Jezekilj 48:1-35

48  „A ovo su imena i granice plemenâ. Jedan deo pripašće Danu.+ Protezaće se od krajnjeg severa duž puta koji vodi u Etlon+ pa do ulaza u Emat.+ Zatim će ići do Asarenana,+ granice Damaska na severu, do područja uz Emat. Protezaće se od istočne do zapadne granice.  Jedan deo pripašće Asiru,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Danovu granicu.  Jedan deo pripašće Neftalimu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Asirovu granicu.  Jedan deo pripašće Manasiji,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Neftalimovu granicu.  Jedan deo pripašće Jefremu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Manasijinu granicu.  Jedan deo pripašće Ruvimu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Jefremovu granicu.  Jedan deo pripašće Judi,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Ruvimovu granicu.  Uz Judinu granicu, od istoka prema zapadu, protezaće se prilog koji treba da izdvojite. Neka bude dvadeset i pet hiljada lakata širok,+ a dugačak kao i svaki drugi deo od istočne do zapadne granice. U sredini neka bude svetilište.+  „Prilog koji treba da izdvojite za Jehovu neka bude dvadeset i pet hiljada lakata dugačak i deset hiljada lakata širok. 10  Taj deo biće sveti prilog za sveštenike, a ovo su njegove mere:+ na severu neka bude dvadeset i pet hiljada lakata dugačak, na zapadu deset hiljada širok, na istoku deset hiljada širok i na jugu dvadeset i pet hiljada dugačak. U sredini neka bude Jehovino svetilište.+ 11  To će biti za sveštenike, za posvećene Sadokove sinove,+ koji su mi verno služili i koji nisu zastranili kad su Izraelovi sinovi zastranili, kao što su Leviti zastranili.+ 12  Njima će pripadati deo od priloga u vidu zemlje, kao nešto najsvetije, uz levitsku granicu.+ 13  „Odmah do područja koje pripada sveštenicima neka bude područje koje pripada Levitima,+ dvadeset i pet hiljada lakata dugačko i deset hiljada lakata široko — ukupno dvadeset i pet hiljada lakata dugačko i deset hiljada lakata široko.+ 14  Od toga ništa ne smeju da prodaju niti da zamene kao ni da tu najbolju zemlju prenesu na nekog, jer je sveta Jehovi.+ 15  „Pet hiljada lakata širine što ostane od onih dvadeset i pet hiljada, neka ne bude sveto, nego neka bude za grad,+ za naselje i za pašnjak. U sredini neka bude grad.+ 16  Ovo su mere grada: sa severne strane četiri hiljade i petsto lakata, s južne strane četiri hiljade i petsto, s istočne strane četiri hiljade i petsto i sa zapadne strane četiri hiljade i petsto. 17  Grad neka ima svoj pašnjak+ koji će na severu biti dvesta pedeset lakata, na jugu dvesta pedeset, na istoku dvesta pedeset i na zapadu dvesta pedeset. 18  „Ono što ostane od dužine biće jednako kao i sveti prilog:+ deset hiljada lakata na istok i deset hiljada na zapad. Neka to bude jednako kao i sveti prilog, a prinos sa te zemlje neka bude za hranu onima koji služe u gradu.+ 19  Oni koji služe u gradu, koji su iz svih Izraelovih plemena, obrađivaće tu zemlju.+ 20  „Ceo taj prilog neka bude dvadeset i pet hiljada lakata sa dvadeset i pet hiljada lakata. Izdvojićete jedan četvrtasti deo kao sveti prilog zajedno s gradskim posedom. 21  „Ono što preostane, pripašće knezu:+ s jedne i s druge strane svetog priloga i gradskog poseda,+ duž dvadeset i pet hiljada lakata svetog priloga prema istočnoj granici, i na zapad duž dvadeset i pet hiljada lakata prema zapadnoj granici.+ Kao što su druga plemenska područja, takvo će biti i ovo za kneza. U sredini tog područja neka bude sveti prilog i svetilište Doma. 22  „Levitski posed i gradski posed neka budu između onog što pripada knezu. Ono što će pripasti knezu neka bude između Judine+ i Venijaminove granice. 23  „Ovo je za ostala plemena: jedan deo pripašće Venijaminu,+ a protezaće se od istoka do zapada. 24  Jedan deo pripašće Simeonu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Venijaminovu granicu. 25  Jedan deo pripašće Isaharu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Simeonovu granicu. 26  Jedan deo pripašće Zavulonu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Isaharovu granicu. 27  Jedan deo pripašće Gadu,+ a protezaće se od istoka prema zapadu uz Zavulonovu granicu. 28  Uz Gadovu granicu, na južnoj strani, prema jugu, granica će biti od Tamara+ do voda Merive-Kadisa,+ duž rečne doline,+ pa sve do Velikog mora.*+ 29  „To je zemlja koju ćete žrebom razdeliti u nasledstvo Izraelovim plemenima+ i to su njihovi delovi“,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 30  „A ovo su mere grada s njegovim izlazima: na severnoj strani mera neka bude četiri hiljade i petsto lakata.+ 31  „Gradska vrata neka budu prema imenima Izraelovih plemena. Troja vrata neka budu na severu: jedna Ruvimova vrata, jedna Judina vrata i jedna Levijeva vrata. 32  „Na istočnoj strani neka bude četiri hiljade i petsto lakata, a troja vrata neka budu: jedna Josifova vrata, jedna Venijaminova vrata i jedna Danova vrata. 33  „Na južnoj strani neka bude četiri hiljade i petsto lakata, a troja vrata neka budu: jedna Simeonova vrata, jedna Isaharova vrata i jedna Zavulonova vrata. 34  „Na zapadnoj strani neka bude četiri hiljade i petsto lakata, a troja vrata neka budu: jedna Gadova vrata, jedna Asirova vrata i jedna Neftalimova vrata. 35  „Obim neka bude osamnaest hiljada lakata. Od tog dana, grad će se zvati ’Jehova je tu‘.“+

Fusnote

 To jest Sredozemnog mora.