Jezekilj 46:1-24

46  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Vrata unutrašnjeg dvorišta koja su okrenuta prema istoku+ neka budu zatvorena+ šest radnih dana,+ a na sabat neka se otvore i na dan mladine neka se otvore.+  Knez neka uđe u predvorje vrata,+ sa spoljašnje strane, i neka stane kod dovratka na vratima.+ Tada neka sveštenici prinesu njegovu žrtvu paljenicu i njegove žrtve zajedništva, a on neka se pokloni na pragu vrata+ i neka izađe. Vrata neka se ne zatvaraju do večeri.  Na ulazu tih vrata neka se narod* klanja pred Jehovom na sabate i na mladine.+  „’Žrtva paljenica koju će knez na sabat prineti Jehovi neka se sastoji od šest jaganjaca bez mane i od jednog ovna bez mane.+  Prinos od žita neka bude jedna efa po ovnu,+ za jaganjce prinos od žita neka bude koliko može dati,+ a ulja neka bude in po efi.+  Na dan mladine+ neka prinese iz stada junca bez mane, i neka prinese šest jaganjaca i ovna. Neka budu bez mane.+  Kao prinos od žita neka da efu za junca i efu za ovna, za jaganjce koliko može dati, a ulja neka da in po efi.+  „’Kad knez+ bude ulazio, neka ulazi kroz predvorje vrata i neka istim putem izlazi.+  Kad narod dođe na praznik pred Jehovu,+ onaj ko uđe na severna vrata+ da se pokloni neka izađe na južna,+ a onaj ko uđe na južna vrata neka izađe na severna. Neka se niko ne vraća kroz vrata na koja je ušao, nego neka ide pravo napred. 10  Kad uđu oni, neka s njima uđe i knez, a kad oni izađu, neka i on izađe.+ 11  Na praznike+ i na svečanosti prinos od žita treba da bude efa po juncu i efa po ovnu, za jaganjce koliko može dati, a ulja neka bude in po efi.+ 12  „’Kad knez donese žrtvu paljenicu ili žrtve zajedništva+ kao dobrovoljni prinos, kao žrtvu koju dobrovoljno prinosi Jehovi, neka mu se otvore vrata okrenuta prema istoku,+ pa neka donese svoju žrtvu paljenicu i svoje žrtve zajedništva kao što to čini na sabat.+ Zatim neka izađe, a kad izađe, neka se vrata zatvore.+ 13  „’Svaki dan donesi pred Jehovu jagnje bez mane od godinu dana za žrtvu paljenicu.+ Svako jutro donesi ga. 14  Za prinos od žita donesi svako jutro i šestinu efe, a ulja donesi trećinu ina da se poškropi fino brašno.+ Prinos od žita koji se stavlja pred Jehovu jeste trajna odredba, treba je uvek prinositi. 15  Neka svako jutro donesu jagnje, prinos od žita i ulje kao žrtvu paljenicu koja se redovno prinosi.‘ 16  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Ako knez svakom svom sinu daruje nešto u nasledstvo, taj dar će postati vlasništvo njegovih sinova. To će biti njihov posed koji će dobiti u nasledstvo. 17  Ako od svog nasledstva daruje nešto nekom svom sluzi, taj dar će pripasti sluzi do godine proglašenja slobode,+ a tada će ga vratiti knezu. Samo će njegovi sinovi moći trajno zadržati ono što im on da od svog nasledstva. 18  Knez ne sme da uzima nikakvo nasledstvo od naroda i time ih otera s njihovog poseda.+ Neka on od svog poseda daje nasledstvo svojim sinovima, tako da niko od mog naroda ne bude proteran sa svog poseda.‘“+ 19  Zatim me je kroz ulaz+ koji je bio pored vrata odveo u svešteničke svete trpezarije koje su bile okrenute prema severu.+ I gle, tu se, u zadnjem delu, prema zapadu, nalazio jedan prostor. 20  Tada mi je rekao: „Ovo je mesto gde će sveštenici kuvati žrtvu za prestup+ i žrtvu za greh+ i gde će peći prinos od žita,+ da se ništa ne bi iznosilo u spoljašnje dvorište i time posvetio narod.“+ 21  Zatim me je izveo u spoljašnje dvorište i proveo me pored četiri dvorišna ugaona stuba, i gle, pored jednog dvorišnog ugaonog stuba bilo je jedno dvorište i pored drugog dvorišnog ugaonog stuba bilo je jedno dvorište. 22  Pored četiri dvorišna ugaona stuba bila su mala dvorišta, četrdeset lakata dugačka, a trideset lakata široka. Svi ti ograđeni delovi na četiri ugla bili su istih mera. 23  Oko ta četiri dvorišta išao je kameni zid, a u podnožju zida bila su mesta za kuvanje.+ 24  Tada mi je rekao: „To su kuhinje gde sluge Doma kuvaju žrtve koje donosi narod.“+

Fusnote

 Doslovno: „narod zemlje“ (i u 9. stihu) — hebrejski: am haarec. Vidi fusnotu za Jzk 7:27.