Jezekilj 37:1-28

37  Jehovina ruka spustila se na mene+ i Jehova me je u svom duhu+ doveo i postavio me usred doline koja je bila puna kostiju.+  Proveo me je pored njih unaokolo, i gle, bilo ih je veoma mnogo po dolini i bile su veoma suve.+  Zatim mi je rekao: „Sine čovečji, mogu li ove kosti oživeti?“ Ja sam odgovorio: „Suvereni Gospode Jehova, to ti znaš.“+  Tada mi je rekao: „Prorokuj tim kostima i reci im: ’Suve kosti, čujte Jehovinu reč.  „’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova tim kostima: „Udahnuću vam dah i vi ćete oživeti.+  Staviću na vas tetive, obložiću vas mesom, pokriću vas kožom, udahnuću vam dah pa ćete oživeti.+ Tada ćete znati da sam ja Jehova.“‘“+  Ja sam prorokovao kao što mi je bilo zapoveđeno.+ I dok sam prorokovao, začuo se neki zvuk, začulo se šuškanje i kosti su počele da se primiču jedna drugoj.  Kad sam pogledao, video sam kako su se na njima pojavile tetive i meso i kako ih je pokrila koža. Ali u njima nije bilo daha.  Tada mi je rekao: „Prorokuj vetru.* Prorokuj, sine čovečji, i reci vetru: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Sa sve četiri strane* dođi, vetre, i duni na ove mrtvace+ i neka ožive.“‘“+ 10  I ja sam prorokovao kao što mi je on zapovedio. Tada je u njih ušao dah, pa su oživeli i stali na svoje noge+ — bila je to veoma, veoma velika vojska. 11  Onda mi je rekao: „Sine čovečji, ove kosti predstavljaju ceo Izraelov dom.+ Oni govore: ’Kosti su nam se osušile, propala nam je nada.+ Od svih smo odvojeni, ostali smo sami.‘ 12  Zato prorokuj i reci im: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Otvoriću vaše grobove+ i izvešću vas iz vaših grobova, narode moj, i dovešću vas u izraelsku zemlju.+ 13  Tada ćete znati da sam ja Jehova, kad otvorim vaše grobove i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj.“‘+ 14  ’Udahnuću vam svoj duh, pa ćete oživeti,+ i naseliću vas u vašu zemlju. Tada ćete znati da sam ja, Jehova, tako rekao i tako učinio‘, govori Jehova.“+ 15  Opet mi je došla Jehovina reč: 16  „Sine čovečji, uzmi prut+ i na njemu napiši: ’Za Judu i za Izraelove sinove, njegove drugove.‘+ Zatim uzmi drugi prut i na njemu napiši: ’Za Josifa, Jefremov prut,+ i za sav Izraelov dom, njegove drugove.‘+ 17  I spoji ih, jedan prut s drugim, i oni će postati jedno u tvojoj ruci.+ 18  A kad te sinovi tvog naroda upitaju: ’Hoćeš li nam reći šta sve to znači?‘,+ 19  reci im: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Uzeću Josifov prut, koji je u Jefremovoj ruci i Izraelova plemena, njegove drugove, i sastaviću ih s Judinim prutom. Načiniću od njih jedan prut,+ pa će postati jedno u mojoj ruci.“‘ 20  Prutove po kojima ćeš pisati drži u ruci pred njihovim očima.+ 21  „Reci im: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Evo, uzeću Izraelove sinove iz naroda u koje su otišli i sakupiću ih sa svih strana i dovešću ih u njihovu zemlju.+ 22  Učiniću od njih jedan narod u zemlji,+ na Izraelovim gorama, i nad svima njima kraljevaće jedan kralj.+ Oni više neće biti dva naroda, niti će više biti podeljeni na dva kraljevstva.+ 23  Neće se više skrnaviti svojim odvratnim idolima,* ni svim svojim gadostima, ni svojim prestupima.+ Izbaviću ih iz svih njihovih mesta u kojima su grešili i očistiću ih,+ i oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.+ 24  „’„Moj sluga David biće im kralj,+ i svi će imati jednog pastira.+ Živeće* po mojim zakonima+ i držaće se mojih odredaba+ i izvršavaće ih.+ 25  Živeće u zemlji koju sam dao svom sluzi Jakovu, u kojoj su živeli vaši praočevi.+ U njoj će doveka+ živeti+ oni i njihovi sinovi i sinovi njihovih sinova. David, moj sluga, biće im poglavar doveka.+ 26  „’„Sklopiću s njima savez mira.+ Biće to trajan savez s njima.+ Utvrdiću ih u njihovoj zemlji i umnožiću ih,+ zauvek ću postaviti svoje svetilište među njima.+ 27  Moj šator biće nad njima,+ i ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod.+ 28  Tada će narodi znati da sam ja, Jehova,+ posvetio Izrael, kad moje svetilište doveka bude među njima.“‘“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Pst 1:2.
 Doslovno: „od četiri vetra“.
 Ili: „balegavim idolima“.
 Doslovno: „hodiće“.