Jezekilj 6:1-14

6  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, okreni svoje lice prema Izraelovim gorama i prorokuj+ protiv njih.+  Reci im: ’Gore Izraelove, čujte reč Suverenog Gospoda Jehove:+ Ovako Suvereni Gospod Jehova kaže gorama i bregovima,+ rečnim koritima i dolinama: „Pustiću na vas mač i uništiću vaše obredne uzvišice.+  Vaši oltari biće opustošeni+ i vaši kadioni stalci biće polomljeni. Baciću vaše mrtvace pred vaše odvratne idole.*+  Staviću leševe Izraelovih sinova pred njihove odvratne idole i razbacaću vaše kosti oko vaših oltara.+  Gde god da boravite,+ vaši gradovi biće opustošeni+ i vaše obredne uzvišice razrušene, tako da će ležati opustošeni,+ vaši oltari biće razrušeni i razbijeni,+ nestaće vaših odvratnih idola,+ polomiće se vaši kadioni stalci+ i zbrisana će biti dela ruku vaših.  Među vama će padati pobijena tela+ i tada ćete znati da sam ja Jehova.*+  „’„Ali kad se to dogodi, poštedeću ostatak, one koji umaknu maču među narodima, kad se rasejete po zemljama.+  Oni koji prežive setiće se mene među narodima u koje budu odvedeni kao zarobljenici,+ jer sam veoma žalostan zbog njihovog bludničkog srca koje se odmetnulo od mene+ i zbog njihovih očiju koje obožavaju njihove odvratne idole.*+ Na licu će im se videti da su sami sebi odvratni zbog zla koje su činili, zbog svih svojih gadosti.+ 10  Tada će znati da sam ja Jehova. Ja im nisam uzalud govorio+ da ću na njih pustiti sve to zlo.“‘+ 11  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Pljesni rukama+ i lupi nogom, pa zbog svih zlih gadosti Izraelovog doma+ reci: „Jao!“, jer će pasti od mača,+ gladi+ i pošasti.+ 12  Ko bude daleko,+ umreće od pošasti. Ko bude blizu, pašće od mača. Ko ostane i bude pošteđen, umreće od gladi. Tako ću iskaliti gnev svoj na njima.+ 13  Tada će znati da sam ja Jehova,+ kad njihovi pobijeni budu ležali među njihovim odvratnim idolima,+ oko njihovih oltara,+ na svakom visokom brdu,+ na svim gorskim vrhovima,+ pod svakim zelenim drvetom+ i pod svakim razgranatim stablom,+ na mestima gde su prinosili ugodan miris svim svojim odvratnim idolima.+ 14  Dignuću ruku na njih+ i pretvoriću njihovu zemlju u pustoš, u pustinju goru od pustinje koja se pruža prema Divlati, svuda gde god borave. Tada će znati da sam ja Jehova.‘“

Fusnote

 Ili: „balegave idole“.
 Na više od 60 mesta u Jezekiljevoj knjizi pojavljuje se izraz „tada će(te) znati da sam ja Jehova“, koji govori o posvećenju Jehovinog imena na zemlji. Ovo je prvo takvo mesto.
 Doslovno: „koje se odaju bludu s njihovim odvratnim idolima“.