Jezdra 7:1-28

7  Posle tih događaja, za vreme vladanja persijskog kralja Artakserksa,+ Jezdra,+ sin Seraje,+ sina Azarije, sina Helkije,+  sina Saluma,+ sina Sadoka, sina Ahitova,+  sina Amarije,+ sina Azarije,+ sina Merajota,+  sina Zeraje,+ sina Ozija,+ sina Vukija,+  sina Avisuje,+ sina Finesa,+ sina Eleazara,+ sina Arona,+ svešteničkog poglavara+  taj Jezdra je otišao iz Vavilona. On je bio vešt prepisivač+ Mojsijevog zakona,+ koji je dao Jehova, Izraelov Bog, i kralj mu je dao sve što je tražio, jer je ruka Jehove, njegovog Boga, bila nad njim.+  Neki od Izraelovih sinova, od sveštenika,+ Levita,+ pevača,+ vratara+ i Netineja+ otišli su u Jerusalim sedme godine kralja Artakserksa.+  A Jezdra je došao u Jerusalim petog meseca, sedme godine tog kralja.  Prvi dan prvog meseca odredio je za polazak iz Vavilona, a prvog dana petog meseca stigao je u Jerusalim, jer je dobra ruka njegovog Boga bila nad njim.+ 10  Jezdra je pripremio+ svoje srce da istražuje Jehovin zakon,+ da postupa po njemu+ i da u Izraelu poučava+ propisima+ i pravdi.+ 11  Ovo je prepis pisma koje je kralj Artakserks dao svešteniku Jezdri, prepisivaču,+ koji je prepisivao zapovesti i propise koje je Jehova dao Izraelu: 12  „Artakserks,+ kralj nad kraljevima,+ svešteniku Jezdri, prepisivaču zakona Boga nebeskog:+ Mir tebi!+ Evo, 13  izdao sam naredbu:+ Ko god u mom kraljevstvu+ od izraelskog naroda i njegovih sveštenika i Levita želi da pođe s tobom u Jerusalim, neka ide.+ 14  Jer su kralj i njegovih sedam savetnika+ naredili da se ispita+ kako stoje stvari u vezi sa Judom i Jerusalimom, u skladu sa zakonom+ tvog Boga,+ što ti je u ruci, 15  i da se odnese srebro i zlato koje su kralj i njegovi savetnici dobrovoljno dali+ Izraelovom Bogu, koji prebiva u Jerusalimu,+ 16  i sve srebro i zlato koje ćeš prikupiti u celoj vavilonskoj pokrajini zajedno s poklonom naroda+ i sveštenika koji dobrovoljno daju za dom svog Boga+ u Jerusalimu. 17  Tim novcem odmah kupi junce,+ ovnove,+ jaganjce+ i prinose od žita+ i žrtve levanice,+ i prinesi ih na oltaru doma vašeg Boga+ u Jerusalimu.+ 18  „Sa srebrom i zlatom što preostane ti i tvoja braća učinite onako kako smatrate da je dobro,+ po volji+ svog Boga učinite.+ 19  Sve posude+ što si dobio za službu u domu svog Boga ostavi pred Bogom u Jerusalimu.+ 20  I sve što još treba za dom tvog Boga, a što treba da nabaviš, podmiri iz kraljeve riznice.+ 21  „Ja, kralj Artakserks, izdao sam naredbu+ svim rizničarima+ s one strane Reke:+ sve što sveštenik Jezdra,+ prepisivač zakona Boga nebeskog, zatraži od vas, dajte mu bez odlaganja, 22  i do sto talanata*+ srebra, sto kora*+ pšenice, sto bati*+ vina,+ sto bati ulja,+ a soli+ neograničeno. 23  Neka se sve što naredi+ Bog nebeski izvrši u svoj revnosti+ za dom Boga nebeskog,+ da ne bi došao gnev na kraljevu zemlju i na njegove sinove.+ 24  Još vam se daje na znanje i to da se nijednom svešteniku,+ Levitu,+ muzičaru,+ vrataru,+ Netineju+ ni onome ko radi na domu Božjem ne sme nametnuti porez,+ danak+ ni putarina. 25  „A ti, Jezdra, po mudrosti+ svog Boga koja ti je data, postavi poznavaoce zakona i sudije da sude+ celom narodu s one strane Reke, svima koji znaju zakone tvog Boga. A ko ih ne zna, vi ga poučite.+ 26  Ko se ne bude držao zakona tvog Boga+ i kraljevog zakona neka se nad njim odmah izvrši presuda, bilo tako što će biti pogubljen,+ prognan,+ novčano kažnjen+ ili bačen u zatvor.“ 27  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog naših praočeva,+ koji je sve to stavio kralju u srce,+ kako bi se ukrasio+ Jehovin dom u Jerusalimu! 28  A prema meni je pokazao milost*+ tako da sam stekao naklonost kralja i njegovih savetnika+ i svih moćnih kraljevih knezova. I ja sam dobio snagu, jer je ruka+ Jehove, mog Boga, bila nada mnom pa sam okupio Izraelove poglavare da pođu sa mnom.

Fusnote

 Vidi dodatak 13.
 Kor iznosi 220 litara. Vidi dodatak 13.
 Bat iznosi 22 litre. Vidi fusnote za Jzk 45:11 i dodatak 13.
 Ili: „vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.