Jeremija 31:1-40

31  „U to vreme“, govori Jehova, „biću Bog svim Izraelovim porodicama, i one će biti moj narod.“+  Ovako kaže Jehova: „Narod koji je umakao maču našao je milost u pustinji,+ kad je Izrael išao u svoje počivalište.“+  Izdaleka mi se pojavio Jehova i rekao mi: „Volim te ljubavlju večnom.+ Zato te i privlačim svojom dobrotom.*+  Opet ću te sazidati i bićeš sazidana,+ device izraelska. Ukrasićeš se svojim dairama i igraćeš s onima koji se vesele dok igraju.+  Posadićeš vinograde na samarijskim brdima.+ Vinogradari će ih saditi i ješće njihov rod.+  Jer dolazi dan kada će stražari na brdovitom području Jefrema vikati: ’Ustanite da idemo na Sion, k Jehovi, svom Bogu!‘“+  Jer ovako kaže Jehova: „Kličite radosno Jakovu, kličite na čelu naroda.+ Objavljujte,+ dajte hvalu i govorite: ’Spasi, Jehova, svoj narod, Izraelov ostatak.‘+  Ja ću ih dovesti iz severne zemlje,+ sakupiću ih s krajeva zemlje.+ Među njima će biti slepi i hromi, trudnice i porodilje, svi zajedno.+ Kao veliki zbor vratiće se ovamo.+  Doći će plačući,+ za milost će moliti dok ih budem vodio. Dovešću ih na potoke,+ pravim putem na kom se neće spoticati. Jer ja sam Izraelov Otac,+ a Jefrem je moj prvenac.“+ 10  Čujte, narodi, Jehovinu reč i objavite je po dalekim ostrvima,*+ i recite: „Onaj koji je rasejao Izrael opet će ga sakupiti+ i čuvaće ga kao što pastir čuva svoje stado.+ 11  Jer će Jehova otkupiti Jakova+ i izbaviće ga iz ruku onoga koji je jači od njega.+ 12  Oni će doći i klicaće radosno na sionskoj uzvišici+ i blistaće zbog Jehovine dobrote,+ zbog žita, mladog vina,+ ulja, jaganjaca i teladi.+ Njihova će duša biti kao dobro navodnjen vrt,+ oni više nikad neće klonuti.“+ 13  „Tada će se devojke radovati igrajući, i mladići i starci, svi zajedno.+ Njihovu tugu pretvoriću u radost, utešiću ih i razveseliću ih da ne tuguju.+ 14  Izobiljem ću okrepiti duše sveštenikâ+ i moj narod će se nasititi moje dobrote“,+ govori Jehova. 15  „Ovako kaže Jehova: ’U Rami+ se čuje glas, naricanje i gorko plakanje.+ Rahela+ plače za svojim sinovima.+ Neće da se uteši za svojim sinovima,+ jer ih više nema.‘“+ 16  Ovako kaže Jehova: „’Ne plači više i nemoj suze liti,+ jer postoji nagrada za tvoja dela‘, govori Jehova. ’Oni će se vratiti iz neprijateljske zemlje.‘+ 17  „’Ima nade+ za tvoju budućnost‘, govori Jehova, ’tvoji sinovi će se vratiti u svoju postojbinu.‘“+ 18  „Dobro čujem kako Jefrem sebe sažaljeva:+ ’Ti si me ukoravao da bih se popravio,+ kao tele još neukroćeno.+ Vrati me k sebi i ja ću ti se vratiti,+ jer ti si Jehova, moj Bog.+ 19  Kad sam ti se vratio, žao mi je bilo zbog mojih dela,+ i kad sam to shvatio, po bedru sam se od tuge udarao.+ Stidim se i postiđen sam,+ jer nosim sramotu svoje mladosti.‘“+ 20  „Zar nije Jefrem moj dragi sin, moje voljeno dete?+ Jer koliko god da govorim protiv njega, ipak ću ga se setiti.+ Zato se moja utroba uznemirila zbog njega.+ Zaista ću mu se smilovati“,+ govori Jehova. 21  „Postavi sebi putokaze. Postavi sebi znakove.