Jezdra 3:1-13

3  Kada je došao sedmi mesec,+ sinovi Izraelovi već su bili u svojim gradovima. Narod se okupio kao jedan+ u Jerusalimu.+  Tada je ustao Isus,+ Josedekov sin, sa svojom braćom sveštenicima, i Zorovavelj,+ Salatilov sin,+ sa svojom braćom, pa su počeli da grade oltar Izraelovom Bogu da na njemu prinose žrtve paljenice, kao što je zapisano+ u zakonu Mojsija, Božjeg čoveka.  Oni su podigli oltar na njegovom mestu,+ jer su bili u strahu od drugih naroda,*+ i počeli su da na njemu prinose žrtve paljenice Jehovi, jutarnje i večernje žrtve paljenice.+  Proslavili su Praznik senica,+ kao što je zapisano,+ i svaki dan su prinosili određeni broj žrtava paljenica, kao što je bilo propisano za svaki dan.+  Zatim su prinosili redovne žrtve paljenice,+ žrtve za mladine+ i za sve praznike+ posvećene Jehovine kao i za sve one koji su spremno donosili dobrovoljni+ prinos Jehovi.  Od prvog dana sedmog meseca+ počeli su da prinose žrtve paljenice Jehovi, ali temelj Jehovinog hrama još nije bio položen.  Klesarima+ i drugim majstorima+ davali su novac,+ a Sidoncima+ i Tircima+ hranu,+ piće i ulje+ da dovezu kedrovo drvo s Livana+ morem do Jope,+ kao što je dozvolio persijski kralj Kir.+  Druge godine posle njihovog dolaska na mesto doma istinitog Boga u Jerusalimu, drugog meseca,+ radove su započeli Zorovavelj,+ Salatilov sin,+ i Isus,+ Josedekov sin, s ostalom svojom braćom sveštenicima i Levitima i sa svima drugima koji su se iz zarobljeništva+ vratili u Jerusalim. Levite+ od dvadeset godina naviše postavili su da nadgledaju radove na Jehovinom domu.+  I Isus+ sa svojim sinovima i svojom braćom i Kadmilo sa svojim sinovima, Judini* sinovi, ustali su kao jedan da nadgledaju one što su radili na domu istinitog Boga, a isto tako i Inadadovi sinovi+ i njihovi sinovi i njihova braća, Leviti. 10  Kada su graditelji položili temelj+ za Jehovin hram, ustali su sveštenici u službenoj odeći,+ s trubama,+ i Leviti, Asafovi sinovi,+ s činelama,+ da hvale Jehovu onako kako je odredio+ David, kralj Izraela. 11  Počeli su naizmenično da pevaju hvaleći+ Jehovu i zahvaljujući mu: „On je dobar,+ večna je ljubav* njegova prema Izraelu.“+ A ceo narod je glasno klicao+ hvaleći Jehovu, jer je bio položen temelj Jehovinog doma. 12  Mnogi sveštenici+ i Leviti i poglavari otačkih+ domova, starešine koje su videle prethodni dom,+ glasno su plakali+ dok se pred njihovim očima polagao temelj+ ovog doma, dok su mnogi drugi iz sveg glasa klicali od radosti.+ 13  Tako narod nije mogao da razlikuje radosno klicanje+ od plača, jer je narod glasno klicao i vika se čula nadaleko.

Fusnote

 Doslovno: „od naroda zemalja“ (množina od hebrejskog izraza am haarec).
 U Jzd 2:40 „Oduja“, a u Ne 7:43 „Odavija“.
 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.