Jezekilj 44:1-31

44  Zatim me je odveo nazad do spoljašnjih vrata svetilišta s istočne strane,+ ali su ona bila zatvorena.+  Tada mi je Jehova rekao: „Ova će vrata ostati zatvorena. Neće se otvarati i niko od ljudi neće na njih ulaziti, jer je Jehova, Izraelov Bog,+ ušao na njih, i zato neka budu zatvorena.  Ali knez,+ budući da je knez, sedeće na njima da bi jeo hleb pred Jehovom.+ Ulaziće kroz predvorje vrata i istim će putem izlaziti.“+  Zatim me je odveo na severna vrata ispred Doma, da mi ga pokaže, kad gle, Jehovin dom je bio pun Jehovine slave+ i ja sam pao ničice.+  Tada mi je Jehova rekao: „Sine čovečji, pazi svojim srcem+ i gledaj svojim očima, slušaj svojim ušima sve što ću ti reći o svim odredbama Jehovinog Doma i o svim njegovim zakonima. Pazi svojim srcem na ulaz u Dom i na sve izlaze iz svetilišta.  Reci tim buntovnicima,+ domu Izraelovom: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Dosta je bilo svih vaših gadosti, dome Izraelov.+  Dovodili ste strance neobrezanog srca i neobrezanog tela+ da ulaze u moje svetilište i da skrnave moj Dom, prinosili ste moju hranu+ — salo+ i krv+ — i tako je raskinut savez sa mnom zbog svih vaših gadosti.+  Niste se brinuli za ono što mi je sveto,+ niti ste druge postavili da brinu za službu u mom svetilištu umesto vas.“‘+  „’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Nijedan stranac, neobrezanog srca i neobrezanog tela, ne sme ući u moje svetilište — niko od stranaca koji su među Izraelovim sinovima.“‘+ 10  „’Leviti koji su se udaljili od mene kad je Izrael, otišavši od mene,+ išao za odvratnim idolima,* snosiće krivicu za svoj prestup.+ 11  I moći će u mom svetilištu biti sluge koje nadgledaju vrata Doma i sluge u Domu.+ Oni će klati žrtve paljenice i druge žrtve u korist naroda+ i stajaće pred njima da im služe.+ 12  Zato što su služili narodu pred njihovim odvratnim idolima+ i postali kamen o koji se Izraelov dom spotakao,+ pa je u greh upao, zato podižem svoju ruku na njih‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova, ’pa će snositi krivicu za svoj prestup. 13  Neće više pristupati k meni da mi služe kao sveštenici niti će više pristupati k onom što mi je sveto, što je najsvetije.+ Nosiće svoju sramotu i krivicu za gadosti koje su učinili.+ 14  Postaviću ih da brinu o Domu, da u njemu vrše svaku službu i da u njemu rade sve što treba.‘+ 15  „’Levitski sveštenici,+ Sadokovi sinovi,+ koji su brinuli o mom svetilištu kad su Izraelovi sinovi otišli od mene,+ pristupaće k meni da mi služe, i stajaće preda mnom+ da mi prinose salo+ i krv‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 16  ’Oni će ulaziti u moje svetilište+ i pristupaće mom stolu da mi služe+ i činiće ono što su dužni da mi čine.+ 17  „’Kad budu ulazili na vrata unutrašnjeg dvorišta, neka nose lanene haljine, i neka na njima ne bude ništa vuneno kad služe na vratima unutrašnjeg dvorišta i u njemu.+ 18  Lanena pokrivala neka im budu na glavi+ i lanene gaće neka nose oko svojih bokova.+ Neka se ne opasuju ničim od čega bi se znojili. 19  Kad izlaze u spoljašnje dvorište, k narodu u spoljašnje dvorište, neka skinu haljine u kojima su služili+ i neka ih ostave u svetim trpezarijama+ pa neka obuku druge haljine, da ne bi posvetili narod svojim haljinama.+ 20  Neka ne briju glavu,+ ali neka ni kosu ne puštaju, nego neka se šišaju.+ 21  Nijedan sveštenik neka ne pije vino kad treba da uđe u unutrašnje dvorište.+ 22  Neka se ne žene udovicom niti razvedenom ženom,+ nego neka se žene samo devicom koja potiče iz Izraelovog doma,+ ili udovicom koja je sveštenikova udovica.‘ 23  „’Neka uče moj narod da razlikuje ono što je sveto od onoga što nije sveto, neka ga poučavaju da razlikuje ono što je nečisto od onoga što je čisto.+ 24  U parnici neka budu sudije,+ po mojim zakonima neka sude.+ Neka se drže mojih zakona i mojih odredaba o svim mojim praznicima+ i neka im moji sabati budu sveti.+ 25  Neka ne prilaze mrtvacu da ne bi bili nečisti. Mogu se onečistiti samo zbog oca ili majke, zbog sina ili kćeri, zbog brata ili sestre koja nije imala muža.+ 26  Kad se nakon toga onaj koji se onečistio očisti, neka mu se izbroji sedam dana.+ 27  Onog dana kad uđe u sveto mesto, u unutrašnje dvorište, da služi u svetom mestu, neka prinese žrtvu za greh‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 28  „’A ovo je nasledstvo koje će dobiti — ja sam njihovo nasledstvo.+ Nikakvog poseda ne dajte im u Izraelu — ja sam njihov posed. 29  Oni će jesti prinose od žita, žrtve za greh i žrtve za prestup.+ Njihovo će biti sve što je u Izraelu određeno za svetu svrhu.*+ 30  Najbolje od svih prvina svakog ploda i najbolje od svih vaših priloga od svega što ćete prinositi pripada sveštenicima.+ I prvine svog krupnog brašna dajte sveštenicima,+ da bi na vašem domu počivao blagoslov.+ 31  Sveštenici ne smeju da jedu ništa što je uginulo ili što je rastrgnuto, bilo od stvorenja koja lete, bilo od drugih životinja.‘+

Fusnote

 Ili: „balegavim idolima“.
 Ili: „sve što je herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.