Jeremija 4:1-31

4  „Ako se vratiš, Izraele“, govori Jehova, „meni se vrati.+ Ako ukloniš svoje gadosti ispred mene,+ nećeš morati u tuđoj zemlji živeti.  Ako se zakuneš:+ ’Tako živ bio Jehova, Bog istine,+ pravde i pravednosti!‘,+ onda će se mnome blagosiljati narodi i mnome će se dičiti.“+  Jer ovako Jehova kaže Judinom narodu i Jerusalimu: „Uzorite sebi plodnu zemlju, ne sejte među trnje.+  Obrežite se Jehovi, obrežite svoje srce,+ narode Judin i stanovnici Jerusalima, da moj gnev ne bi došao kao vatra i da se ne bi razgoreo tako da ga niko ne može ugasiti, zbog vaših zlih dela.“+  Objavite u Judi, razglasite u Jerusalimu,+ govorite i trubite u rog po svoj zemlji.+ Vičite iz sveg glasa: „Sakupite se! Uđimo u utvrđene gradove!+  Podignite prema Sionu znak za zbor! Nađite zaklon! Nemojte stajati!“ Jer ja dovodim nevolju sa severa,+ veliku propast.  Podigao se kao lav iz čestara svoga,+ krenuo je onaj koji zatire narode,+ pošao je sa svog mesta da tvoju zemlju pretvori u strašan prizor. Tvoji će gradovi biti razoreni tako da u njima niko neće živeti.+  Zato opašite kostret.+ Od tuge se udarajte u grudi i gorko plačite,+ jer se Jehovin žestoki gnev nije odvratio od nas.+  „Tog dana“, govori Jehova, „klonuće srce kralju+ i knezovima, sveštenici će se zaprepastiti, proroci će se začuditi.“+ 10  A ja sam rekao: „Jao, Suvereni Gospode Jehova! Zaista si prevario ovaj narod+ i Jerusalim, kad si rekao: ’Imaćete mir‘,+ a mač preti našoj duši.“ 11  U to vreme reći će se ovom narodu i Jerusalimu: „Vruć vetar s utabanih staza preko pustinje+ duva prema kćeri moga naroda,+ ali ne da veje niti da čisti žito. 12  Silni vetar duva odande prema meni. A ja ću im sada suditi.+ 13  Gle, neprijatelj će se kao kišni oblak pojaviti. Njegova su kola kao olujni vetar,+ njegovi su konji brži od orlova.+ Reći ćete: ’Teško nama, propali smo!‘ 14  Očisti svoje srce od zla, Jerusalime, da bi se spasao.+ Dokle će u tebi prebivati zle misli tvoje?+ 15  Jer se glas čuje iz Dana+ i objavljuje se zlo iz brdovitog područja Jefrema.+ 16  Govorite o tome narodima! Objavite ovu reč protiv Jerusalima!“ „Straže dolaze iz daleke zemlje,+ i pustiće svoj glas na Judine gradove. 17  Kao poljski čuvari okružuju Jerusalim sa svih strana,+ jer se protiv mene pobunio“,+ govori Jehova. 18  „Stići će te tvoj put i tvoja dela.+ To je tvoja nevolja, gorka je, jer ti do srca dopire.“ 19  Jao moja utroba, jao moja utroba! Težak je bol u mom srcu.+ Uznemirilo se srce u meni.+ Ne mogu ćutati, jer je moja duša čula zvuk roga, ratni poklič.+ 20  Objavljuje se propast za propašću, jer je cela zemlja opustošena.+ Iznenada su moji šatori opustošeni,+ i u trenu moja šatorska krila. 21  Dokle ću gledati znak za zbor i slušati zvuk roga?+ 22  Moj narod je bezuman.+ Ne slušaju me.+ To su nerazumni sinovi, nemaju razuma.*+ Mudri su da čine zlo, ali dobro činiti ne znaju.+ 23  Gledao sam zemlju, a ona beše prazna i pusta.+ Gledao sam nebesa, a njihove svetlosti više nije bilo.+ 24  Gledao sam gore, a one su se zatresle, i svi su se bregovi uzdrmali.+ 25  Pogledao sam, i nije bilo zemaljskog čoveka i sve su nebeske ptice odletele.+ 26  Gledao sam voćnjak, a ono se plodna zemlja u pustinju pretvorila, i svi su njeni gradovi razoreni.+ Jehova je to učinio u svom žestokom gnevu. 27  Jer ovako kaže Jehova: „Cela će zemlja biti pretvorena u pustoš,+ i ja ću je potpuno uništiti.+ 28  Zbog toga će zemlja tugovati,+ a nebesa na visini potamneti.+ Jer sam ja tako rekao, tako sam odlučio i neću zažaliti niti ću od toga odustati.+ 29  Od vike konjanika i strelaca beži sav grad.+ Ulaze u čestare i penju se na stene.+ Svi su gradovi napušteni, niko ne živi u njima.“ 30  Šta ćeš učiniti sad kad si opustošena?* A oblačila si se u skerlet, stavljala si zlatni nakit, isticala si svoje oči crnom bojom.+ Uzalud si se ulepšavala.+ Odbacili su te oni koji su za tobom žudeli. Sada traže tvoju dušu.+ 31  Čujem glas koji je kao glas žene u bolovima, muku kao u žene koja se prvi put porađa,+ glas kćeri sionske koja hvata dah. Ona širi svoje ruke i govori:+ „Teško meni! Moja duša je iznemogla pred ubicama.“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Psl 3:5.
 Odnosi se na Sion ili Jerusalim, o kojima se govori u ženskom rodu.