Jeremija 42:1-22

42  Tada su svi vojni zapovednici kao i Joanan,+ Karijin sin, Jezanija,*+ Osajin sin,+ i ceo narod, od najmanjeg do najvećeg, došli  i rekli proroku Jeremiji: „Poslušaj naše molbe za milost. Moli se za nas Jehovi, svom Bogu,+ za sav ovaj ostatak, jer nas je ostalo malo od velikog broja,+ kao što i sam vidiš.  Neka nam Jehova, tvoj Bog, kaže kojim putem da idemo i šta da radimo.“+  Na to im je prorok Jeremija rekao: „Poslušaću vas. Pomoliću se Jehovi, vašem Bogu, kao što ste mi rekli,+ i preneću vam sve što vam Jehova odgovori.+ Ni reči vam neću zatajiti.“+  Oni su rekli Jeremiji: „Neka Jehova bude istinit i veran svedok protiv nas+ ako u potpunosti ne postupimo po rečima koje nam Jehova, tvoj Bog, pošalje preko tebe.+  Bilo da je dobro ili loše za nas, poslušaćemo glas Jehove, našeg Boga, kome te šaljemo, da bi nam bilo dobro zbog toga što slušamo glas Jehove, svog Boga.“+  Posle deset dana Jeremiji je došla Jehovina reč.+  Zato je on pozvao Joanana, Karijinog sina, sve vojne zapovednike koji su bili s njim i ceo narod, od najmanjeg do najvećeg.+  Zatim im je rekao: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog, pred koga ste me poslali da iznesem vašu molbu za milost:+ 10  ’Ako ostanete u ovoj zemlji,+ ja ću vas izgraditi i neću vas srušiti, posadiću vas i neću vas iščupati,+ jer će mi biti žao zbog nevolje koju sam vam naneo.+ 11  Ne bojte se kralja Vavilona, od koga strahujete.‘+ „’Ne bojte ga se‘,+ govori Jehova, ’jer sam ja s vama da vas spasem i izbavim iz njegove ruke.+ 12  Ja ću vam pokazati milost, i on će vam se smilovati i vratiće vas u vašu zemlju.+ 13  „’Ali ako kažete: „Nećemo ostati u ovoj zemlji!“, pa tako ne poslušate glas Jehove, svog Boga,+ 14  nego kažete: „Ipak idemo u egipatsku zemlju,+ gde više nećemo videti rata, gde nećemo čuti zvuk roga i gde nećemo gladovati; tamo ćemo se naseliti“,+ 15  onda čujte Jehovinu reč, vi koji ste ostali od Jude. Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: „Ako odlučite da idete u Egipat i ako zaista odete da se tamo nastanite,+ 16  tada će vas mač kog se bojite stići u egipatskoj zemlji+ i glad koje se plašite ići će za vama u Egipat,+ i tamo ćete umreti.+ 17  Svi oni koji odluče da idu u Egipat da bi tamo živeli poginuće od mača, gladi i pomora.+ Niko neće preživeti niti će pobeći od nevolje koju ću pustiti na njih.“‘+ 18  „Jer ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: ’Kao što su se moj gnev i moja jarost izlili na stanovnike Jerusalima,+ tako će se moja jarost izliti na vas ako odete u Egipat. Bićete primer kletve i strašan prizor, primer prokletstva i predmet podsmeha,+ i nikada više nećete videti ovo mesto.‘+ 19  „Jehova opominje vas koji ste Judin ostatak. Ne idite u Egipat!+ Znajte dobro da sam danas svedok protiv vas,+ 20  da ste počinili prestup protiv svojih duša,+ jer ste me poslali Jehovi, svom Bogu, i rekli mi: ’Moli se za nas Jehovi, našem Bogu, i šta god kaže Jehova, naš Bog, reci nam onako kako je on rekao, i mi ćemo tako učiniti.‘+ 21  Ja vam danas govorim, ali vi nećete poslušati glas Jehove, svog Boga, niti išta od onoga za šta me je poslao k vama.+ 22  Zato znajte dobro da ćete poginuti od mača,+ gladi i pomora na mestu u koje želite da idete da se nastanite.“+

Fusnote

 U 2Kr 25:23 „Jazanija“, a u Jer 43:2 „Azarija“.