Jeremija 26:1-24

26  Na početku kraljevanja Joakima,+ sina Josije, Judinog kralja, došla mi je Jehovina reč:  „Ovako kaže Jehova: ’Stani u dvorište Jehovinog doma,+ i onima koji dolaze iz svih Judinih gradova da se poklone u Jehovinom domu objavi sve reči koje ću ti zapovediti da im kažeš.+ Nemoj izostaviti nijednu reč.+  Možda će poslušati, i onda će se svako od njih vratiti sa svog zlog puta,+ pa će mi biti žao što sam hteo da im nanesem nevolju zbog njihovih zlih dela.+  Reci im: „Ovako kaže Jehova: ’Ako me ne poslušate i ne počnete da živite* po mom zakonu+ koji sam stavio pred vas+  i ne poslušate reči mojih slugu, proroka, koje vam šaljem — ustajem rano i šaljem ih — ali koje vi niste slušali,+  učiniću da ovaj dom bude kao onaj u Silomu+ i učiniću da ovaj grad bude primer prokletstva za sve narode na zemlji.‘“‘“+  Sveštenici, proroci i ceo narod čuli su Jeremiju kako govori te reči u Jehovinom domu.+  Kad je Jeremija izrekao sve što mu je Jehova zapovedio da kaže celom narodu, sveštenici, proroci i ceo narod uhvatili su ga i rekli mu: „Umrećeš!+  Zašto si u Jehovino ime prorokovao: ’Ovaj dom biće kao onaj u Silomu+ i ovaj grad biće opustošen i u njemu niko neće živeti‘?“ I sav se narod okupio oko Jeremije u Jehovinom domu. 10  Kad su Judini knezovi čuli te reči, otišli su iz kraljevog dvora u Jehovin dom+ i seli pred nova vrata Jehovinog doma.+ 11  Sveštenici i proroci počeli su da govore knezovima i celom narodu: „Ovaj čovek zaslužuje smrt,+ jer je za ovaj grad prorokovao onako kako ste čuli svojim ušima.“+ 12  Tada je Jeremija rekao svim knezovima i celom narodu: „Jehova me je poslao da prorokujem za ovaj dom i za ovaj grad sve one reči koje ste čuli.+ 13  Zato popravite svoje puteve i svoja dela+ i poslušajte glas Jehove, svog Boga, pa će Jehova zažaliti što vam je nevolju najavio.+ 14  A ja sam u vašim rukama.+ Učinite sa mnom onako kako mislite da je dobro i pravo.+ 15  Ali znajte da ćete, ako me ubijete, nedužnu krv navući na sebe, na ovaj grad i na njegove stanovnike,+ jer me je zaista Jehova poslao da vam kažem sve te reči.“+ 16  Tada su knezovi+ i ceo narod rekli sveštenicima i prorocima: „Ovaj čovek ne zaslužuje smrt,+ jer nam je govorio u ime Jehove, našeg Boga.“+ 17  Na to su ustali neki koji su bili starešine u zemlji i počeli da govore svima koji su se tamo okupili:*+ 18  „Mihej+ iz Moreseta+ prorokovao je u danima Jezekije, Judinog kralja,+ i rekao je Judinom narodu: ’Ovako kaže Jehova nad vojskama: „Sion će se preorati kao njiva+ i od Jerusalima će ostati samo ruševine,+ a gora doma Božjeg obrašće šumom.“‘+ 19  Da li su ga Jezekija, Judin kralj, i ceo Judin narod zbog toga ubili? Zar se on nije bojao Jehove i nastojao da umilostivi* Jehovino lice,+ tako da je Jehova zažalio što im je nevolju najavio?+ Dakle, mi izlažemo svoje duše velikoj nevolji.+ 20  „Bio je još jedan čovek koji je prorokovao u Jehovino ime, Urija, sin Semaje, iz Kirijat-Jarima.+ On je prorokovao protiv ovog grada i protiv ove zemlje iste reči kao i Jeremija. 21  Kad su kralj Joakim+ i svi njegovi junaci i svi njegovi knezovi čuli njegove reči, kralj je počeo da ga traži kako bi ga ubio.+ Kad je Urija to čuo, uplašio+ se i pobegao u Egipat. 22  Ali kralj Joakim je poslao ljude u Egipat, Elnatana, Ahvorovog sina,+ i druge ljude s njim. 23  Oni su doveli Uriju iz Egipta i odveli ga pred kralja Joakima, koji ga je pogubio mačem+ i njegovo telo bacio na groblje običnog naroda.“ 24  Ali Jeremiju je štitila ruka Ahikama,+ Safanovog+ sina, tako da nije bio predat u ruke narodu da ga pogube.+

Fusnote

 Doslovno: „hodite“.
 „Koji su se tamo okupili“ — hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Doslovno: „smekša“.