Jezekilj 40:1-49

40  Dvadeset i pete godine našeg izgnanstva,+ početkom godine, desetog dana u mesecu, a četrnaeste godine otkako je grad pao,+ upravo tog dana na mene se spustila Jehovina ruka,+ pa me je odveo u drugi kraj.+  U božanskim vizijama odveo me je u Izraelovu zemlju i postavio me na veoma visoku goru,+ na kojoj je s južne strane bilo nešto što je ličilo na grad.+  Odveo me je tamo, i gle, čovek, koji je izgledao poput sjajnog bakra,+ s lanenim užetom u ruci i mernom trskom,+ stajao je na vratima.  Taj čovek mi je rekao: „Sine čovečji,+ gledaj svojim očima i slušaj svojim ušima i primi k srcu sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti to pokažem. Objavi Izraelovom domu sve što vidiš.“+  I gle, video sam dom sa svih strana okružen zidom. A čovek je u ruci imao mernu trsku dugu šest lakata i svaki lakat bio je za jedan dlan duži od običnog lakta.* Izmerio je širinu zida i ona je bila jedna trska, i visinu zida i ona je bila jedna trska.  Zatim je došao do vrata koja su bila okrenuta prema istoku+ i popeo se uz stepenice. Izmerio je pragove ispred vrata.+ Prvi je bio jednu trsku širok i drugi je bio jednu trsku širok.  Svaka stražarnica bila je jednu trsku dugačka i jednu trsku široka, a između stražarnica+ bilo je pet lakata. Prag ispred vrata uz predvorje vrata koje vodi unutra bio je jednu trsku.  Izmerio je predvorje vrata koje vodi unutra i bilo je jedna trska.+  Izmerio je predvorje vrata i bilo je osam lakata, i njegove polustubove i bili su dva lakta. Predvorje vrata vodilo je unutra. 10  Sa svake strane vrata koja su bila okrenuta na istok bile su po tri stražarnice. Sve tri su bile iste mere i polustubovi su bili iste mere, i na jednoj i na drugoj strani. 11  Zatim je izmerio širinu ulaza na vratima i bila je deset lakata; izmerio je i ukupnu širinu spoljašnjeg dela ulaza na vratima i bila je trinaest lakata. 12  Ograđen prostor od jednog lakta bio je ispred svake stražarnice. Na obe strane nalazio se ograđen prostor od po jednog lakta. Svaka stražarnica bila je od šest lakata s jedne strane i od šest lakata s druge strane. 13  Izmerio je i širinu vrata od krova iznad jedne stražarnice do krova iznad druge i bila su dvadeset i pet lakata.+ Ulazi u stražarnice bili su jedan naspram drugog. 14  Zatim je izmerio polustubove i bili su šezdeset lakata, a tako i dvorišne polustubove na svim vratima okolo. 15  Od prednje strane ulaznih vrata do prednje strane unutrašnjih vrata, bilo je pedeset lakata. 16  Na stražarnicama i polustubovima na vratima bili su prozori svuda okolo, s jedne strane uži a s druge širi,+ koji su gledali prema unutra, a tako je bilo i u predvorju. Prozori su bili svuda okolo i gledali su prema unutra, a na polustubovima su bili prikazi palmi.+ 17  Tada me je odveo u spoljašnje dvorište, i gle, tamo su bile trpezarije,+ a u dvorištu svuda okolo bio je pločnik. Na tom pločniku je bilo trideset trpezarija.+ 18  Širina pločnika pored vrata bila je ista kao dužina tih vrata — bio je to niži pločnik. 19  Izmerio je širinu od prednje strane donjih vrata do prednje strane unutrašnjeg dvorišta. Sa spoljašnje strane bilo je sto lakata, na istok i na sever. 20  U spoljašnjem dvorištu nalazila su se i vrata okrenuta prema severu. On je izmerio njihovu dužinu i širinu. 21  U sklopu vrata bile su i tri stražarnice s jedne strane i tri s druge strane. Polustubovi i predvorje tih vrata bili su istih mera kao i kod prvih vrata. Pedeset lakata bila su dugačka, a dvadeset i pet lakata široka. 22  Njihovi prozori, predvorje i prikazi palmi+ bili su istih mera kao i kod vrata s istočne strane. Na njih se ulazilo na sedam stepenika, a s prednje strane bilo je predvorje. 23  Vrata unutrašnjeg dvorišta bila su naspram severnih vrata, a isto tako je bilo i s onima na istoku. Izmerio je udaljenost između jednih i drugih vrata i ona je bila sto lakata. 24  Zatim me je odveo na jug, i gle, tamo su bila vrata okrenuta prema jugu.+ On je izmerio njihove polustubove i njihovo predvorje i bili su istih mera kao i kod drugih vrata. 25  Na tim vratima i njihovom predvorju bili su prozori svuda okolo, kao što su bili i prethodni prozori. Vrata su bila pedeset lakata dugačka, a dvadeset i pet lakata široka. 