Jeremija 33:1-26

33  Dok je Jeremija još bio zatvoren u Stražarskom dvorištu,+ Jehovina reč mu je došla i po drugi put:  „Ovako kaže Jehova, onaj koji je načinio zemlju,+ Jehova, onaj koji ju je oblikovao+ i učvrstio+ — Jehova je ime njegovo:+  ’Prizovi me i odazvaću ti se,+ i reći ću ti velike i nedokučive stvari koje ne znaš.‘“+  „Jer ovako kaže Jehova, Izraelov Bog, za kuće ovog grada i za kuće Judinih kraljeva koje će biti srušene zbog opsadnih nasipa i zbog mača,+  za one koji dolaze da se bore protiv Haldejaca da bi ovo mesto napunili leševima ljudi koje ću pobiti u svom gnevu i u svojoj jarosti+ i zbog zloće svih njih okrenuću svoje lice od ovog grada:+  ’Isceliću ga i ozdraviću ga.+ Izlečiću ih i daću im obilje mira i istine.+  Vratiću Judine i Izraelove zarobljenike,+ izgradiću ih da budu kao pre.+  Očistiću ih od svih prestupa kojima su mi zgrešili+ i oprostiću im sve prestupe kojima su mi zgrešili i kojima su se pobunili protiv mene.+  Ime tog grada biće mi na radost,+ biće mi hvala i slava pred svim narodima na zemlji koji će čuti za sve dobro koje im budem učinio.+ Uplašiće+ se i zadrhtaće+ zbog sveg dobra i zbog sveg mira koji ću mu dati.‘“+ 10  „Ovako kaže Jehova: ’Na ovom mestu za koje ćete vi govoriti da je pustoš, u kom nema ni ljudi ni stoke, u Judinim gradovima i po jerusalimskim ulicama koje će opusteti+ i ostati bez ljudi, bez stanovnika i bez stoke, opet će se čuti+ 11  glas radosti i glas veselja,+ glas mladoženje i glas neveste, glas onih koji će govoriti: „Hvalite Jehovu nad vojskama, jer je Jehova dobar,+ večna je ljubav* njegova!“‘+ „’Donosiće se žrtve zahvalnice u Jehovin dom,+ jer ću vratiti zarobljene stanovnike ove zemlje i biće im kao pre‘,+ kaže Jehova.“ 12  „Ovako kaže Jehova nad vojskama: ’U ovom pustom mestu, gde nema ni ljudi ni stoke,+ i u svim njegovim gradovima opet će biti pašnjaka na kojima će pastiri čuvati svoja stada.‘+ 13  „’U gradovima po brdima, u gradovima u ravnici+ i u južnim gradovima,+ u Venijaminovoj zemlji,+ u okolini Jerusalima+ i u Judinim gradovima+ opet će ovce prolaziti ispod ruke pastira koji će ih brojati‘,+ kaže Jehova.“ 14  „’Evo, dolaze dani‘,+ govori Jehova, ’kad ću ispuniti dobru reč koju sam dao+ Izraelovom domu+ i Judinom domu. 15  U tim danima i u to vreme učiniću da Davidu nikne pravedan izdanak,+ i on će pokazivati pravdu i pravednost u zemlji.+ 16  U tim danima Juda će se spasti,+ Jerusalim će živeti spokojno+ i zvaće se „Jehova je naša pravednost“.‘“+ 17  „Jer ovako kaže Jehova: ’Neće David ostati bez naslednika koji će sedeti na prestolu Izraelovog doma.+ 18  Levitski sveštenici nikada neće preda mnom ostati bez naslednika koji će prinositi žrtve paljenice, prinose od žita i ostale žrtve.‘“+ 19  Jeremiji je opet došla Jehovina reč: 20  „Ovako kaže Jehova: ’Ako biste mogli raskinuti moj savez s danom i moj savez s noći, pa da ne bude ni dana ni noći na vreme,+ 21  tada bi se mogao raskinuti i moj savez s Davidom, mojim slugom,+ i on ne bi imao sina koji bi vladao na njegovom prestolu;+ a isto tako i savez s levitskim sveštenicima, mojim slugama.+ 22  Kao što se nebeska vojska ne može izbrojati i kao što se morski pesak ne može izmeriti,+ tako ću učiniti mnogobrojnim potomstvo Davida, svog sluge, i Levite koji mi služe.‘“+ 23  Jeremiji je opet došla Jehovina reč: 24  „Zar nisi zapazio šta ovi ljudi govore: ’Jehova će odbaciti dve porodice koje je izabrao‘?+ Neprijatelji se s prezirom odnose prema mom narodu+ i oni za njih više nisu narod. 25  „Ovako kaže Jehova: ’Kao što sam sklopio savez s danom i noći+ i postavio nebeske i zemaljske odredbe,+ i nisam to odbacio, 26  tako neću odbaciti ni potomstvo Jakova ni potomstvo Davida, svog sluge,+ da više ne uzimam njegovo potomstvo za vladare nad Avrahamovim, Isakovim i Jakovljevim potomstvom. Sakupiću njihove zarobljenike+ i smilovaću im se.‘“+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.