Joilo 2:1-32

2  „Zatrubite u rog na Sionu+ i oglasite se ratnim pokličem+ na mojoj svetoj gori!+ Neka drhte svi zemaljski stanovnici,+ jer dolazi Jehovin dan,+ jer je blizu!  To je dan tame i mraka,+ dan oblaka i guste tame. Nalik je svetlosti zore što se širi po gorama.+ „Evo naroda brojnog i moćnog,+ kakvog nikada nije bilo,+ niti će ga više biti ni u jednom budućem naraštaju.  Pred njim vatra proždire,+ a za njim plamen guta.+ Zemlja je pred njim kao edenski vrt,+ a za njim je gola pustoš. Ništa mu ne izmiče.  „Izgledom su nalik konjima, trče poput ratnih konja.+  Kada skaču to je kao tutnjava kola na vrhovima gora,+ kao praskanje rasplamsale vatre što proždire strnjiku.+ Poput silnog naroda svrstani su u bojne redove.+  Zbog njih će težak bol obuzeti narode,+ i sva će lica goreti od teskobe.+  „Trče kao junaci.+ Penju se na zidine kao ratnici. Svaki ide svojim putem, i ne menjaju svoj pravac.+  Jedan drugoga ne guraju. Kao snažan čovek na svom putu, oni idu dalje, a ako neki i padnu među strelama, ostali ne odustaju.  „U grad navaljuju. Trče na zidine. Penju se na kuće. Ulaze kroz prozore poput lopova. 10  Pred njima drhti zemlja, nebesa se tresu. Sunce i mesec postaju tamni,+ a i zvezde povlače svoj sjaj.+ 11  Jehova će pustiti svoj glas+ pred svojom vojskom,+ jer je njegov logor veoma velik.+ Moćan je onaj koji izvršava svoju reč, jer je Jehovin dan velik+ i zastrašujuć. Ko može opstati?“+ 12  „Zato sada“, govori Jehova, „vratite se meni svim svojim srcem,+ u postu,+ plaču i naricanju.+ 13  Razderite svoja srca,+ a ne haljine.+ Vratite se Jehovi, svom Bogu, jer je on milostiv i milosrdan,+ spor na gnev+ i pun dobrote,*+ i biće mu žao zbog nevolje.+ 14  Ko zna neće li se odvratiti i sažaliti,+ i ostaviti blagoslov,+ prinos od žita i žrtvu levanicu za Jehovu, vašeg Boga? 15  „Zatrubite u rog na Sionu!+ Proglasite sveti post!+ Sazovite svečani zbor!+ 16  Okupite narod! Posvetite zbor!*+ Sakupite starce! Okupite decu i odojčad!+ Neka mladoženja izađe iz svoje odaje i nevesta iz svoje svadbene odaje! 17  „Neka sveštenici, Jehovine sluge, plaču između predvorja i oltara+ i neka kažu: ’Jehova, sažali se na svoj narod i nemoj nasledstvo svoje prepustiti sramoti,+ pa da narodi vladaju nad njim. Zašto da se govori među narodima: „Gde je njihov Bog?“‘+ 18  I Jehova će revnovati za svoju zemlju+ i smilovaće se svom narodu.+ 19  Jehova će odgovoriti svom narodu: ’Evo, šaljem vam žita i mladog vina i ulja, i nasitićete se time.+ Neću više od vas učiniti sramotu među narodima.+ 20  Onoga koji dolazi sa severa+ oteraću daleko od vas, i rasejaću ga po bezvodnoj i opustošenoj zemlji, tako da mu lice bude prema istočnom moru+ a leđa prema zapadnom moru.+ Smrad će se njegov podići, i zadah će se njegov podizati,+ jer će Bog učiniti veliko delo.‘ 21  „Ne boj se, zemljo! Raduj se i veseli se, jer će Jehova učiniti veliko delo.+ 22  Ne bojte se, poljske životinje,+ jer će pašnjaci u pustinji ozeleneti,+ drveće će dati plod svoj,+ smokva i loza daće rod svoj!+ 23  I vi, sinovi Siona, radujte se i veselite se Jehovi, svom Bogu,+ jer će vam on dati jesenju kišu u pravoj meri,+ i izliće na vas kišu, jesenju i prolećnu kišu, kao i ranije.+ 24  Gumna će biti puna očišćenog žita, a bačve će se prelivati mladim vinom i uljem.+ 25  Nadoknadiću vam godine koje su pojeli skakavac, beskrilni skakavac, bubašvaba i gusenica, moja velika vojska koju sam poslao među vas.+ 26  Vi ćete jesti, ješćete i nasitićete se,+ i hvalićete ime Jehove, svog Boga,+ koji je za vas učinio čuda.+ Nikada više moj narod neće biti posramljen.+ 27  Tada ćete znati da sam ja usred Izraela+ i da sam ja Jehova, vaš Bog, i da nema drugoga.+ I nikada više moj narod neće biti posramljen. 28  „A posle toga izliću svoj duh+ na sve vrste ljudi,+ i prorokovaće vaši sinovi i vaše kćeri.+ Vaši starci sanjaće snove, a vaši mladići imaće vizije. 29  Čak ću i na sluge i sluškinje u tim danima izliti svoj duh.+ 30  „Učiniću da se znamenja pojave na nebesima+ i na zemlji, krv i vatra i stubovi dima.+ 31  Sunce će se pretvoriti u tamu+ i mesec u krv+ pre nego što dođe veliki i zastrašujući Jehovin dan.+ 32  I svako ko prizove Jehovino ime biće spasen,+ jer će na gori Sion i u Jerusalimu biti oni koji su izbavljeni,+ kao što je Jehova rekao. Biće i među preživelima koje Jehova poziva.“+

Fusnote

 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.