu,+I one se cede odozgo kao kiša i magla njegova, 28  Tada oblaci kaplju,+Obilne kiše padaju na ljude. 29  Zaista, ko može razumeti oblake razastrte,Tutnjavu iz šatora njegovog?+ 30  Gle, nad tim prostire svetlost svoju,+I dno morsko prekriva. 31  Time on brani narode,+I hranu daje u izobilju.+ 32  U rukama svojim on munju krije,I zapoveda joj da udari napadača.+ 33  Tutnjava+ njegova o njemu priča,A i stoka oseća kad on dolazi.

Fusnote