Jeremija 34:1-22

34  Ovo je reč koju je Jehova uputio Jeremiji, kad su se Navuhodonosor, kralj Vavilona,+ i sva njegova vojska+ i sva zemaljska kraljevstva koja su bila pod njegovom vlašću+ i svi narodi borili protiv Jerusalima i protiv svih gradova+ oko njega:  „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Idi i ovako reci Sedekiji, Judinom kralju:+ „Ovako kaže Jehova: ’Ovaj grad predaću u ruke kralju Vavilona,+ i on će ga spaliti vatrom.+  Ti nećeš umaći njegovoj ruci, nego ćeš biti uhvaćen i predat u njegove ruke.+ Oči u oči gledaćeš kralja Vavilona+ i on će govoriti s tobom licem u lice, i otići ćeš u Vavilon.‘  Ali čuj Jehovinu reč, Sedekija, kralju Judin:+ ’Ovako za tebe kaže Jehova: „Nećeš poginuti od mača.  U miru ćeš umreti,+ i kao što su spaljivali mirisne mešavine u čast tvojim očevima, ranijim kraljevima koji su bili pre tebe,+ tako će i u tvoju čast spaljivati mirisne mešavine+ i naricaće za tobom:+ ’Jao, gospodaru!‘,+ jer ja sam tako rekao, govori Jehova.“‘“‘“  Prorok Jeremija je rekao Sedekiji, Judinom kralju, sve te reči+ u Jerusalimu,  kad se vojska kralja Vavilona borila protiv Jerusalima i preostalih Judinih gradova+ — protiv Lahisa+ i Azike,+ jer su još samo ti utvrđeni gradovi+ ostali od Judinih gradova.+  Ovo je reč koju je Jehova uputio Jeremiji nakon što je kralj Sedekija sklopio savez sa celim narodom u Jerusalimu da im proglasi slobodu,+  da svako pusti na slobodu svog slugu i svoju sluškinju, Jevrejina+ i Jevrejku, tako da im drugi Jevreji* koji su njihova braća više ne budu sluge.+ 10  Svi knezovi+ i ceo narod koji je ušao u taj savez pristali su da puste na slobodu svoje sluge i svoje sluškinje, da im više ne budu sluge. Poslušali su i otpustili ih.+ 11  Ali posle su se predomislili+ i opet uzeli sluge i sluškinje koje su pustili na slobodu, i prisilili su ih da im budu sluge i sluškinje.+ 12  Tada je Jehova uputio svoju reč Jeremiji. Jehova mu je rekao: 13  „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Ja sam sklopio savez s vašim praočevima+ onog dana kad sam ih izveo iz egipatske zemlje,+ iz doma gde su bili sluge,+ i rekao sam im: 14  „Kad se navrši sedam godina, neka svako od vas otpusti svog brata,+ Jevrejina,+ koji mu se prodao+ i služio mu šest godina. Otpustite ga da od vas ode slobodan.“ Ali vaši praočevi me nisu slušali, niti su prignuli uho.+ 15  Vi ste se sada obratili i učinili ono što je ispravno u mojim očima tako što je svako od vas proglasio slobodu svom bližnjem, i sklopili ste savez preda mnom+ u domu koji nosi moje ime.+ 16  Zatim ste se predomislili+ i oskrnavili moje ime,+ jer je svako opet uzeo svog slugu i svoju sluškinju, koje ste otpustili da slobodno idu kud im duša želi, i prisilili ste ih da vam budu sluge i sluškinje.‘+ 17  „Zato ovako kaže Jehova: ’Niste me poslušali i niste proglasili slobodu+ svaki svom bratu i svom bližnjem. Evo, ja ću vama proglasiti slobodu‘,+ govori Jehova, ’tako što ću vas predati maču,+ pomoru+ i gladi,+ i učiniću da budete užasan prizor svim zemaljskim kraljevstvima.+ 18  A ljude koji su prestupili moj savez+ jer se nisu držali reči saveza, koji su sa mnom sklopili tako što su tele rasekli napola+ i prošli između polovina,+ 19  — Judine knezove i jerusalimske knezove,+ dvorane i sveštenike i ceo narod,* sve koji su prošli između polovina onog teleta — 20  predaću u ruke njihovim neprijateljima i u ruke onima koji traže njihovu dušu.+ Njihovi leševi biće hrana nebeskim pticama i zemaljskim zverima.+ 21  Sedekiju, Judinog kralja,+ i njegove knezove predaću u ruke njihovim neprijateljima, u ruke onima koji traže njihovu dušu i u ruke vojsci kralja Vavilona+ koja se od vas povlači.‘+ 22  „’Daću zapovest‘, govori Jehova, ’i vratiću ih na ovaj grad,+ i oni će se boriti protiv njega, osvojiće ga i spaliće ga vatrom.+ A Judine gradove pretvoriću u nenaseljenu pustoš.‘“+

Fusnote

 Ili: „Judejci“.
 Doslovno: „narod zemlje“ (hebrejski: am haarec).