Jeremija 24:1-10

24  Jehova mi je pokazao dve korpe smokava koje su stajale pred Jehovinim hramom, nakon što je Navuhodonosor, kralj Vavilona, zarobio Jehoniju,*+ Joakimovog sina,+ Judinog kralja, i Judine knezove, majstore+ i graditelje utvrđenja, i odveo ih iz Jerusalima u izgnanstvo u Vavilon.+  U jednoj korpi su bile vrlo dobre smokve, kao što su rane smokve,+ a u drugoj korpi su bile vrlo loše smokve, toliko loše da nisu bile za jelo.  Tada mi je Jehova rekao: „Šta vidiš, Jeremija?“ Odgovorio sam: „Vidim smokve. Dobre smokve su vrlo dobre, a loše su vrlo loše, toliko loše da nisu za jelo.“+  Tada mi je Jehova rekao:  „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Kao što su ove smokve dobre, tako će u mojim očima biti dobri+ Judini izgnanici, koje ću iz ovog mesta poslati u haldejsku zemlju.+  Upraviću svoje oči na njih da im učinim dobro+ i vratiću ih u ovu zemlju.+ Izgradiću ih i neću ih srušiti, posadiću ih i neću ih iščupati.+  Daću im srce da me poznaju,+ da znaju da sam ja Jehova. Oni će biti moj narod,+ a ja ću biti njihov Bog, jer će mi se vratiti svim svojim srcem.+  „’Ali kao s lošim smokvama koje su toliko loše da nisu za jelo‘,+ kaže Jehova, ’tako ću postupiti sa Sedekijom,+ Judinim kraljem, i s njegovim knezovima i ostatkom iz Jerusalima koji ostane u ovoj zemlji+ i s onima koji žive u egipatskoj zemlji.+  Učiniću da budu primer užasa i nesreće za sva zemaljska kraljevstva,+ predmet podsmeha i podrugljive priče,* da budu ruglo+ i primer onih koji su prokleti,+ po svim mestima gde ću ih rasejati.+ 10  Poslaću na njih mač,+ glad+ i pomor,+ dok ih ne istrebim sa zemlje koju sam dao njima i njihovim praočevima.‘“+

Fusnote

 U Jer 22:24, 28; 37:1 „Honija“, a u 2Kr 24:8 „Joahin“.
 Doslovno: „poslovice (izreke)“.