Jezekilj 10:1-22

10  Zatim sam pogledao i, gle, na svodu+ koji je bio iznad glava heruvimâ nalazilo se nešto kao kamen safir,+ nešto što je ličilo na presto.+ To se nalazilo iznad njih.  Tada on reče čoveku obučenom u lan:+ „Uđi među točkove+ koji se okreću, ispod heruvima, i uzmi pregršt užarenog ugljevlja+ između heruvima i razbacaj ga nad gradom.“+ Tako je on na moje oči ušao među njih.  Kada je taj čovek ušao, heruvimi su stajali s desne strane doma i oblak je ispunio unutrašnje dvorište.+  Jehovina slava+ se podigla s heruvimâ na prag doma, tako da se dom ispunio oblakom+ a dvorište je bilo puno svetlosti zbog Jehovine slave.  Huka krila heruvimâ+ čula se do spoljašnjeg dvorišta i zvučala je kao glas Svemoćnog Boga kada govori.+  Tada je on zapovedio čoveku obučenom u lan: „Uzmi malo vatre između točkova koji se okreću, između heruvima.“ I taj čovek je ušao i stao pored točkova.  Tada je heruvim pružio ruku prema vatri+ koja je bila između heruvimâ,+ uzeo je i stavio u ruke onome koji je bio obučen u lan.+ Tako ju je on uzeo i izašao.  Ispod krila heruvima videlo se nešto kao ljudska ruka.+  Zatim sam video četiri točka koja su bila pored tih heruvima, po jedan točak pored svakog heruvima.+ Točkovi su ličili na sjajni kamen hrizolit. 10  Sva četiri bila su ista, kao da je jedan točak u drugom točku.+ 11  Kad su se kretali, mogli su ići na sve četiri strane. Dok su išli, nisu morali skretati, nego su išli u pravcu u kom je glava bila usmerena. Dok su išli, nisu morali da skreću.+ 12  Svuda po njihovom telu, njihovim leđima, po rukama i krilima i po točkovima bile su oči.+ Svaki od njih četvorice imao je svoj točak. 13  Ja sam čuo da je točkovima zapoveđeno: „Točkovi koji se krećete, krenite!“. 14  Svaki heruvim imao je četiri lica.+ Prvo lice bilo je lice heruvima, drugo lice bilo je lice zemaljskog čoveka,+ treće je bilo lice lava, a četvrto lice orla.+ 15  Heruvimi su se podigli.+ Bila su to ista bića koja sam video na reci Hevaru.+ 16  Kad bi heruvimi krenuli, s njima bi krenuli i točkovi,+ i kad bi heruvimi podigli krila da se uzdignu visoko iznad zemlje, točkovi ne bi skrenuli od njih.+ 17  Kad bi oni stali, i točkovi bi stali, a kad bi se oni podigli,+ i točkovi bi se podigli zajedno s njima, jer je duh koji je delovao na bića bio i u točkovima.+ 18  Jehovina slava+ podigla se s praga doma i stala iznad heruvima.+ 19  Heruvimi su podigli svoja krila i pred mojim očima uzdigli se sa zemlje.+ Kad su krenuli, s njima su krenuli i točkovi. Heruvimi su stali kod istočnih vrata Jehovinog doma, a slava Izraelovog Boga bila je nad njima. 20  To su bila bića+ koja sam video ispod Izraelovog Boga na reci Hevaru,+ i tako sam shvatio da su to bili heruvimi. 21  Svako od njih četvoro imalo je po četiri lica+ i po četiri krila, a ispod krila imalo je nešto kao ljudske ruke. 22  Lica su im bila poput lica koja sam video na reci Hevaru, potpuno ista.+ Svaki heruvim išao je pravo napred.+

Fusnote