Jezekilj 28:1-26

28  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, reci vođi Tira: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „’„Uzoholilo se tvoje srce+ i govoriš: ’Ja sam bog+ i na božjem prestolu sedim,+ usred otvorenog mora‘,+ iako si zemaljski čovek,+ a ne bog,+ i svoje srce izjednačavaš s božjim srcem...  Gle, mudriji si od Danila.+ Nijedna tajna nije ti sakrivena.+  Svojom mudrošću i svojom razboritošću stekao si bogatstvo i u svoje riznice sakupljaš zlato i srebro.+  Svojom velikom mudrošću,+ svojom trgovačkom robom,+ stekao si silno bogatstvo,+ pa se tvoje srce uzoholilo zbog tvog bogatstva.“‘+  „’Zato ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Zato što svoje srce izjednačavaš s božjim srcem,+  dovešću na tebe tuđince,+ one koji tlače narode.+ Oni će izvući svoje mačeve protiv tvoje divne mudrosti i oskrnaviće tvoj sjaj.+  Svaliće te u grob+ i umrećeš smrću onih što su pobijeni nasred otvorenog mora.+  Kad dospeš u ruke onih koji će te oskrnaviti, da li ćeš i tada pred svojim krvnikom+ reći: ’Ja sam bog‘, kad si samo zemaljski čovek, a ne Bog?“‘+ 10  „’Umrećeš od ruku tuđinaca smrću neobrezanih,+ jer sam ja tako rekao‘, govori Suvereni Gospod Jehova.“ 11  Opet mi je došla Jehovina reč: 12  „Sine čovečji, nariči nad kraljem Tira+ i reci mu: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „’„Ti si pečat savršenstva,* pun si mudrosti+ i savršeno si lep.+ 13  Bio si u Edenu, Božjem vrtu.+ Pokrivalo te je svako drago kamenje, rubin, topaz, jaspis, hrizolit, oniks,+ žad, safir, tirkiz+ i smaragd; i sve je to bilo ukrašeno zlatnim okvirima. To ti je bilo pripremljeno onog dana kad si bio stvoren. 14  Bio si pomazani heruvim* zaštitnik, ja sam te postavio. Bio si na Božjoj svetoj gori.+ Hodio si usred užarenog kamenja. 15  Bio si besprekoran* na svojim putevima od dana kad si stvoren+ pa sve dok se u tebi nije našla nepravednost.+ 16  „’„Zbog obilja tvoje trgovačke robe+ ispunjen si nasiljem, pa si počeo greh činiti.+ Zato ću te kao obeščašćenog odstraniti s Božje gore i uništiću te,+ heruvime zaštitniče, da više ne budeš među užarenim kamenjem. 17  „’„Tvoje srce se uzoholilo zbog lepote tvoje.+ Uništio si mudrost svoju zbog svog sjaja.+ Baciću te na zemlju.+ Postaviću te pred kraljeve da te prezirno gledaju.+ 18  „’„Mnoštvom svojih prestupa+ i nepoštenim trgovanjem svojom robom+ oskrnavio si svoja svetilišta. Zato ću posred tebe pustiti vatru koja će te proždreti.+ Pretvoriću te u pepeo na zemlji pred očima svih koji te gledaju.+ 19  Svi koji te poznaju među narodima zaprepašćeno će te gledati.+ Snaći će te propast koju ne očekuješ i nikada te više neće biti.“‘“+ 20  Opet mi je došla Jehovina reč: 21  „Sine čovečji, okreni svoje lice prema Sidonu+ i prorokuj protiv njega. 22  Reci ovako: ’Evo šta kaže Suvereni Gospod Jehova: „Dolazim na tebe,+ Sidone, i proslaviću se usred tebe.+ Tada će znati da sam ja Jehova, kad izvršim presudu na njemu+ i kad svetost svoju pokažem na njemu.+ 23  Poslaću pošast na njega i krv će se prolivati po njegovim ulicama.+ Pobijeni će usred njega padati od mača koji će sa svih strana doći na njega.+ Tada će znati da sam ja Jehova.+ 24  Među svima koji su oko Izraelovog doma, koji ga preziru, neće više biti nikakve bodlje+ koja bi ga bola, niti trna koji bi mu bol zadavao. Tada će znati da sam ja Suvereni Gospod Jehova.“‘ 25  „’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Kad skupim Izraelov dom iz naroda po kojima su rasejani,+ pokazaću svoju svetost među njima pred očima drugih naroda.+ Oni će živeti u svojoj zemlji+ koju sam dao svom sluzi Jakovu.+ 26  Živeće u njoj spokojno,+ gradiće kuće+ i sadiće vinograde.+ Živeće spokojno+ kad izvršim presudu nad svima unaokolo koji ih preziru.+ Tada će znati da sam ja Jehova, njihov Bog.“‘“

Fusnote

 Ili: „Ti zapečaćuješ uzor; Ti si uzor koji zapečaćuje“.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.