Jezekilj 26:1-21

26  Jedanaeste godine, prvog dana u mesecu, došla mi je Jehovina reč:  „Sine čovečji, Tir+ je klicao nad Jerusalimom+ rečima: ’Neka, neka! Razbijena+ su vrata narodâ!+ Sada će se svi okrenuti meni. Obogatiću se, jer je on opustošen‘.+  Zato ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Dolazim na tebe, Tire i podignuću na tebe mnoge narode+ kao što more podiže svoje talase.+  Oni će srušiti tirske zidine+ i razoriće njegove kule,+ a ja ću počistiti njegovu prašinu i pretvoriću ga u golu stenu.  On će postati mesto gde se suše mreže+ usred mora.‘+ „’Ja sam tako rekao‘, govori Suvereni Gospod Jehova, ’i on će postati plen narodima.  Njegovi gradovi na kopnu biće mačem pobijeni. Tada će znati da sam ja Jehova.‘+  „Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Sa severa ću na Tir dovesti Navuhodonosora,+ vavilonskog kralja, kralja nad kraljevima,+ s konjima+ i bojnim kolima,+ s konjanicima i s mnoštvom ljudi,+ s brojnim narodom.  Tvoje gradove koji su na kopnu on će mačem pobiti i načiniće protiv tebe opsadni zid,+ nasuće opsadni nasip i podignuće veliki štit.  Spravama za probijanje zidina udaraće u tvoje zidine i svojim oružjem srušiće tvoje kule. 10  Od mnoštva njegovih konja sav ćeš biti prašinom pokriven.+ Od tutnjave konjanika, točkova i bojnih kola zatrešće se zidine tvoje, kad on bude ulazio na vrata tvoja kao što se ulazi u grad čije su zidine probijene. 11  Kopitama svojih konja izgaziće sve tvoje ulice.+ Tvoj će narod mačem pobiti, stubovi tvoje snage na zemlju će popadati. 12  Opleniće tvoje blago+ i opljačkaće robu kojom si trgovao.+ Razoriće tvoje zidine i porušiće tvoje divne kuće. Tvoje kamenje, tvoje drvo i tvoju prašinu baciće u vodu.‘ 13  „’Prekinuću odjek tvojih pesama+ i više se neće čuti zvuk tvojih harfi.+ 14  Pretvoriću te u golu stenu.+ Postaćeš mesto gde se suše mreže.+ Nikada više nećeš biti izgrađen, jer sam ja, Jehova, tako rekao‘, govori Suvereni Gospod Jehova.+ 15  „Ovako Suvereni Gospod Jehova kaže Tiru: ’Zar se neće ostrva* zatresti od tvog strašnog pada, kad počne da jauče onaj ko je smrtno ranjen, kad u tebi počne ubijanje i pokolj?+ 16  Svi morski poglavari+ sići će sa svojih prestola,+ skinuće svoje ogrtače i svoje vezene haljine. Drhtanjem će se ogrnuti. Na zemlju će sesti,+ drhtaće bez prestanka+ i zaprepašćeno će te gledati. 17  Naricaće za tobom+ i govoriće ti: „’„Propao si, grade nastanjen ljudima sa mora,+ slavni grade, ti koji si bio silan na moru,+ ti i tvoji stanovnici, oni koji su bili strah svim ljudima na zemlji! 18  Onog dana kad padneš, ostrva će zadrhtati. Ostrva u moru uznemiriće se zbog tvoje propasti.“‘+ 19  „Jer ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Kad te pretvorim u opustošeni grad, kao što su gradovi u kojima nema stanovnika, kad na tebe pustim vodeni bezdan i kad te pokriju velike vode,+ 20  tebe ću oboriti s onima koji u grob silaze, k onima što su odavno mrtvi+ i smestiću te u najdublje predele zemlje,+ da budeš zajedno sa drugim davno opustošenim mestima i sa svima koji u grob silaze,+ da u tebi više niko ne živi. A zemlju živih ukrasiću.+ 21  „’Dovešću na tebe propast koju ne očekuješ+ i više te neće biti. Tražiće te,+ ali te više nikada neće naći‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.“

Fusnote

 Ili: „primorski krajevi“.