+ Upravi svoje srce na put, na stazu kojom treba da ideš.+ Vrati se, device izraelska. Vrati se u svoje gradove.+ 22  Dokle ćeš lutati,+ neverna kćeri?+ Jer Jehova je stvorio nešto novo na zemlji: žena će muškarca saletati.“ 23  Ovako kaže Jehova nad vojskama, Izraelov Bog: „Kada sakupim njihove zarobljenike, još će se u Judinoj zemlji i u njegovim gradovima ovako govoriti: ’Neka te Jehova blagoslovi,+ pravedno prebivalište,+ sveta goro!‘+ 24  U njoj će zajedno stanovati Juda i svi njegovi gradovi, ratari i oni koji idu za stadima.+ 25  Jer okrepiću umornu dušu, nasitiću svaku klonulu dušu.“+ 26  Tada sam se probudio i pogledao; imao sam lep san. 27  „Evo, dolaze dani“, govori Jehova, „kad ću u Izraelovom i Judinom domu posejati seme ljudi i seme stoke.“+ 28  „Kao što sam ranije bdeo nad njima+ da ih iščupam, porušim, razorim, uništim i oštetim,+ tako ću nad njima bdeti da ih izgradim i posadim“,+ govori Jehova. 29  „U to vreme više se neće govoriti: ’Očevi su jeli nezrelo grožđe, a sinovima zubi trnu.‘+ 30  Nego će svako umreti za svoj prestup.+ Ko god bude jeo nezrelo grožđe, njemu će trnuti zubi.“ 31  „Evo, dolaze dani“, govori Jehova, „kad ću s Izraelovim domom+ i s Judinim domom+ sklopiti novi savez,+ 32  ne kao onaj savez koji sam sklopio s njihovim praočevima onog dana kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz egipatske zemlje.+ ’Taj moj savez oni su raskinuli,+ iako sam im ja bio muž‘,*+ govori Jehova.“ 33  „A ovo je savez+ koji ću sklopiti s Izraelovim domom posle tih dana“,+ govori Jehova. „Svoj zakon staviću u njih+ i upisaću ga u njihova srca.+ Biću njihov Bog, i oni će biti moj narod.“+ 34  „Neće više prijatelj prijatelja učiti niti brat brata,+ govoreći: ’Upoznajte Jehovu!‘+ Jer će me svi poznavati, od najmanjeg do najvećeg“,+ govori Jehova. „Oprostiću im njihov prestup i više se neću sećati njihovog greha.“+ 35  Ovako kaže Jehova, koji je stvorio sunce da svetli danju+ i koji daje odredbe+ mesecu+ i zvezdama da svetle noću,+ koji podiže more da mu talasi huče,+ kome je ime Jehova nad vojskama:+ 36  „’Ako bi ti propisi nestali pred mojim licem‘,+ govori Jehova, ’tada bi Izraelovo potomstvo zauvek prestalo da bude narod pred mojim licem.‘“+ 37  Ovako kaže Jehova: „’Kad bi se nebesa gore mogla izmeriti i kad bi se temelji zemlje mogli istražiti,+ onda bih i ja mogao odbaciti sve Izraelovo potomstvo zbog svega što su učinili‘,+ govori Jehova.“ 38  „Evo, dolaze dani“, govori Jehova, „kad će se u čast Jehovi izgraditi grad+ od Ananilove kule+ do Ugaonih vrata.+ 39  Merno uže+ će se rastegnuti pravo do brda Gariva i okrenuće se prema Goatu. 40  Cela dolina u koju se bacaju leševi+ i masni pepeo,*+ i sva polja* do doline Kedron,+ sve do ugla Konjskih vrata+ na istoku, biće sveta Jehovi.+ Neće se više zatirati, niti će se doveka razarati.“+

Fusnote

 Ili: „vernom ljubavlju“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „primorskim krajevima“.
 Doslovno: „vlasnik (gospodar)“.
 Vidi fusnotu za Iz 27:3.
 Ili: „sve terase; terasasta polja“.