26  Na njih se ulazilo na sedam stepenika,+ a s prednje strane nalazilo se predvorje. Na njihovim polustubovima bili su prikazi palmi, jedna palma na jednoj strani i jedna na drugoj strani. 27  U unutrašnjem dvorištu bila su i vrata okrenuta prema jugu. On je izmerio udaljenost između tih vrata i vrata koja su bila okrenuta prema jugu i ta udaljenost je bila sto lakata. 28  Zatim me je kroz južna vrata odveo u unutrašnje dvorište. Izmerio je južna vrata, i bila su istih mera kao i ona druga. 29  Njihove stražarnice, polustubovi i predvorje bili su istih mera kao i kod drugih vrata. Na tim vratima i njihovom predvorju bili su prozori svuda okolo. Bila su pedeset lakata dugačka, a dvadeset i pet lakata široka.+ 30  Predvorja su se nalazila okolo. I bilo je u dužinu dvadeset i pet lakata, a u širinu pet lakata. 31  Predvorje na vratima vodilo je u spoljašnje dvorište. Na polustubovima su bili prikazi palmi,+ a ulazilo se na osam stepenika.+ 32  Zatim me je odveo u unutrašnje dvorište prema istoku i izmerio vrata. Ona su bila istih mera kao i druga. 33  Njihove stražarnice, polustubovi i predvorje bili su istih mera kao i kod onih drugih. Na tim vratima i njihovom predvorju bili su prozori svuda okolo. Bila su pedeset lakata dugačka, a dvadeset i pet lakata široka. 34  Predvorje vrata vodilo je u spoljašnje dvorište, a na polustubovima su bili prikazi palmi i s jedne i s druge strane. Ulazilo se na osam stepenika. 35  Tada me je odveo do severnih vrata+ i izmerio ih, i ona su bila istih mera kao i ona druga,+ 36  a isto tako i stražarnice, polustubovi i predvorje. Na njima su bili prozori svuda okolo. Bila su pedeset lakata dugačka, a dvadeset i pet lakata široka. 37  Njihovi polustubovi bili su do spoljašnjeg dvorišta, a prikazi palmi bili su na polustubovima i s jedne i s druge strane.+ Ulazilo se na osam stepenika. 38  Trpezarija sa svojim ulazom nalazila se pored polustubova na vratima. Tamo su se prale žrtve paljenice.+ 39  U predvorju vrata bila su dva stola na jednoj strani i dva stola na drugoj strani da se na njima kolju žrtve paljenice,+ kao i žrtve za greh+ i žrtve za prestup.+ 40  Sa spoljašnje strane, kuda se ide na ulaz severnih vrata, bila su dva stola. I s druge strane predvorja vrata bila su dva stola. 41  Bila su četiri stola na jednoj strani i četiri stola na drugoj strani vrata, ukupno osam stolova za klanje žrtava. 42  Četiri stola za žrtve paljenice bila su od klesanog kamena, dugačka lakat i po, široka lakat i po i visoka jedan lakat. Na njima se ostavljao pribor za klanje žrtava paljenica i drugih žrtava. 43  Iznutra su svuda okolo po zidovima bile pričvršćene police za odlaganje stvari, široke jedan dlan. Na stolove se stavljalo meso od žrtvenog dara.+ 44  Spolja pored unutrašnjih vrata bile su trpezarije za pevače,+ u unutrašnjem dvorištu, pored severnih vrata. Bile su okrenute prema jugu. Jedna trpezarija je bila i pored istočnih vrata i ona je bila okrenuta prema severu. 45  Tada mi je on rekao: „Ova prostorija, trpezarija koja je okrenuta prema jugu, namenjena je sveštenicima koji služe u domu.+ 46  A trpezarija koja je okrenuta prema severu namenjena je sveštenicima koji obavljaju službu na oltaru.+ To su Sadokovi sinovi,+ oni između Levijevih sinova koji pristupaju Jehovi da mu služe.“+ 47  Tada je izmerio i unutrašnje dvorište. Bilo je dugačko sto lakata, široko sto lakata i bilo je četvrtastog oblika. Ispred doma je bio oltar. 48  Zatim me je odveo u predvorje doma+ i izmerio polustubove u predvorju. Imali su pet lakata na jednoj strani i pet lakata na drugoj strani. Širina polustubova na vratima bila je tri lakta na jednoj strani i tri lakta na drugoj strani. 49  Predvorje je bilo dugačko dvadeset lakata, a široko jedanaest lakata. U njega se ulazilo uz stepenice. Pored polustubova na vratima bili su i stubovi, jedan s jedne i drugi s druge strane.+

Fusnote

 „Svaki lakat bio je za jedan dlan duži od običnog lakta“ — običan lakat je iznosio 44,5 centimetara, a dlan 7,4 centimetra. To je ukupno 51,8 centimetara, to jest dugi lakat. Dakle, ’merna trska duga šest lakata‘ imala je 3,11 metara. Vidi dodatak 13.