Jezekilj 41:1-26

41  Zatim me je odveo u hram* i izmerio polustubove. Oni su bili široki šest lakata s jedne strane i šest lakata s druge strane — to je bila širina polustubova.  Ulaz je bio širok deset lakata, a polustubovi na ulazu imali su pet lakata na jednoj strani i pet lakata na drugoj strani. Izmerio je dužinu hrama i bila je četrdeset lakata; izmerio je i širinu i bila je dvadeset lakata.  Zatim je ušao unutra i izmerio polustubove na ulazu i bili su dva lakta. Ulaz je bio širok šest lakata. Polustubovi na ulazu bili su široki sedam lakata.  Izmerio je prostoriju ispred hrama i bila je dvadeset lakata dugačka, i dvadeset lakata široka.+ Zatim mi je rekao: „To je Svetinja nad svetinjama.“+  Izmerio je zid doma i bio je širok šest lakata. Bočne sobe bile su široke četiri lakta. Bile su svuda oko doma, svuda okolo.+  Te sobe su bile jedna iznad druge, na tri sprata, po trideset na spratu. Oslanjale su se o zid doma, svuda okolo, kako bi imale oslonac, ali nisu bile ugrađene u zid doma.+  Te bočne sobe koje su se nalazile okolo širile su se idući kružno na gore, a sa svake strane doma bile su kružne stepenice koje su vodile prema gore.+ Zato je u gornjem delu bio veći prostor. Sa donjeg sprata moglo se ići na gornji,+ prolazeći kroz srednji sprat.  Video sam uzdignutu površinu koja je išla svuda oko doma na kojoj je on stajao. Između temelja bočnih soba i spoja bilo je šest lakata, cela jedna merna trska.+  Širina spoljašnjeg zida bočnih soba bila je pet lakata. Oko doma uz zid bočnih soba nalazio se jedan istureni slobodan prostor. 10  Između trpezarija+ i doma bilo je dvadeset lakata svuda oko doma, svuda okolo. 11  U bočne sobe se ulazilo sa tog slobodnog prostora — jedan ulaz je bio sa severne, a drugi s južne strane. Širina tog prostora oko doma bila je pet lakata, svuda okolo. 12  A građevina koja se nalazila ispred odvojenog prostora, sa zapadne strane, bila je široka sedamdeset lakata. Zid te građevine sa svih strana bio je širok pet lakata, a dugačak devedeset lakata. 13  Zatim je izmerio dom i on je bio dugačak sto lakata. Odvojeni prostor i građevina sa svojim zidovima bili su dugački sto lakata. 14  Širina prednje strane doma zajedno s odvojenim prostorom prema istoku bila je sto lakata. 15  Izmerio je dužinu građevine uz odvojeni prostor sa zadnje strane kao i hodnike s jedne i s druge strane i bilo je sto lakata. Izmerio je hram, unutrašnju prostoriju+ i predvorja okrenuta prema dvorištu. 16  Oko njih su bili pragovi, prozori koji su bili s jedne strane uži a s druge širi,+ i hodnici. Ispred pragova zidovi su bili obloženi drvetom svuda okolo,+ od poda do prozora. Prozori su bili pokriveni. 17  Deo iznad ulaza i unutrašnjost doma, kao i njegova spoljašnjost, ceo zid okolo, u unutrašnjosti doma i sa spoljašnje strane, sve je to bilo urađeno po meri, 18  čak i izrezbareni heruvimi*+ i prikazi palmi,+ po jedan prikaz palme između dva heruvima, dok su heruvimi imali dva lica.+ 19  Lice čoveka bilo je okrenuto prema prikazu palme na jednoj strani, a lice lava bilo je okrenuto prema prikazu palme na drugoj strani.+ Bili su izrezbareni po celom domu, svuda okolo. 20  Od poda do iznad ulaza bili su izrezbareni heruvimi i prikazi palmi, na zidu hrama. 21  Dovraci u hramu bili su četvrtasti.+ Ispred svetog mesta bilo je nešto poput ovoga: 22  drveni oltar koji je bio visok tri lakta i dugačak dva lakta, i koji je imao ugaone stubove.+ Po dužini je imao stranice od drveta. Tada mi je onaj čovek rekao: „Ovo je sto koji stoji pred Jehovom.“+ 23  Hram i sveto mesto imali su dvokrilna vrata.+ 24  Oba krila na vratima imala su po dva dela koja su se preklapala. Jedno krilo imalo je dva dela i drugo krilo imalo je dva dela. 25  Na njima, na vratima hrama, bili su načinjeni heruvimi i prikazi palmi,+ poput onih što su bili na zidovima. Drveni venac bio je spolja, iznad prednje strane predvorja. 26  Prozori, koji su s jedne strane uži a s druge širi,+ i prikazi palmi bili su s jedne i s druge strane na zidovima predvorja i bočnih soba, u domu i na vencu.

Fusnote

 „Hram“ se verovatno odnosi na Svetinju. Isto i u stihovima 2, 4, 15, 20, 21, 23 i 25.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.