Jezekilj 39:1-29

39  „A ti, sine čovečji, prorokuj protiv Goga+ i reci: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Evo, dolazim na tebe, Gože, vrhovni kneže Meseha+ i Tuvala.+  Okrenuću te i vodiću te,+ povešću te s krajnjeg severa+ i dovešću te na Izraelove gore.  Izbiću ti luk iz levice i prosuću ti strele iz desnice.  Pašćeš na Izraelovim gorama,+ ti i sve tvoje čete i narodi koji će biti s tobom. Daću da te pojedu ptice grabljivice i druge ptice i poljske zveri.“‘+  „’Pašćeš na zemlju u polju,+ jer sam ja tako rekao‘, govori Suvereni Gospod Jehova.  „’Poslaću vatru na Magog+ i na one koji spokojno žive na ostrvima.+ Tada će znati da sam ja Jehova.  Objaviću svoje sveto ime usred svog naroda Izraela i neću više dati da se moje sveto ime skrnavi.+ Tada će narodi znati da sam ja Jehova,+ Sveti Bog u Izraelu.‘+  „’Gle, to dolazi i sigurno će doći‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. ’To je dan o kom sam govorio.+  Stanovnici Izraelovih gradova izaći će i naložiće vatru i spaliće oružje, male i velike štitove, lukove i strele, kratka i duga koplja; njima će sedam godina ložiti vatru.+ 10  Neće nositi granje s polja niti će seći drva po šumama, jer će oružjem vatru ložiti.‘ „’Opleniće one koji su njih plenili,+ opljačkaće one koji su njih pljačkali‘, govori Suvereni Gospod Jehova. 11  „’Tog dana Gogu+ ću dati mesto za grob u Izraelu, dolinu kojom se prolazi istočno od mora, i ona će preprečiti put onima koji prolaze. Tamo će sahraniti Goga i sve njegovo mnoštvo, i ta dolina biće nazvana Dolina Gogovog mnoštva.*+ 12  Izraelov dom će ih sahranjivati sedam meseci da se zemlja očisti.+ 13  Sahranjivaće ih ceo narod,* i to će im biti na slavu onog dana kad se proslavim‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 14  „’Odrediće ljude da prolaze zemljom i da zajedno s prolaznicima sahranjuju one koji ostanu na zemlji, kako bi je očistili. Pretraživaće je punih sedam meseci. 15  Kad oni koji su određeni da prolaze zemljom vide ljudske kosti, postaviće pored njih znak koji će tamo stajati dok ih oni koji budu sahranjivali mrtve ne sahrane u Dolini Gogovog mnoštva.+ 16  Postojaće i grad koji će se zvati Amona.* Tako će se očistiti zemlja.‘+ 17  „A tebi, sine čovečji, ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Reci svim pticama i svim poljskim zverima:+ „Skupite se i dođite. Saberite se sa svih strana oko žrtve koju vam pripremam, oko velike žrtve na Izraelovim gorama.+ Meso ćete jesti i krv ćete piti.+ 18  Ješćete meso junaka+ i pićete krv zemaljskih poglavara, ovnova, jaganjaca,+ jaraca, junaca,+ sve debele stoke sa Vasana.+ 19  Od moje žrtve koju ću vam pripremiti ješćete najbolje meso dok se ne nasitite+ i pićete krv dok se ne opijete.“‘ 20  „’Nasitićete se za mojim stolom mesa od konja i vozača kola, od junaka i svih ratnika‘, govori Suvereni Gospod Jehova.+ 21  „’Pokazaću svoju slavu među narodima. Svi će narodi videti moju presudu koju ću izvršiti+ i osetiće na sebi moju ruku.+ 22  Od tog dana pa nadalje, Izraelov dom znaće da sam ja Jehova, njihov Bog.+ 23  Narodi će znati da je Izraelov dom zbog svog prestupa u izgnanstvo otišao,+ zbog toga što su mi neverni bili, pa sam okrenuo svoje lice od njih+ i predao ih u ruke njihovim neprijateljima, tako da su svi od mača pali.+ 24  Postupio sam s njima prema njihovoj nečistoći i prema njihovim prestupima,+ i okrenuo sam svoje lice od njih.‘ 25  „Zato ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Sada ću vratiti Jakovljev zarobljeni narod+ i smilovaću se celom Izraelovom domu.+ Revnovaću za svoje sveto ime.+ 26  Kad podnesu svoju sramotu+ i kaznu za svu neveru koju su mi učinili,+ spokojno će u svojoj zemlji živeti+ i niko ih plašiti neće.+ 27  Kad ih vratim iz naroda i sakupim ih iz zemalja njihovih neprijatelja,+ pokazaću svoju svetost među njima pred očima mnogih naroda.‘+ 28  „’Znaće da sam ja Jehova, njihov Bog, kad ih pošaljem u izgnanstvo među narode, pa ih opet sakupim u njihovu zemlju,+ ne ostavljajući tamo nijednog od njih.+ 29  Neću više okretati svoje lice od njih,+ jer ću svoj duh izliti na Izraelov dom‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.“

Fusnote

 Ili: „Dolina Amon-Goga“.
  Doslovno: „narod zemlje“, (hebrejski: am haarec).
 „Amona“ znači „mnoštvo“.