Jezekilj 32:1-32

32  Dvanaeste godine, dvanaestog meseca, prvog dana u mesecu, došla mi je Jehovina reč:  „Sine čovečji, nariči nad faraonom, egipatskim kraljem, i reci mu: ’Bio si kao lav među narodima, a sada si propao.*+ „’Bio si kao neman u moru,+ jurio si svojim rekama, mutio si vodu svojim nogama i prljao reke.‘  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Razapeću mrežu+ nad tobom uz pomoć mnogih naroda, i oni će te uloviti u moju mrežu.+  Ostaviću te na zemlji. Baciću te na zemlju u polju.+ Pustiću sve nebeske ptice da dođu na tebe i daću te zemaljskim zverima da se tobom nasite.+  Pobacaću tvoje meso po gorama i napuniću doline tvojim ostacima.+  Napojiću zemlju tvojom krvlju,+ koja će iz tebe poteći po gorama i rečna će se korita napuniti tvojim ostacima.‘  „’A kad te ugasim, pokriću nebesa i pomračiću njihove zvezde. Sunce ću prekriti oblacima i mesec više neće svetlost svoju davati.+  Sva svetleća tela na nebesima pomračiću zbog tebe i razastrću tamu nad tvojom zemljom‘, govori Suvereni Gospod Jehova.  „’Uznemiriću srca mnogih naroda kad odvedem tvoj zarobljeni narod među druge narode, u zemlje koje ne poznaješ.+ 10  Učiniću da se mnogi narodi uplaše+ zbog tebe i njihovi će kraljevi drhtati od straha zbog tebe, kad svojim mačem zamahnem prema njihovom licu,+ pa će neprestano strepeti za svoje duše u dan tvoje propasti.‘+ 11  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Mač vavilonskog kralja doći će na tebe.+ 12  Mnoštvo tvoje pobiću mačevima junaka, onih koji tlače narode.+ Oni će opustošiti ponos Egipta i istrebiće sve mnoštvo njegovo.+ 13  Uništiću svu njegovu stoku koja je pored mnogih voda,+ pa ih neće više mutiti+ ni ljudska ni životinjska noga.‘ 14  „’Tada ću razbistriti njihove vode i učiniću da njihove reke teku kao ulje‘, govori Suvereni Gospod Jehova. 15  „’Kad opustošim egipatsku zemlju, kad nestane sve što je u njoj,+ kad pobijem sve njene stanovnike, tada će znati da sam ja Jehova.+ 16  „’Ovo je naricaljka koja će se naricati. Naricaće je žene iz narodâ, naricaće je nad Egiptom i nad celim njegovim mnoštvom‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.“ 17  Dvanaeste godine, petnaestog dana u mesecu,* došla mi je Jehovina reč: 18  „Sine čovečji, nariči nad egipatskim mnoštvom i svali njega+ i druge moćne narode u podzemne krajeve,+ s onima koji u jamu silaze.+ 19  „’Od koga si lepši?+ Siđi u jamu i počivaj s neobrezanima!‘+ 20  „’Egipćani će pasti među one koji su mačem pobijeni.+ Egipat je maču predan. Odvucite njega i sve mnoštvo njegovo. 21  „’Najveći junaci će iz groba* govoriti s njim i s njegovim pomoćnicima.+ U grob će Egipćani sići,+ leći će kao neobrezani, mačem pobijeni. 22  Tamo je Asirija i sve njeno mnoštvo.+ Svuda oko njenog kralja nalaze se grobovi njenih ljudi.* Svi su pobijeni, mačem pokošeni.+ 23  Jer njeni grobovi leže na dnu jame,+ a njeno mnoštvo je svuda oko njenog groba — svi su pobijeni, mačem pokošeni, jer su strah sejali u zemlji živih. 24  „’Tamo je Elam+ i sve njegovo mnoštvo oko njegovog groba — svi su pobijeni, mačem pokošeni. Kao neobrezani sišli su u podzemne krajeve, a nekad su strah sejali u zemlji živih. Oni će nositi svoju sramotu zajedno s onima koji u jamu silaze.+ 25  Usred pobijenih odar su mu namestili+ među svim njegovim mnoštvom. Njegovi grobovi su svuda oko odra njegovog. Svi su oni neobrezani, mačem pobijeni,+ jer su sejali strah u zemlji živih. Nosiće svoju sramotu zajedno s onima koji u jamu silaze. Usred pobijenih on je položen. 26  „’Tamo su Meseh+ i Tuval+ i sve njegovo mnoštvo. Grobovi su svuda oko njihovog kralja. Svi su oni neobrezani, mačem probodeni, jer su sejali strah u zemlji živih. 27  Zar neće ležati s junacima+ koji su neobrezani pali, koji su sa svojim oružjem u grob* sišli? Pod glavu će im biti stavljeni njihovi mačevi, a njihovi prestupi biće im na kostima,+ jer su ti junaci strah sejali u zemlji živih.+ 28  A ti ćeš biti satrven usred neobrezanih i počivaćeš s onima koji su mačem pobijeni. 29  „’Tamo je Edom,+ njegovi kraljevi i svi njegovi poglavari, koji su, uprkos svom junaštvu, položeni među one koji su mačem pobijeni.+ Oni će počivati s neobrezanima+ i s onima koji u jamu silaze. 30  „’Tamo su svi knezovi sa severa i svi Sidonci,+ oni koji su posramljeni sišli među pobijene, iako su zbog svog junaštva bili strašni. Oni će neobrezani počivati s onima koji su mačem pobijeni i nosiće svoju sramotu zajedno s onima koji u jamu silaze.+ 31  „’Njih će faraon videti i utešiće se zbog sveg svog mnoštva.+ Faraon i sva njegova vojska biće mačem pobijeni‘, govori Suvereni Gospod Jehova. 32  „’Jer su faraon i sve njegovo mnoštvo sejali strah u zemlji živih+ i zato će počivati među neobrezanima zajedno s onima koji su mačem pobijeni‘, govori Suvereni Gospod Jehova.“

Fusnote

 Doslovno: „ućutkan“.
 Verovatno se radilo o dvanaestom mesecu. Vidi 1. stih.
 Doslovno: „šeola“.
 Doslovno: „njegovi grobovi su oko njega“. Izraz „njegovi grobovi“ može da se odnosi na grobove podanika asirskog kralja.
 Doslovno: „šeol“.