Jezekilj 18:1-32

18  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Zašto govorite ovu izreku u izraelskoj zemlji: ’Očevi su jeli nezrelo grožđe, a sinovima zubi trnu‘?+  „’Tako ja bio živ‘, govori Suvereni Gospod Jehova, ’nećete više govoriti tu izreku u Izraelu.  Sve su duše moje.+ I očeva duša+ i sinovljeva duša meni pripadaju.+ Duša koja greši,+ ona će umreti.+  „’Ako je neko pravedan i pokazuje pravdu i pravednost,+  ako ne jede idolske žrtve+ u svetilištima na gorama+ i ne podiže oči prema odvratnim idolima* Izraelovog doma,+ i ne obeščašćuje ženu svog bližnjeg+ i ne prilazi ženi dok je nečista,+  ako nikoga ne tlači,+ ako vraća dužniku ono što mu je uzeo u zalog,+ ako ništa drugima ne otima,+ ako svoj hleb deli s onim ko je gladan+ i onog ko je go oblači u haljine,+  ako ništa ne daje uz kamatu+ i ne uzima dobit+ kad pozajmljuje drugima, ako usteže ruku od nepravde,+ ako u svemu pravedno sudi između jednog čoveka i drugog,+  ako živi* po mojim odredbama+ i drži se mojih zakona postupajući po istini,+ taj je pravedan.+ On će ostati živ‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. 10  „’Ako otac ima sina koji je razbojnik,+ koji proliva krv,+ ili čini nešto slično 11  (a otac ne čini ništa od toga), ako njegov sin jede idolske žrtve u svetilištima na gorama+ i obeščašćuje ženu svog bližnjeg,+ 12  ako tlači nevoljnika i siromaha,+ ako otima+ drugima i ne vraća ono što je uzeo u zalog,+ ako podiže svoje oči prema odvratnim idolima,+ i time čini gadost,+ 13  ako za dobit pozajmljuje drugome+ i uzima kamatu,+ taj neće ostati živ. Sve te gadosti on čini+ i zato će umreti. Njegova će krv pasti na njega.+ 14  „’Ako otac ima sina koji vidi sve grehe koje čini njegov otac, i iako ih vidi, ipak tako nešto ne čini,+ 15  ako ne jede idolske žrtve u svetilištima na gorama i ne podiže svoje oči prema odvratnim idolima Izraelovog doma,+ ako ne obeščašćuje ženu svog bližnjeg,+ 16  ako nikoga ne tlači,+ nikome ne uzima zalog+ i ništa ne otima+ od drugih, ako svoj hleb deli s onim ko je gladan+ i onog ko je go oblači u haljine,+ 17  ako usteže svoju ruku da ne dira nevoljnika, ako ne uzima dobit+ i kamatu+ kad pozajmljuje drugima, ako se drži mojih zakona+ i živi* po mojim odredbama,+ on neće umreti zbog prestupa svog oca,+ nego će živeti.+ 18  Njegov otac, zato što je naočigled svih zakidao druge,+ otimao svom bratu+ i činio sve što ne valja usred svog naroda,+ on će umreti zbog svog prestupa.+ 19  „’A vi ćete reći: „Zašto sin ne snosi krivicu za prestup svog oca?“+ Zato što sin pokazuje pravdu i pravednost,+ drži se svih mojih odredaba i izvršava ih,+ zato će ostati živ.+ 20  Duša koja greši, ona će umreti.+ Sin neće snositi krivicu za prestupe svog oca, niti će otac snositi krivicu za prestupe svog sina.+ Na pravedniku će biti njegova pravednost,+ a na zlikovcu će biti njegova zloća.+ 21  „’A ako se onaj ko je zao odvrati od svih svojih greha koje je počinio+ i počne se držati svih mojih odredaba i postupati po pravdi i pravednosti,+ ostaće živ. Neće umreti.+ 22  Svi prestupi koje je počinio biće mu zaboravljeni.+ Zbog toga što čini ono što je pravedno, ostaće živ.‘+ 23  „’Zar je meni drago da umre onaj ko je zao‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova, ’a ne da se odvrati od svojih puteva i ostane živ?‘+ 24  „’Kad se pravednik odvrati od svoje pravednosti i počne da čini nepravdu,+ pa onda živi čineći sve gadosti koje čini onaj ko je zao,+ zaboraviće se sva pravedna dela njegova.+ Zbog nevernosti koju je pokazao i zbog greha koji je počinio, zbog njih će umreti.+ 25  „’Vi ćete reći: „Jehovin put nije pravedan.“+ Čuj me, molim te, dome Izraelov. Moj put da nije pravedan?+ Nisu li vaši putevi nepravedni?+ 26  „’Kad se pravednik odvrati od svoje pravednosti i počne da čini nepravdu+ pa zbog toga umre, on tada umire zbog nepravde koju je činio.+ 27  „’A kad se onaj ko je zao odvrati od zla koje je činio i počne postupati po pravdi i pravednosti,+ on će svoju dušu sačuvati u životu.+ 28  Kad shvati+ i odvrati se od svih svojih prestupa koje je činio,+ ostaće živ. Neće umreti.+ 29  „’Izraelov dom će reći: „Jehovin put nije pravedan.“+ Moji putevi da nisu pravedni, dome Izraelov?+ Nisu li vaši putevi nepravedni?‘+ 30  „’Zato ću, dome Izraelov, svakome od vas suditi prema njegovim putevima‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.+ ’Pokajte se, odvratite se od svih svojih prestupa,+ i ne dajte da vam išta postane kamen spoticanja koji vas navodi na greh.+ 31  Odbacite od sebe sve svoje prestupe koje ste činili+ i steknite novo srce+ i novi duh.+ Zašto da mrete,+ dome Izraelov?‘ 32  „’Jer mi nije drago da umru oni što u jamu odlaze‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova. ’Zato se pokajte i živite!‘“+

Fusnote

 Ili: „balegavim idolima“.
 Doslovno: „hodi“.
 Doslovno: „hodi“.