Jeremija 47:1-7

47  Ovo je reč koju je Jehova uputio proroku Jeremiji o Filistejima+ pre nego što je faraon osvojio Gazu.+  Ovako je rekao Jehova: „Evo, dolaze+ vode sa severa+ i postaju velika bujica. Poplaviće zemlju i sve što je na njoj, grad i one koji žive u njemu.+ Ljudi će vikati, gorko će plakati svi stanovnici zemlje.+  Od topota kopita njegovih pastuva,+ od buke njegovih bojnih kola+ i tutnjave točkova,+ očevi neće mariti za sinove, jer će im ruke klonuti,  jer dolazi dan kada će se istrebiti svi Filisteji+ i zatrti svi koji pomažu+ Tiru+ i Sidonu.+ Jer će Jehova istrebiti Filisteje+ — ostatak s ostrva Kaftora.+  Gazi+ će biti obrijana glava.+ Askalon+ će biti razoren.* Vi koji ste ostatak njihove doline, dokle ćete se seći po telu?+  „O, maču Jehovin!+ Kada ćeš se smiriti? Vrati se u svoje korice!+ Stani i miruj!  „Kako da se smiri, kad mu je Jehova zapovedio da napadne Askalon i primorsku oblast?+ Odredio mu je da tamo krene.“

Fusnote

 Doslovno: „ućutkan“.