Jezekilj 20:1-49

20  Sedme godine, petog meseca, desetog dana u mesecu, došle su neke Izraelove starešine da traže savet od Jehove,+ i seli su pred mene.+  Tada mi je došla Jehovina reč:  „Sine čovečji, obrati se Izraelovim starešinama i reci im: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Došli ste za savet da me pitate?+ ’Tako ja bio živ, neću vam dati da me pitate‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.“‘  „Hoćeš li im suditi? Hoćeš li im suditi, sine čovečji?+ Ukaži im na gadosti njihovih praočeva.+  Reci im: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Onog dana kad sam izabrao Izrael,+ podignute ruke+ zakleo sam se potomstvu Jakovljevog doma+ i objavio sam im se u egipatskoj zemlji.+ Da, podignute ruke zakleo sam im se: ’Ja sam Jehova, vaš Bog.‘+  Tog dana zakleo sam im se podignute ruke+ da ću ih izvesti iz egipatske zemlje i odvesti ih u zemlju koju sam za njih izvideo, u zemlju u kojoj teče med i mleko,+ zemlju koja je bila najlepša od svih zemalja.+  Rekao sam im: ’Neka svako od vas odbaci gadosti ispred svojih očiju+ i ne skrnavite se egipatskim odvratnim idolima.*+ Ja sam Jehova, Bog vaš.‘+  „’„Ali oni su se pobunili protiv mene+ i nisu hteli da me slušaju. Nijedan od njih nije odbacio gadne bogove ispred svojih očiju i nije ostavio odvratne egipatske idole.+ Zato sam obećao da ću izliti na njih svoju jarost, kako bih na njima iskalio svoj gnev usred egipatske zemlje.+  Tada sam ustao radi svog imena, da se ono ne bi skrnavilo u očima naroda među kojima su bili,+ jer sam im se već bio objavio pred očima tih naroda kad sam ih izveo iz egipatske zemlje.+ 10  Izveo sam ih iz egipatske zemlje i doveo ih u pustinju.+ 11  „’„Dao sam im svoje odredbe+ i poučio ih svojim zakonima,+ da bi onaj ko ih izvršava po njima imao život.+ 12  Dao sam im i svoje sabate,*+ da budu znak između mene i njih,+ da bi znali da sam ja Jehova, onaj koji ih posvećuje. 13  „’„Ali su se oni, Izraelov dom, pobunili protiv mene u pustinji.+ Nisu živeli* po mojim odredbama+ i odbacili su moje zakone+ koji znače život onome ko ih izvršava.+ Skrnavili su moje sabate+ i zato sam obećao da ću izliti svoj gnev na njih u pustinji da ih istrebim.+ 14  Ali nisam to učinio radi svog imena, da se ono ne bi skrnavilo u očima drugih naroda pred kojima sam ih izveo.+ 15  Ja sam im se podignute ruke zakleo u pustinji+ da ih neću uvesti u zemlju koju sam im dao, zemlju u kojoj teče med i mleko,+ koja je najlepša od svih zemalja,+ 16  jer su odbacili moje zakone, i nisu živeli po mojim odredbama i skrnavili su moje sabate jer im je srce prionulo za njihove odvratne idole.+ 17  „’„Ali moje se oko sažalilo na njih i nisam ih uništio+ i istrebio u pustinji. 18  Njihovim sinovima rekao sam u pustinji:+ ’Nemojte živeti po propisima svojih praočeva,+ ne držite se njihovih zakona+ i ne skrnavite se njihovim odvratnim idolima.+ 19  Ja sam Jehova, vaš Bog.+ Živite* po mojim odredbama+ i držite se mojih zakona+ i postupajte po njima.+ 20  Neka vam moji sabati budu sveti+ i neka oni budu znak između mene i vas, da biste znali da sam ja Jehova, vaš Bog.‘+ 21  „’„Ali i sinovi su se pobunili protiv mene.+ Nisu živeli po mojim odredbama i nisu se držali mojih zakona niti su postupali po njima, po kojima onaj ko ih izvršava ima život.+ Skrnavili su moje sabate.+ Zato sam obećao da ću izliti na njih svoju jarost, kako bih na njima iskalio svoj gnev u pustinji.+ 22  Ali povukao sam svoju ruku+ radi svog imena, da se ono ne bi skrnavilo u očima drugih naroda pred kojima sam ih izveo.+ 23  Podignute ruke zakleo sam im se u pustinji+ da ću ih oterati među narode i rasejati po zemljama,+ 24  jer nisu izvršavali moje zakone,+ jer su odbacivali moje odredbe+ i skrnavili moje sabate.+ Svoje su oči upirali prema odvratnim idolima svojih praočeva.+ 25  Ja sam im dopustio da imaju propise koji nisu bili dobri i zakone kojima nisu mogli život sačuvati.+ 26  Dopustio sam im da se skrnave svojim darovima kad su u vatri spaljivali* svako prvorođeno dete,+ tako da bih mogao da ih uništim i da bi znali da sam ja Jehova.