Jezekilj 7:1-27

7  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, ovako kaže Suvereni Gospod Jehova Izraelovoj zemlji: ’Kraj, kraj je došao na sva četiri kraja zemlje.+  Sada kraj dolazi tebi.+ Izliću svoj gnev na tebe i sudiću ti prema tvojim putevima+ i oboriću na tebe sve tvoje gadosti.  Moje oko se neće sažaliti na tebe+ i neću se smilovati, jer ću ti dati prema putevima tvojim i osetićeš posledice zbog gadosti usred tebe.+ Tada ćete znati da sam ja Jehova.‘+  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Gle, dolazi nevolja, nevolja kakve još nije bilo!+  Kraj dolazi.+ Kraj dolazi, iznenada će te snaći. Gle, dolazi!+  Nevolja* će ti doći, stanovniče zemlje, dolazi vreme, blizu je dan.+ Pometnja je, a ne klicanje na gorama.  „’Uskoro ću izliti svoju jarost na tebe+ i iskaliću na tebi svoj gnev,+ sudiću ti prema tvojim putevima+ i vratiću ti za sve tvoje gadosti.  Moje oko se neće sažaliti+ i neću se smilovati.+ Daću ti prema tvojim putevima i osetićeš posledice zbog gadosti usred tebe.+ Tada ćete znati da sam ja Jehova, onaj koji vas je udario.+ 10  „’Evo, dolazi dan!+ Evo ga! Nevolja stiže.+ Prut cveta.+ Oholost niče.+ 11  Nasilje se podiže kao prut kojim se kažnjava zloća.+ Neće oni sebe izbaviti, neće ih izbaviti njihovo bogatstvo niti njihova dela. Nikakve zasluge nemaju. 12  Dolazi vreme, bliži se dan. Ko kupuje, neka se ne raduje,+ a ko prodaje, neka ne tuguje, jer jarost dolazi na sve te ljude. 13  Prodavac se neće vratiti na ono što je prodao, dokle god je živ, jer je ovo vizija za sve te ljude. Niko se neće vratiti i niko prevarom neće život sačuvati. 14  „’Zatrubili su u trube+ i svi su se spremili, ali niko u boj ne ide, jer moja jarost dolazi na sve te ljude.+ 15  Napolju je mač,+ a unutra su pošast i glad.+ Onaj ko je u polju, poginuće od mača, a onog ko je u gradu, proždreće glad i pošast.+ 16  Njihovi begunci će umaći+ i biće na gorama kao golubovi iz dolina,+ svi će jadikovati, svaki zbog svog prestupa. 17  Sve ruke klonuše,+ niz svako koleno voda teče.*+ 18  Opasuju kostret,+ strah ih obuzima,+ stid je na svim licima,+ sve su glave ćelave.+ 19  „’Svoje srebro pobacaće po ulicama, zlato će im postati odvratno. Ni srebro ni zlato neće ih moći izbaviti u dan Jehovinog gneva.+ Neće oni nasititi duše svoje i neće napuniti stomak svoj, jer je njihovo blago kamen spoticanja koji ih navodi na greh.+ 20  Ponose se divnim nakitom svojim. Od srebra i zlata načinili su odvratne likove svoje,+ gadne bogove svoje.+ Zato ću učiniti da im to bude odvratno.+ 21  To srebro i zlato daću tuđincima u ruke da ga oplene i zlima u zemlji da ga razgrabe,+ i oni će ga oskrnaviti. 22  „’Odvratiću lice svoje od tih prestupnika.+ Oskrnavljeno biće sakriveno prebivalište moje, razbojnici će ući u njega i oskrnaviće ga.+ 23  „’Napravi lanac,+ jer je zemlja puna presuda zbog kojih se krv+ proliva i grad je pun nasilja.+ 24  Dovešću najgore između narodâ+ i oni će im kuće zauzeti.+ Slomiću ponos onih koji su silni+ i njihova svetilišta biće oskrnavljena.+ 25  Nastaće teskoba, i oni će tražiti mir, ali njega neće biti.+ 26  Dolaziće nevolja za nevoljom+ i stizaće vest za vešću. Narod će tražiti vizije od proroka.+ Nestaće zakona kod sveštenika i saveta kod starešina.+ 27  Kralj će tugovati,+ poglavar će se užasom ogrnuti,+ zadrhtaće ruke narodu.* Daću im prema njihovim putevima+ i sudiću im prema njihovoj pravdi.+ Tada će znati da sam ja Jehova.‘“+

Fusnote

 Ili: „Venac“.
 Ovaj izraz se odnosi na nekontrolisano mokrenje usled straha.
 Doslovno: „narodu zemlje“ (hebrejski: am haarec). Kasnije se ovaj izraz počeo koristiti u pogrdnom smislu. Vidi Jv 7:47-49.