Jezekilj 45:1-25

45  „’Kad budete delili zemlju u nasledstvo,+ dajte prilog za Jehovu,+ sveti deo zemlje+ — dvadeset i pet hiljada lakata dugačak i deset hiljada širok.+ To će biti sveti deo unutar granica svuda okolo.  Od toga za sveto mesto neka bude četvrtasti deo koji će biti petsto lakata dugačak i petsto lakata širok;+ pedeset lakata ostavite za pašnjak sa svih strana.+  Od tog područja izmeri dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu i deset hiljada u širinu — tu će biti svetilište, najsvetije mesto.+  Taj sveti deo zemlje neka bude za sveštenike,+ sluge u svetilištu, koji pristupaju Jehovi da mu služe.+ Tu neka im bude mesto za kuće i sveto mesto za svetilište.  „’Neka bude dvadeset i pet hiljada lakata dugačko i deset hiljada lakata široko.+ To će pripadati Levitima, slugama u Domu. Posedovaće i dvadeset trpezarija.+  „’Za grad odredite deo koji je pet hiljada lakata širok i dvadeset i pet hiljada lakata dugačak, kao što je i sveti prilog.+ To će biti za ceo Izraelov dom.  „’Knezu će pripadati deo na jednoj strani i deo na drugoj strani svetog priloga+ i gradskog poseda, duž svetog priloga i duž gradskog poseda, sa zapadne strane na zapad i s istočne strane na istok. Dužina neka bude jednaka dužini plemenskih poseda, od zapadne granice do istočne granice.+  Ta zemlja biće njegova, njegov posed u Izraelu. Moji knezovi neće više tlačiti moj narod,+ i daće zemlju Izraelovom domu po njegovim plemenima.‘+  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Dosta je, knezovi Izraelovi!‘+ „’Prestanite s nasiljem i pljačkanjem,+ i činite pravdu i pravednost.+ Prestanite da oduzimate posede od mog naroda‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 10  ’Neka vaša vaga bude tačna, efa prava i bat prav.+ 11  Efa i bat neka imaju jedinstvenu meru: bat* neka iznosi desetinu gomera* i efa*+ neka iznosi desetinu gomera; njihova mera će se određivati prema gomeru. 12  Sikal*+ neka bude dvadeset gera.*+ Jedna mane neka iznosi dvadeset sikala, dvadeset i pet sikala i petnaest sikala.‘ 13  „’Ovo je prilog koji ćete prinositi: šestinu efe od svakog gomera pšenice i šestinu efe od svakog gomera ječma. 14  A za ulje, ovo je uredba: bat je mera za ulje. Bat je desetina kora. Deset bati jeste jedan gomer, jer deset bati iznosi jedan gomer. 15  Prinesite jednu ovcu iz stada, jednu na svakih dvesta iz izraelskog stada.+ Sve te žrtve biće za prinos od žita,+ za žrtvu paljenicu+ i za žrtve zajedništva,+ da se izvrši obred očišćenja+ za njih‘, govori Suvereni Gospod Jehova. 16  „’Sav narod* biće dužan da daje taj prilog+ Izraelovom knezu.+ 17  Knez+ je dužan da na praznike, na mladine+ i na sabate,+ na sve svečanosti+ Izraelovog doma,+ daje žrtvu paljenicu,+ prinos od žita+ i žrtvu levanicu.+ Njegova je dužnost da donosi žrtvu za greh, prinos od žita, žrtvu paljenicu i žrtve zajedništva, da bi se izvršio obred očišćenja za Izraelov dom.‘ 18  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Prvog meseca, prvog dana u mesecu, uzmi iz stada jednog junca bez mane+ i očisti svetilište od greha.+ 19  Sveštenik neka uzme krv od žrtve za greh i neka njome namaže dovratke+ Doma i četiri ugla pojasa na kom stoji oltar+ i dovratke vrata unutrašnjeg dvorišta. 20  Tako čini i sedmog dana u mesecu za svakog ko je pogrešio+ nenamerno ili u neznanju. Izvršite obred očišćenja za Dom.+ 21  „’Prvog meseca, četrnaestog dana u mesecu, slavićete Pashu.+ Neka se za praznik sedam dana jedu beskvasni hlebovi.+ 22  Tog dana neka knez donese junca za žrtvu za greh za sebe i za sav narod.+ 23  Sedam dana praznika+ neka prinosi sedam junaca i sedam ovnova bez mane kao žrtvu paljenicu Jehovi. To neka čini svaki dan tih sedam dana.+ Neka svaki dan donosi i jarca kao žrtvu za greh.+ 24  Kao prinos od žita neka donese efu za svakog junca i efu za svakog ovna, a ulja neka donese po in na svaku efu.+ 25  „’Sedmog meseca, petnaestog dana u mesecu, na praznik,+ neka donese isti takav prinos, i tako neka čini sedam dana.+ Neka donese isti prinos za žrtvu za greh, za žrtvu paljenicu, za prinos od žita i od ulja.‘“

Fusnote

 Bat je mera za tečnost koja po zapremini odgovara efi, meri za suve materije. Sadržavao je 22 litre. Vidi dodatak 13.
 Gomer iznosi 220 litara.
 Efa iznosi 22 litre.
 Sikal je težio 11,4 grama. Vidi dodatak 13.
 Gera je težila 0,57 grama. Vidi dodatak 13.
 Doslovno: „Narod zemlje“ (i u 22. stihu) — hebrejski: am haarec. Vidi fusnotu za Jzk 7:27.