“‘+ 27  „Sine čovečji, zato se obrati Izraelovom domu i reci im:+ ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Vaši praočevi hulili su na mene i tako što su mi bili neverni.+ 28  Ja sam ih doveo u zemlju+ za koju sam im se podignute ruke zakleo da ću im je dati.+ Kad god bi videli neko visoko brdo+ i neko razgranato drvo, prinosili bi tamo žrtve+ i donosili prinose kojima su me vređali, prinosili bi tamo ugodne mirise+ i izlivali žrtve levanice.+ 29  Zato sam im rekao: ’Šta vam znači to svetilište na uzvišici u koje idete i zašto ga sve do sada zovete Uzvišicom?‘“‘+ 30  „Zato ovako reci Izraelovom domu: ’Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Zar se vi ne skrnavite poput svojih praočeva+ i zar ne obožavate njihove gadne bogove?*+ 31  Kad podižete svoje darove spaljujući svoje sinove u vatri,*+ zar se ne skrnavite zarad svih vaših odvratnih idola sve do današnjeg dana?+ Zar da trpim da pored svega toga mene za savet pitate, dome Izraelov?“‘+ „’Tako ja bio živ‘, govori Suvereni Gospod Jehova, ’neću vam dati da me pitate.+ 32  Neće se dogoditi+ ono što vam na um dolazi*+ kada govorite: „Budimo kao drugi narodi, kao narodi drugih zemalja,+ i služimo drvetu i kamenu.“‘“+ 33  „’Tako ja bio živ‘, govori Suvereni Gospod Jehova, ’snažnom rukom, podignutom mišicom+ i izlivenim gnevom biću kralj nad vama.+ 34  Snažnom rukom, podignutom mišicom i iskaljenim gnevom izvešću vas iz drugih naroda i skupiću vas iz zemalja po kojima ste rasejani.+ 35  Odvešću vas u pustinju drugih naroda+ i tamo ću vam suditi licem u lice.+ 36  „’Kao što sam sudio vašim praočevima u pustinji egipatske zemlje,+ tako ću i vama suditi‘, govori Suvereni Gospod Jehova. 37  ’Provešću vas ispod štapa+ i obavezaću vas savezom.+ 38  Odvojiću od vas one koji se protiv mene bune i koji mi greše,+ jer ću ih izvesti iz zemlje u kojoj žive kao došljaci, ali neće doći u Izraelovu zemlju.+ Tada ćete znati da sam ja Jehova.‘+ 39  „Vama, dome Izraelov, ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Samo idite i služite svojim odvratnim idolima!+ A onda, ako nećete da me poslušate, više nećete skrnaviti moje sveto ime svojim darovima i svojim odvratnim idolima.‘+ 40  „’Na mojoj svetoj gori, na visokoj Izraelovoj gori‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova, ’tamo će mi služiti ceo Izraelov dom, koliko god ih bude u zemlji.+ Tamo ću ih rado primiti i tamo ću tražiti vaše priloge i prvine vaših darova od svih vaših svetih stvari.+ 41  Zbog ugodnog mirisa rado ću vas primiti,+ kad vas izvedem iz drugih naroda i sakupim vas iz zemalja po kojima ste rasejani.+ Tako ću na vama pokazati svoju svetost pred očima drugih naroda.‘+ 42  „’Tada ćete znati da sam ja Jehova,+ kad vas dovedem u izraelsku zemlju,+ u zemlju za koju sam se podignute ruke zakleo da ću je dati vašim praočevima. 43  Tamo ćete se setiti svojih puteva+ i svih svojih dela kojima ste se oskrnavili.+ Na licima će vam se videti da ste sami sebi odvratni zbog sveg zla koje ste učinili.+ 44  Tada ćete znati da sam ja Jehova,+ kad vam radi svog imena+ ne vratim prema vašim zlim putevima niti prema vašim pokvarenim delima,+ dome Izraelov‘, govori Suvereni Gospod Jehova.“ 45  Opet mi je došla Jehovina reč: 46  „Sine čovečji, okreni svoje lice+ prema južnom kraju i neka ti reči poteku+ prema jugu; prorokuj šumi u južnoj zemlji. 47  Reci šumi na jugu: ’Čuj Jehovinu reč. Ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: „Zapaliću vatru u tebi+ i ona će progutati svako zeleno drvo i svako suvo drvo.+ Razgoreli plamen neće se ugasiti+ i izgoreće sva lica od juga do severa.+ 48  Svako telo videće da sam ja, Jehova, zapalio vatru i ona se neće ugasiti.“‘“+ 49  Ja sam tada rekao: „Jao, Suvereni Gospode Jehova! Oni govore za mene: ’Taj samo smišlja izreke.‘“+

Fusnote

 Ili: „balegavim idolima“.
 Vidi fusnotu za Iz 16:23.
 Doslovno: „hodili“.
 Doslovno: „hodite“.
 Doslovno: „kad su kroz vatru provodili“.
 Doslovno: „odajete se bludu s njima“. Vidi dodatak 6.
 Doslovno: „provodeći svoje sinove kroz vatru“.
 Ili: „Neće se obistiniti misli vašeg duha“.