Jeremija 35:1-19

35  Ovo je reč koju je Jehova uputio Jeremiji u vreme Joakima,+ sina Josije, Judinog kralja:  „Idi u dom Rihavovih sinova+ i govori s njima, pa ih dovedi u Jehovin dom, u jednu trpezariju, i daj im vina.“  Ja sam uzeo Jazaniju, sina Jeremije, Hovasijinog sina, zatim njegovu braću, sve njegove sinove i ceo dom Rihavovih sinova.  Zatim sam ih doveo u Jehovin dom, u trpezariju+ sinova Anana, Igdalijinog sina, Božjeg čoveka. Ona je bila pored trpezarije knezova, a iznad trpezarije Masije, sina vratara Saluma.+  Onda sam pred sinove Rihavovog doma stavio čaše pune vina i pehare pa sam im rekao: „Pijte vina.“  Ali oni rekoše: „Nećemo piti vina, jer nam je Jonadav, Rihavov sin,+ naš praotac, zapovedio: ’Nemojte nikada piti vina, ni vi ni vaši sinovi.+  Nemojte graditi kuće ni sejati seme, nemojte saditi vinograde niti ih posedovati, nego u šatorima živite celog svog života, da biste dugo živeli u zemlji u kojoj ste stranci.‘+  Mi slušamo glas Jonadava, Rihavovog sina, našeg praoca, u svemu što nam je zapovedio:+ nikada ne pijemo vina, ni mi, ni naše žene, ni naši sinovi, ni naše kćeri,+  i ne gradimo sebi kuće da u njima živimo i nemamo ni vinograde ni njive niti išta sejemo. 10  Živimo u šatorima, i slušamo i činimo sve što nam je zapovedio+ Jonadav,+ naš praotac. 11  Ali kad je Navuhodonosor, kralj Vavilona, došao u ovu zemlju,+ rekli smo: ’Hajdemo, pođimo u Jerusalim jer dolazi haldejska i sirijska vojska, i nastanimo se u Jerusalimu!‘“+ 12  Tada je Jeremiji došla Jehovina reč: 13  „Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: ’Idi i reci Judinom narodu i stanovnicima Jerusalima: „Zar niste stalno dobijali opomene da poslušate moje reči?“,+ govori Jehova. 14  „Reči Jonadava, Rihavovog sina,+ koji je zabranio svojim sinovima da piju vina, izvršavaju se, i oni do današnjeg dana ne piju vina, jer slušaju zapovest svog praoca.+ A ja sam vama govorio — ustajao rano i govorio+ — ali me vi niste slušali.+ 15  Slao sam vam sve svoje sluge, proroke,+ ustajao rano i slao ih, i govorio sam vam: ’Vratite se, molim vas, svaki sa svog zlog puta,+ popravite svoja dela+ i ne idite za drugim bogovima da im služite!+ Živite u zemlji koju sam dao vama i vašim praočevima!‘+ Ali vi niste prignuli uho, niti ste me slušali.+ 16  Sinovi Jonadava, Rihavovog sina,+ izvršavaju zapovest svog praoca koju im je on zapovedio,+ a mene ovaj narod ne sluša.“‘“+ 17  „Zato ovako kaže Jehova, Bog nad vojskama, Izraelov Bog: ’Pustiću na Judu i na sve stanovnike Jerusalima sve nevolje koje sam im objavio,+ jer sam im govorio, ali oni nisu slušali, i zvao sam ih, ali se nisu odazvali.‘“+ 18  Domu Rihavovih sinova Jeremija je rekao: „Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: ’Zato što slušate zapovest Jonadava,+ svog praoca, i držite se svih njegovih zapovesti i činite sve što vam je zapovedio,+ 19  ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: „Jonadavu, Rihavovom sinu, neće nestati potomka koji će mi služiti+ u sve dane.“‘“+

Fusnote