Jeremija 43:1-13

43  Kad je Jeremija pred celim narodom izgovorio sve te reči Jehove, njihovog Boga, sve reči koje im je Jehova, njihov Bog, poslao preko njega,+  tada su Azarija, Osajin sin,+ Joanan,+ Karijin sin, i svi oholi ljudi+ rekli Jeremiji: „Laž govoriš.+ Jehova, naš Bog, nije te poslao da kažeš: ’Ne idite u Egipat da se tamo nastanite.‘+  Tebe je Varuh,+ Nirijin sin, nagovorio da nas predaš u ruke Haldejcima, da nas pobiju ili odvedu u izgnanstvo u Vavilon.“+  Joanan, Karijin sin, svi vojni zapovednici i ceo narod nisu poslušali Jehovin glas,+ koji im je rekao da ostanu u Judinoj zemlji.+  Tako su Joanan, Karijin sin, i svi vojni zapovednici poveli sav Judin ostatak koji se iz svih naroda po kojima je bio rasejan vratio da bi neko vreme boravio u Judinoj zemlji:+  muškarce, žene, decu, kraljeve kćeri+ i sve duše koje je Nevuzaradan,+ zapovednik telesne straže, ostavio kod Godolije,+ sina Ahikama,+ Safanovog sina.+ Poveli su i proroka Jeremiju i Varuha,+ Nirijinog sina.  Oni su otišli u egipatsku zemlju,+ jer nisu poslušali Jehovin glas. Tako su stigli u Tafnes.+  Tada je Jehova uputio ovu reč Jeremiji u Tafnesu:  „Uzmi u ruke veliko kamenje i pred očima svih Judejaca prekrij ga malterom na terasi napravljenoj od cigala koja se nalazi kod ulaza u faraonov dom u Tafnesu.+ 10  Zatim im reci: ’Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: „Poslaću po svog slugu+ Navuhodonosora, kralja Vavilona.+ Dovešću ga i postaviću njegov presto na ovo kamenje koje sam prekrio, i on će preko njega razapeti svoj raskošni šator. 11  On će doći i udariće na egipatsku zemlju.+ Ko je za smrtonosni pomor, od pomora će umreti. Ko je za zarobljeništvo, u zarobljeništvo će otići. Ko je za mač, od mača će pasti.+ 12  Zapaliću vatru u hramovima egipatskih bogova.+ On će ih spaliti i odvesti u zarobljeništvo. Ogrnuće se egipatskom zemljom kao što se pastir ogrće svojom haljinom,+ i mirno će odande otići. 13  Srušiće stubove u Vet-Semesu u egipatskoj zemlji, a hramove egipatskih bogova spaliće vatrom.“‘“

Fusnote