Jezekilj 1:1-28

1  Godine tridesete, četvrtog meseca, petog dana u mesecu, kada sam bio među izgnanicima+ na reci Hevaru,+ otvorila su se nebesa+ i imao sam božanska viđenja.+  Petog dana u mesecu, pete godine izgnanstva kralja Joahina,+  Jehovina reč dođe+ Jezekilju,+ sinu Vuzija, sveštenika u haldejskoj zemlji,+ na reci Hevaru. Tamo se Jehovina ruka spustila na njega.+  Pogledao sam, i gle, sa severa je došao olujni vetar+ s gustim oblacima+ i razgorelom vatrom.+ Oblaci su bili obavijeni blistavom svetlošću, a usred vatre+ nalazilo se nešto nalik belom zlatu, što je sjalo usred nje.  Usred nje je bilo nešto što je izgledalo kao četiri bića+ i ona su ličila na zemaljskog čoveka.  Svako od njih je imalo četiri lica+ i svako je imalo četiri krila.+  Noge su im bile prave i blistale su kao uglačani bakar,+ a stopala su im bila kao kod teleta.+  Pod svojim krilima imala su čovečje ruke na sve četiri strane.+ Sva četiri su imala lica i krila.+  Krila su im se dodirivala. Kad su ta bića išla, nisu se okretala, nego su išla pravo napred.+ 10  Sva četiri su imala lice čoveka,+ zatim s desne strane+ lice lava,+ s leve strane+ lice bika,+ a imala su i lice orla.+ 11  Takva su bila njihova lica. Krila+ su im se širila prema gore. Svako biće je imalo dva krila koja su se dodirivala, a dva koja su mu pokrivala telo.+ 12  Sva bića su išla pravo napred.+ Kuda ih je duh vodio, tamo su išla.+ Dok su išla, nisu se okretala.+ 13  Ta bića su izgledala poput užarenog ugljevlja.+ Između njih se tamo-amo kretalo nešto što je ličilo na baklje,+ a vatra je plamtela dok su iz nje sevale munje.+ 14  Kad su bića odlazila i vraćala se, izgledala su kao munje.+ 15  Dok sam gledao ta bića, gle, po jedan je točak bio na zemlji pored tih bića, pored svakog bića+ s četiri lica.+ 16  Točkovi+ su po izgledu bili nalik sjajnom hrizolitu,+ i sva četiri bila su ista. Po građi su bili takvi kao da je jedan točak u drugom točku.*+ 17  Ti točkovi mogli su da se kreću na sve četiri strane.+ Kad su menjali smer, nisu morali da se okrenu.+ 18  Bili su zastrašujuće visoki. Sva četiri točka bila su svuda okolo puna očiju.+ 19  Kad bi bića krenula, s njima bi krenuli i točkovi, i kad bi se bića podigla sa zemlje, i točkovi bi se podigli.+ 20  Kuda ih je duh vodio, tamo su išla, jer ih je duh navodio da tamo idu, a točkovi su se podizali zajedno s njima, jer je duh koji je delovao na bića bio i u točkovima. 21  Kad bi bića krenula, i točkovi bi krenuli, a kad bi ona stala, i oni bi stali. Kad bi se bića podigla sa zemlje, i točkovi bi se podigli zajedno s njima, jer je duh koji je delovao na bića bio i u točkovima.+ 22  Iznad glava tih bića nalazilo se nešto poput svoda,+ nalik zadivljujućem blistavom ledu, koji se rasprostirao iznad njihovih glava.+ 23  Ispod tog svoda, njihova krila su bila ispružena, jedno prema drugom. Svako je na telu imalo dva krila na jednoj strani tela i dva na drugoj. 24  Kad su išla, čuo sam kako im krila huče poput velikih voda,+ poput glasa Svemoćnoga, poput velike vreve,+ poput graje u logoru.+ Kad bi stala, spustila bi svoja krila. 25  Nad svodom koji je bio iznad njihovih glava čuo se glas. (Kad bi stala, spustila bi svoja krila.) 26  Nad svodom koji je bio iznad njihovih glava bilo je nešto kao kamen safir,+ nalik prestolu.+ A gore, na onom što je ličilo na presto, bio je neko kao zemaljski čovek.+ 27  Od onoga što je izgledalo kao njegova bedra pa naviše video sam nešto poput sjajnog belog zlata,+ što je izgledalo kao vatra koja je gorela iznutra svuda unaokolo,+ a od onoga što je izgledalo kao njegova bedra pa naniže video sam nešto poput vatre, a blistava svetlost bila je svuda oko njega. 28  Video sam nešto što je izgledalo kao duga+ koja se pojavi u oblacima u kišni dan. Tako je izgledala svetlost koja je blistala unaokolo. To je bilo nešto što je izgledalo kao Jehovina slava.+ Kada sam to video, pao sam ničice+ i začuo sam glas onoga koji je govorio.

Fusnote

 Verovatno se radilo o dva točka sa centrom u istoj tački i bili su međusobno postavljeni pod pravim uglom.