Jeremija 45:1-5

45  Reč koju je prorok Jeremija rekao Varuhu,+ Nirijinom sinu, kad je Varuh zapisivao u knjigu sve reči što je Jeremija izrekao,+ četvrte godine Joakima,+ sina Josije, Judinog kralja:  „Ovako Jehova, Izraelov Bog, kaže za tebe, Varuhu:  ’Ti kažeš: „Teško meni,+ jer mi je Jehova dodao tugu na moj bol! Iznemogao sam od uzdisanja, ne nalazim mira.“‘“+  „Ovako mu reci: ’Evo šta kaže Jehova: „Što sam izgradio, srušiću, i što sam posadio, iščupaću, i to po svoj zemlji.+  A ti tražiš velike stvari za sebe.+ Ne traži ih!“‘+ „’Jer, evo, pustiću nevolju na svako telo‘,+ govori Jehova, ’a tebi ću tvoju dušu dati kao plen u svim mestima kuda budeš išao.‘“+

Fusnote