Jezekilj 43:1-27

43  Zatim me je odveo do vrata koja su okrenuta prema istoku.+  I gle, slava+ Izraelovog Boga dolazila je s istoka,+ a njegov glas je bio kao huka velikih voda,+ i zemlja je zasjala od njegove slave.+  Ova je vizija bila poput one koju sam imao ranije,+ kao vizija koju sam imao kad sam došao da uništim grad.+ Ono što sam video izgledalo je poput onog što sam video na reci Hevaru,+ pa sam pao ničice.  Jehovina slava+ ušla je u Dom kroz ulaz s istočne strane.+  Tada me je duh podigao+ i odveo me u unutrašnje dvorište, i gle, Dom je bio pun Jehovine slave.+  Čuo sam kako mi neko iz Doma govori,+ a onaj čovek je stajao pored mene.+  Tada mi je Bog rekao: „Sine čovečji, ovo je mesto mog prestola+ i mesto za moja stopala,+ tu ću prebivati među Izraelovim sinovima doveka.+ Neće više Izraelov dom skrnaviti moje sveto ime,+ ni oni ni njihovi kraljevi,+ svojim bludom i leševima+ svojih mrtvih kraljeva  i time što svoje pragove stavljaju do mog praga i svoje dovratke do mojih dovrataka, tako da je samo zid između mene i njih.+ Oskrnavili su moje sveto ime gadostima koje su činili,+ pa sam ih u svom gnevu istrebio.+  Sada neka odbace svoj blud+ i leševe svojih kraljeva daleko od mene,+ pa ću doveka prebivati među njima.+ 10  „A ti, sine čovečji, upoznaj Izraelov dom s ovim Domom,+ pa neka se postide zbog svojih prestupa+ i neka izmere njegove mere. 11  Ako se postide zbog svega što su učinili, opiši im nacrt osnove Doma,+ raspored i izlaze i ulaze, sve nacrte i sve pojedinosti, sve njegove nacrte i sve njegove zakone, i nacrtaj ih pred njihovim očima da vide sve nacrte i sve njegove pojedinosti i da se drže toga.+ 12  Ovo je zakon za Dom: Celo područje navrh gore, sav prostor oko Doma, to je nešto najsvetije.+ To je zakon za Dom. 13  „A ovo su mere oltara, izražene u laktovima,+ a lakat je ovde jedan lakat i jedan dlan.*+ Podnožje iznosi jedan lakat. Širina je jedan lakat. Njegova ivica je okolo uzdignuta za jedan pedalj. To je osnova na kojoj stoji oltar. 14  Od podnožja na zemlji do ivice donjeg pojasa ima dva lakta, a širina je jedan lakat. Od manjeg pojasa do ivice većeg pojasa ima četiri lakta, a širina je jedan lakat. 15  Ognjište na oltaru ima četiri lakta i s njega se uzdižu četiri roga.+ 16  Ognjište je dvanaest lakata dugačko i dvanaest lakata široko,+ a stranice mu grade četvorougao.+ 17  Pojas na kom stoji dugačak je četrnaest lakata i širok četrnaest lakata, i to sa sve četiri strane. Njegova ivica koja ide okolo ima pola lakta, a širina mu je jedan lakat svuda okolo. „Stepenice kojima se penje do oltara okrenute su prema istoku.“ 18  Tada mi je rekao: „Sine čovečji, ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Ovo su odredbe za oltar date u vreme njegove gradnje, da se na njemu prinose žrtve paljenice+ i da se škropi krvlju.‘+ 19  „’Levitskim sveštenicima+ koji su Sadokovi potomci,+ koji pristupaju k meni+ da mi služe‘, govori Suvereni Gospod Jehova, ’daj junca iz stada, za žrtvu za greh.+ 20  Uzmi njegove krvi i namaži njom četiri roga oltara i četiri ugla pojasa na kom stoji i ivicu svuda okolo, pa ga očisti od greha+ i izvrši obred očišćenja za njega.+ 21  Zatim uzmi junca, žrtvu za greh, i neka se spali na određenom mestu u Domu, izvan svetilišta.+ 22  Sledećeg dana dovedi jarca bez mane kao žrtvu za greh, i neka se njime očisti oltar od greha kao što je i juncem bio očišćen od greha.‘ 23  „’Kad izvršiš očišćenje od greha, dovedi iz krda junca bez mane i iz stada ovna bez mane. 24  Dovedi ih pred Jehovu i neka ih sveštenici pospu solju i neka ih prinesu+ Jehovi kao žrtvu paljenicu. 25  Sedam dana prinosićeš svaki dan jarca kao žrtvu za greh.+ Neka prinose junca i ovna iz stada, bez mane. 26  Sedam dana neka vrše obred očišćenja+ oltara, neka ga očiste i tako pripreme za korišćenje. 27  Kad se navrše ti dani, neka sveštenici od osmog dana+ pa nadalje na oltaru prinose vaše žrtve paljenice i vaše žrtve zajedništva. Tada ćete mi biti mili‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.“

Fusnote

 Vidi fusnotu za Jzk 40:5.