Jezekilj 42:1-20

42  Zatim me je odveo+ u spoljašnje dvorište prema severu.+ Doveo me je do zgrade sa trpezarijama+ koja je bila ispred odvojenog prostora+ i ispred građevine na severu.  Sa spoljne strane zida dugog sto lakata bio je severni ulaz, a širina zgrade bila je pedeset lakata.  Ispred prolaza širokog dvadeset lakata u unutrašnjem dvorištu+ i pločnika+ spoljašnjeg dvorišta bili su hodnici,+ jedan naspram drugog, na tri sprata.  Ispred trpezarija bio je hodnik širok deset lakata koji je vodio u unutrašnjost,+ prolaz od jednog lakta, a vrata su im bila okrenuta na sever.  Gornje trpezarije u zgradi bile su najuže, jer su im hodnici zauzimali više prostora nego donjim i srednjim.  Bile su na tri sprata,+ a nisu imale stubove kao što je dvorište imalo stubove. Zato su gornje trpezarije imale manju površinu nego donje i srednje.  Kameni zid koji je bio sa spoljašnje strane nadovezivao se na trpezarije uz spoljašnje dvorište, a bio je naspram drugih trpezarija. Bio je dugačak pedeset lakata.  Jer je dužina trpezarija koje su bile uz spoljašnje dvorište bila pedeset lakata, a onima naspram hrama sto lakata.  Ispod tih trpezarija bio je ulaz s istoka, kojim se ulazi u njih iz spoljašnjeg dvorišta. 10  Po širini istočnog kamenog zida u dvorištu, ispred odvojenog prostora+ i ispred zgrade, bile su trpezarije.+ 11  Ispred njih se nalazio prolaz kao onaj ispred trpezarija koje su bile na severu.+ Bile su jednake dužine i jednake širine kao i one, i svi su im izlazi bili jednaki, a imale su i isti raspored i iste ulaze. 12  Kakvi su bili ulazi u trpezarije na jugu, takav je bio i ulaz na početku prolaza, koji je uz kameni zid vodio prema istoku, kad bi neko u njih dolazio.+ 13  Tada mi je onaj čovek rekao: „Trpezarije na severu i trpezarije na jugu koje su ispred odvojenog prostora+ jesu svete trpezarije. U njima sveštenici koji pristupaju+ Jehovi jedu ono što je najsvetije.+ Tamo oni ostavljaju ono što je najsvetije, prinose od žita, žrtve za greh i žrtve za prestup, jer je to mesto sveto.+ 14  Kad sveštenici uđu, neće izlaziti iz svetog mesta u spoljašnje dvorište, nego će tu ostavljati svoje haljine u kojima služe,+ jer su svete. Obući će druge haljine+ i izaći tamo gde je narod.“ 15  Kad je izmerio unutrašnjost doma, izveo me je napolje kroz vrata koja su okrenuta prema istoku+ i izmerio sve okolo. 16  Mernom trskom izmerio je istočnu stranu. Bilo je petsto trski,* mernih trski,+ svuda okolo. 17  Izmerio je i severnu stranu i bilo je petsto trski, mernih trski, svuda okolo. 18  Zatim je izmerio južnu stranu i bilo je petsto trski, mernih trski. 19  Onda je skrenuo na zapadnu stranu i izmerio je petsto trski, mernih trski. 20  Obavio je merenje sa sve četiri strane. Svuda okolo bio je zid,+ dužine petsto trski i širine petsto trski.+ On je odvajao ono što je sveto od onog što nije sveto.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Jzk 40:5.