Jezekilj 19:1-14

19  „A ti zapevaj naricaljku+ o Izraelovim poglavarima+  i reci: ’Šta je bila tvoja majka? Lavica među lavovima.+ Ležala je među mladim lavovima i podizala svoje mladunce.  „’Tako je othranila jednog svog mladunca.+ On je postao lav koji je naučio da plen razdire.+ I ljude je proždirao.  Narodi su čuli za njega, pa su ga uhvatili u jamu i kukama* ga odvukli u egipatsku zemlju.+  „’Kad je lavica videla da uzalud čeka i da više nema nade, othranila je svog drugog mladunca+ i od njega je postao lav.  On je postao lav i išao je s lavovima. Naučio je da plen razdire.+ I ljude je proždirao.+  Dobro je poznavao njihove utvrđene dvore i pustošio je njihove gradove,+ tako da je zemlja opustela i odjekivala njegovom rikom.+  Narodi iz svih okolnih zemalja podigli su se na njega+ i nad njim razapeli mrežu,+ i on je upao u njihovu jamu.+  Zatim su ga pomoću kuka strpali u kavez i odveli ga vavilonskom kralju.+ Odveli su ga u lovačkim mrežama da se njegov glas više ne čuje po Izraelovim gorama.+ 10  „’Tvoja majka+ je bila kao loza u tvojoj krvi,+ zasađena pored voda. Bila je rodna i razgranata zbog obilja vode.+ 11  Imala je jake grane, pogodne za vladalačka žezla.+ Porasla je i uzdigla se iznad drugog drveća. Bila je uočljiva zbog visine svoje i razgranate krošnje svoje.+ 12  Ali na kraju je u gnevu bila iščupana.+ Bačena je bila na zemlju i istočni vetar je osušio njene plodove.+ Njena jaka grana bila je otkinuta i osušila se.+ Vatra ju je progutala.+ 13  Sada je zasađena u pustinji,+ u zemlji bezvodnoj i žednoj.+ 14  Tada je izašla vatra iz njene grane+ i progutala njene mladice i njene plodove, tako da na njoj više nije bilo jakih grana, pogodnih za vladalačko žezlo.+ „’Ovo je naricaljka koja će se i kasnije pevati kao naricaljka.‘“+

Fusnote

 Kuke bi se provukle kroz obraze ili nozdrve životinja ili zarobljenika kako bi se mogli voditi na užetu.