Jeremija 7:1-34

7  Reč koju je Jehova uputio Jeremiji:  „Stani na vrata Jehovinog doma i objavi ovu reč.+ Ovako reci: ’Čujte Jehovinu reč, svi vi u Judi koji ulazite na ova vrata da se poklonite Jehovi.  Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: „Popravite svoje puteve i svoja dela, pa ću vas ostaviti da živite na ovom mestu.+  Ne uzdajte se u lažne reči+ i ne govorite: ’Jehovin hram, Jehovin hram, ovo je Jehovin hram!‘  Jer ako zaista popravite svoje puteve i svoja dela, ako zaista budete sudili pravedno između čoveka i njegovog bližnjeg,+  ako ne budete tlačili stranca, siroče* i udovicu,+ ako na ovom mestu ne budete prolivali nedužnu krv+ i ako ne budete išli za drugim bogovima na svoju nesreću,+  tada ću vas ja ostaviti da živite na ovom mestu, u zemlji koju sam dao vašim praočevima, oduvek i zauvek.“‘“+  „Ali vi svoje poverenje polažete u lažne reči — a od toga nikakve koristi nema.+  Zar možete krasti,+ ubijati,+ preljubu činiti,+ lažno se zaklinjati,+ prinositi kâd Valu+ i ići za drugim bogovima koje niste poznavali,+ 10  a onda doći i stati pred mene u ovom domu koji nosi moje ime,+ pa zatim reći: ’Izbavićemo se‘, iako činite sve te gadosti? 11  Zar je ovaj dom koji nosi moje ime+ postao razbojnička pećina u vašim očima?+ Ali ja sve to vidim“, govori Jehova.+ 12  „’Pođite na moje mesto koje je bilo u Silomu,+ gde sam u početku nastanio svoje ime,+ i pogledajte šta sam od tog mesta učinio zbog zloće svog naroda Izraela.+ 13  Zato što ste učinili sva ta nedela‘, govori Jehova, ’i zato što sam vam govorio — ustajao rano i govorio+ — a vi niste slušali,+ i zato što sam vas zvao, a vi se niste odazvali,+ 14  ovom domu koji nosi moje ime+ i u koji se vi uzdate,+ i mestu koje sam dao vama i vašim praočevima učiniću isto što sam učinio i Silomu.+ 15  Odbaciću vas od svog lica,+ kao što sam odbacio svu vašu braću, sve Jefremovo potomstvo.‘+ 16  „A ti se nemoj moliti za ovaj narod i nemoj dizati glasa vapeći, moleći ili preklinjući me za njih,+ jer te neću uslišiti.+ 17  Zar ne vidiš šta čine po Judinim gradovima i po jerusalimskim ulicama?+ 18  Sinovi skupljaju drva, očevi pale vatru, a žene mese testo i prave kolače da ih prinesu ’kraljici nebesa‘.+ Izlivaju žrtve levanice+ drugim bogovima da bi me vređali.+ 19  ’Zar mene time vređaju?‘, govori Jehova.+ ’Zar ne vređaju sami sebe, na svoju sramotu?‘+ 20  Zato ovako kaže Suvereni Gospod Jehova: ’Evo, moj gnev i moja jarost izlivaju se na ovo mesto,+ na ljude i na stoku, na drveće u polju+ i na plodove zemlje. Goreće moj gnev i neće se ugasiti.‘+ 21  „Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: ’Svoje žrtve paljenice dodajte svojim drugim žrtvama i jedite meso.+ 22  Jer ništa nisam rekao vašim praočevima, niti sam im onog dana kad sam ih izveo iz egipatske zemlje nešto zapovedio za žrtve paljenice i druge žrtve.+ 23  Ali ovo sam im zapovedio: „Slušajte moj glas+ i biću vaš Bog,+ a vi ćete biti moj narod. U svemu hodite putem+ koji ću vam odrediti, da bi vam bilo dobro.“‘+ 24  Ali oni nisu slušali, niti su prignuli svoje uho,+ nego su sledili zamisli svog tvrdokornog i zlog srca,+ pa su nazadovali umesto da su napredovali,+ 25  od dana kad su vaši praočevi izašli iz egipatske zemlje pa do današnjeg dana.+ A ja sam vam slao sve svoje sluge, proroke, ustajao sam rano svaki dan i slao ih.+ 26  Ali ovaj me narod nije slušao i nisu prignuli svoje uho,+ nego su ostali nepokorni.*+ Činili su gore nego njihovi praočevi!+ 27  „Reci im sve ove reči,+ ali oni te neće slušati. Zovi ih, ali oni ti se neće odazvati.+ 28  Reci im: ’Ovo je narod koji ne sluša glas Jehove, svog Boga,+ i ne prihvata pouku.*+ Nestalo je vernosti, iščezla je iz njihovih usta.‘+ 29  „Ošišaj svoju kosu i baci je,+ pa zapevaj naricaljku+ na ogoljenim brdima, jer sam ja, Jehova, odbacio+ naraštaj na koji sam se razgnevio i ostaviću ga.+ 30  ’Jer Judini sinovi čine ono što je zlo u mojim očima‘, govori Jehova. ’Postavili su svoje odvratne idole u domu koji nosi moje ime, da bi ga oskrnavili.+ 31  Sagradili su obredne uzvišice u Tofetu,+ u dolini Enomovog sina,+ da bi svoje sinove i kćeri spaljivali u vatri,+ što im nikad nisam zapovedio, niti mi je to ikad na um palo.‘*+ 32  „’Zato dolaze dani‘, govori Jehova, ’kad se to mesto više neće zvati Tofet i dolina Enomovog sina, nego dolina ubijanja.+ U Tofetu će se mrtvi sahranjivati, iako tamo neće biti mesta.+ 33  Mrtva tela ovog naroda biće hrana nebeskim pticama i zemaljskim zverima, koje niko neće plašiti.+ 34  Ukloniću iz Judinih gradova i s jerusalimskih ulica glas radosti i glas veselja, glas mladoženje i neveste,+ jer će ova zemlja pustoš postati.‘“+

Fusnote

 Doslovno: „dečaka bez oca“.
 Ili: „tvrdovrati“. Doslovno: „ukrutili su vrat“.
 Vidi fusnotu za Psl 1:2.
 Doslovno: „u srce došlo“.