Jezekilj 36:1-38

36  „A ti, sine čovečji, prorokuj o Izraelovim gorama i reci: ’Izraelove gore,+ čujte Jehovinu reč!  Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Neprijatelj je govorio za vas:+ ’Tako im treba! Stare uzvišice+ postale su naš posed!‘“‘+  „Zato prorokuj i reci: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Zato što vas pustoše+ i proždiru sa svih strana,+ da postanete vlasništvo preživelima iz okolnih naroda,+ i što vas ljudi uzimaju u usta+ i loše govore o vama,+  zato, Izraelove gore,+ čujte reč Suverenog Gospoda Jehove! Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova gorama i bregovima, rečnim koritima i dolinama, pustim ruševinama+ i napuštenim gradovima koji su postali plen i podsmeh preživelima iz okolnih naroda,+  ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’U ognju svoje revnosti progovoriću+ protiv preživelih iz okolnih naroda i protiv celog Edoma,+ protiv onih koji su zauzeli moju zemlju radujući se iz sveg srca+ i s prezirom u duši,+ da bi prisvojili njene pašnjake i da bi je opljačkali.‘“‘+  „Zato prorokuj o Izraelovoj zemlji i reci gorama i bregovima, rečnim koritima i dolinama: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Evo, ja ću progovoriti u svojoj revnosti i u svom gnevu, jer vas okolni narodi ponižavaju.“‘+  „Zato ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Podignute ruke zaklinjem se+ da će narodi koji su oko vas i sami biti poniženi.+  A vi, Izraelove gore, pustićete svoje grane i donećete plod mom narodu Izraelu+ jer on uskoro dolazi.+  Jer ja sam se sažalio na vas. K vama ću se okrenuti+ i bićete obrađene i zasejane.+ 10  Namnožiću po vama ljude, ceo Izraelov dom.+ Gradovi će se naseliti+ i ruševine će se obnoviti.+ 11  Namnožiću po vama ljude i životinje.+ Množiće se i rađaće se, pa ću vas naseliti kao nekada+ i učiniću vam više dobra nego ranije.+ Tada ćete znati da sam ja Jehova.+ 12  Učiniću da po vama opet idu ljudi, moj narod Izrael, i oni će vas zauzeti,+ bićete njihovo nasledstvo+ i nećete im više decu uzimati.‘“+ 13  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Zato što ti govore: „Ti si zemlja koja ljude proždire, zemlja koja svojim narodima decu uzima“‘,+ 14  ’zato nećeš više ljude proždirati+ i nećeš više svojim narodima decu uzimati‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 15  ’Neću više dati da se čuje kako te narodi sramote,+ neće ti se više rugati narodi+ i nećeš više svoje narode u propast voditi‘, govori Suvereni Gospod Jehova.“ 16  Opet mi je došla Jehovina reč: 17  „Sine čovečji, Izraelov dom je živeo u svojoj zemlji i onečistio ju je svojim ponašanjem i svojim delima.+ Njihovo je ponašanje preda mnom poput nečistoće u vreme mesečnog ciklusa.+ 18  Izlio sam na njih gnev svoj zbog krvi koju su prolili na tu zemlju,+ koju su onečistili svojim odvratnim idolima.*+ 19  Oterao sam ih među narode, pa su se rasejali po zemljama.+ Sudio sam im prema njihovom ponašanju i prema njihovim delima.+ 20  Narodi među koje su došli skrnavili su moje sveto ime+ govoreći za njih: ’To je Jehovin narod, a morao je otići iz njegove zemlje.‘+ 21  A ja sam se sažalio na svoje sveto ime, koje je Izraelov dom oskrnavio među narodima u koje su došli.“+ 22  „Zato reci Izraelovom domu: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Ne činim to radi vas, dome Izraelov, nego radi svog svetog imena, koje ste oskrnavili među narodima u koje ste otišli.“‘+ 23  ’Posvetiću svoje veliko ime+ koje je oskrnavljeno među narodima, jer ste ga oskrnavili među njima. Tada će narodi znati da sam ja Jehova‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova, ’kad pred njihovim očima pokažem svoju svetost među vama.+ 24  Izvešću vas iz svih naroda, skupiću vas iz svih zemalja i dovešću vas u vašu zemlju.+ 25  Poškropiću vas čistom vodom i bićete čisti.+ Očistiću vas od svih vaših nečistoća+ i od svih vaših odvratnih idola.+ 26  Daću vam novo srce+ i u vas ću nov duh staviti.+ Izvadiću iz vašeg tela kameno srce i daću vam meko srce.+ 27  Staviću u vas svoj duh,+ pa ćete živeti* po mojim propisima+ i držaćete se mojih zakona i izvršavaćete ih.+ 28  Živećete u zemlji koju sam dao vašim praočevima+ i bićete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.‘+ 29  „’Oslobodiću vas od svih vaših nečistoća.+ Dozvaću žito i umnožiću ga, neću na vas glad pustiti.+ 30  Umnožiću plod na drveću i rod na njivama da zbog gladi više ne podnosite sramotu među narodima.+ 31  Tada ćete se setiti svojih zlih puteva i svojih dela koja nisu bila dobra,+ i bićete sami sebi odvratni zbog svojih prestupa i zbog svih svojih gadosti.+ 32  Znajte da to ne činim radi vas‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. ’Postidite se i ponizite se zbog svojih dela, dome Izraelov.‘+ 33  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Onog dana kad vas očistim od svih vaših prestupa, naseliću gradove,+ a ruševine će biti obnovljene.+ 34  Obrađivaće se opustela zemlja, koja je pusta ležala pred očima svih prolaznika.+ 35  Ljudi će govoriti: „Ta zemlja je bila pusta, a sada je poput edenskog vrta.+ Gradovi koji su bili pusti, opustošeni i razoreni sada su utvrđeni i naseljeni.“+ 36  Tada će preživeli iz okolnih naroda znati da sam ja, Jehova, izgradio ono što je bilo porušeno+ i zasadio ono što je bilo pusto. Ja, Jehova, tako sam rekao i tako sam učinio.‘+ 37  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Izraelov dom tražiće od mene+ da ih umnožim da ih bude poput velikog stada+ i ja ću to za njih učiniti. 38  Kao stado svetih ljudi, kao stado u Jerusalimu u vreme praznika,+ tako će se gradovi koji su bili pusti napuniti stadom ljudi.+ Tada će znati da sam ja Jehova.‘“

Fusnote

 Ili: „balegavim idolima“.
 Doslovno: „hoditi“.