Jezekilj 47:1-23

47  Zatim me je opet odveo do ulaza u Dom,+ i gle, voda+ je izvirala ispod praga Doma prema istoku,+ jer je prednja strana Doma bila okrenuta prema istoku. Voda je izvirala ispod desne strane Doma, južno od oltara.  Onda me je izveo kroz severna vrata+ i proveo me okolo spoljašnjim putem do spoljašnjih vrata koja su okrenuta prema istoku,+ i gle, voda+ je tekla s desne strane.  Kad je čovek krenuo prema istoku s mernim užetom u ruci,+ izmerio je hiljadu lakata i preveo me preko vode, a voda je bila do gležnjeva.  Opet je izmerio hiljadu lakata i preveo me preko vode, a voda je bila do kolena. Zatim je opet izmerio hiljadu lakata i preveo me preko vode, a voda je sad bila do bokova.  Zatim je opet izmerio hiljadu lakata. Sad je to već bila reka koju nisam mogao da pređem jer je voda bila toliko duboka da je trebalo plivati — bila je to reka koja se nije mogla preći.  Tada mi je rekao: „Jesi li video ovo, sine čovečji?“ Zatim me je poveo i vratio na obalu reke.  Kad sam se vratio, gle, na obali reke bilo je veoma mnogo drveća, i na jednoj i na drugoj strani.+  Onda mi je rekao: „Ova voda teče prema istočnom području, spustiće se kroz Aravu+ i uliće se u more.+ Kad se ulije u more,+ morske će vode ozdraviti.  Kuda god ova reka — sada već dvaput veća — prođe, oživeće sve žive duše što se miču.+ I kuda ova voda prođe biće veoma mnogo riba, a morska će voda postati zdrava+ i sve će biti živo kuda ova reka prođe. 10  „Ribari će stajati pored mora od En-Gada+ do En-Eglaima. Tamo će se mreže sušiti. Biće raznovrsnih riba, kao što ih ima u Velikom moru,*+ biće ih veoma mnogo. 11  „Ali njegove močvare i bare neće ozdraviti.+ Biće ostavljene za so.+ 12  „Duž jedne i duž druge obale reke rašće raznovrsno drveće s jestivim plodovima.+ Lišće mu neće venuti+ niti će mu plod nestajati.+ Svakog meseca rađaće novi plod, jer mu voda dotiče iz svetilišta.+ Njegov plod biće za jelo, a lišće za lek.“+ 13  Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Ovo je područje koje ćete sebi podeliti u nasledstvo, zemlja za dvanaest Izraelovih plemena. Josifu će pripasti dva dela.+ 14  Vi ćete je naslediti — svako će dobiti koliko i njegov brat — nasledićete zemlju za koju sam se podignute ruke zakleo+ vašim praočevima da ću im je dati.+ Ta zemlja će vam pripasti u nasledstvo.+ 15  „Ovo je granica zemlje na severnoj strani: Granica ide od Velikog mora putem kojim se ide u Etlon,+ zatim u pravcu Sedada;+ 16  Emata,+ Virote,+ Sivrajima (između granice Damaska+ i granice Emata), i Asaratihona (prema granici Avrana).+ 17  Tako će granica ići od mora do Asarenana,+ na granici Damaska, i dalje na sever, severno od te granice, do granice Emata.+ To je severna strana. 18  „Istočna strana biće između Avrana+ i Damaska+ i između Galada+ i Izraelove zemlje, duž Jordana.+ Merite od granice prema istočnom moru. To je istočna strana. 19  „Južna strana ide prema jugu, od Tamara+ do voda Merive-Kadisa,+ duž rečne doline*+ do Velikog mora. To je južna strana, prema Negevu.* 20  „Zapadna strana biće Veliko more, od južne granice pa sve do ulaza u Emat.+ To je zapadna strana. 21  „Razdelite tu zemlju među sobom, prema dvanaest Izraelovih plemena. 22  Razdelite je u nasledstvo među sobom+ i među strancima koji žive među vama,+ kojima su se sinovi rodili među vama. Neka vam budu kao da su poreklom Izraelci. Zajedno s vama dobiće nasledstvo među Izraelovim plemenima.+ 23  U plemenu u kom stranac živi dajte mu njegovo nasledstvo“, govori Suvereni Gospod Jehova.

Fusnote

 To jest Sredozemnom moru.
 Vidi dodatak 12.
 Ili: „jugu“, to jest „južnom delu Obećane zemlje“.