Jevrejima 5:1-14

5  Jer svaki prvosveštenik koji je uzet od ljudi, postavljen je da za ljude vrši Božju službu:+ da prinosi darove i žrtve za grehe.+  On može da saoseća s onima koji greše u neznanju jer je i sam podložan sopstvenoj slabosti,+  i zato mora da prinosi žrtve za grehe — i za sebe i za narod.+  I niko sam sebi ne prisvaja tu čast,+ nego ga na to poziva Bog,+ kao i Arona.+  Tako ni Hrist nije sam sebe proslavio+ postavši prvosveštenik,+ već ga je proslavio+ onaj koji mu je rekao: „Ti si moj sin, ja sam ti danas postao otac.“+  A na drugom mestu kaže: „Ti si zauvek sveštenik poput Melhisedeka.“+  U danima dok je bio u telu, Hrist je sa silnim vapajima+ i suzama upućivao usrdne molitve i molbe+ onome koji ga je mogao spasti od smrti, i bio je uslišen jer je imao strah pred Bogom.+  Iako je bio Sin Božji, iz onoga što je pretrpeo naučio se poslušnosti.+  Kad je bio učinjen savršenim,*+ postao je onaj koji donosi večno spasenje+ svima koji su mu poslušni,+ 10  jer ga je Bog proglasio prvosveštenikom poput Melhisedeka.+ 11  O njemu imamo mnogo toga da kažemo, ali teško je to objasniti, jer ste postali lenji u slušanju.+ 12  Jer premda posle toliko vremena već treba da ste učitelji,+ vama je opet potreban neko da vas ispočetka poučava osnovama+ Božjih svetih objava.+ Takvi ste da vam treba mleko, a ne čvrsta hrana.+ 13  Jer ko se god hrani mlekom, ne poznaje reč pravednosti, jer je dete.+ 14  A čvrsta hrana je za zrele, za one kojima je moć zapažanja+ iskustvom uvežbana za razlikovanje dobra od zla.+

Fusnote

 Ili: „ovlašćen za službu; uveden u službu“. Vidi fusnotu za Le 21:10. Uporedi i sa fusnotom za Le 8:33.