Jeremija 22:1-30

22  Ovako kaže Jehova: „Idi u dvor Judinog kralja i tamo objavi ovu reč.  Reci: ’Čuj Jehovinu reč, kralju Judin, koji sediš na Davidovom prestolu,+ ti i tvoje sluge i tvoj narod, koji ulazite na ova vrata.+  Ovako kaže Jehova: „Izvršavajte pravdu i pravednost, izbavljajte opljačkanog iz ruke pljačkaša. Ne tlačite stranca, siroče* ni udovicu.+ Ne mučite ih+ i ne prolivajte nedužnu krv na ovom mestu.+  Jer ako zaista izvršavate ovu reč, tada će na vrata ovog doma ulaziti kraljevi koji sede na Davidovom prestolu,+ voze se u kolima i jašu na konjima, oni, njihove sluge i njihov narod.“‘+  „’Ali ako ne poslušate ove reči, zaklinjem se sobom‘,+ govori Jehova, ’da će ovaj dvor postati ruševina.‘+  „Jer ovako kaže Jehova za dom Judinog kralja: ’Ti si meni poput Galada, vrha na Livanu.+ Ali ću te sigurno pretvoriti u pustinju,+ a gradovi će ostati bez stanovnika.+  Pripremiću* protiv tebe one koji donose propast,+ svakoga s njegovim oružjem,+ i oni će poseći tvoje najbolje kedrove+ i pobacaće ih u vatru.+  Mnogi će narodi prolaziti pored ovog grada i pitaće jedan drugog: „Zašto je Jehova ovo učinio ovom velikom gradu?“+  I govoriće se: „Zato što su ostavili savez Jehove, svog Boga,+ i klanjali se drugim bogovima i služili im.“‘+ 10  „Ne oplakujte mrtvog,+ ne žalite za njim, već plačite gorko za onim koji u izgnanstvo odlazi, jer se više nikad neće vratiti i neće videti zemlju svoga roda. 11  Jer ovako kaže Jehova za Saluma,*+ sina Josije, Judinog kralja, koji vlada umesto svog oca Josije,+ i koji je otišao iz ovog mesta: ’On se više nikad neće vratiti. 12  Umreće u mestu gde je odveden u izgnanstvo, a ovu zemlju više neće videti.‘+ 13  „Teško onom koji svoju kuću gradi,+ ali ne u pravednosti, i svoje gornje odaje, ali ne po pravdi, nego iskorišćava svog bližnjeg koji mu badava služi i kome ne daje platu.+ 14  On govori: ’Sagradiću sebi veliku kuću i prostrane gornje odaje.+ Zato ću proširiti svoje prozore i obložiću zidove kedrovinom+ i premazaću ih crvenom bojom.‘*+ 15  Hoćeš li i dalje vladati kad se razmećeš kedrovinom? Zar nije tvoj otac jeo i pio i sprovodio pravdu i pravednost?+ Zato mu je bilo dobro.+ 16  Branio je pravo nevoljnika i siromaha.+ Zato mu je bilo dobro. ’Ne znači li to mene poznavati?‘, govori Jehova. 17  ’Ali tvoje oči i tvoje srce idu samo za nepravednim dobitkom,+ da prolivaju krv nedužnoga,+ da zakidaju i iznuđuju.‘ 18  „Zato ovako kaže Jehova za Joakima,+ sina Josije, Judinog kralja: ’Za njim se neće naricati: „Jao, brate moj! Jao, sestro moja!“ Za njim se neće naricati: „Jao, gospodaru! Jao, veličanstvo njegovo!“+ 19  Kad umre, biće mu kao što biva magarcu+ — odvući će ga i baciti napolje, iza jerusalimskih vrata.‘+ 20  „Popni se na Livan+ i viči! Na Vasanu+ pusti svoj glas. Viči s Avarima,+ jer su slomljeni svi koji te vole.+ 21  Govorio sam ti dok si bio bezbrižan,+ ali ti si rekao: ’Neću da slušam.‘+ Tako si postupao od svoje mladosti, jer nisi poslušao moj glas.+ 22  Vetar će biti pastir svim tvojim pastirima,+ a oni koji te vole otići će u zarobljeništvo.+ Jer ćeš se tada postideti i poniziti zbog sve svoje nevolje.+ 23  Ti koji prebivaš na Livanu,+ koji si svio gnezdo u kedrovima,+ kako ćeš samo stenjati kad te spopadnu porođajne muke,+ bolovi kao ženu koja se porađa!“+ 24  „’Tako ja bio živ‘, govori Jehova, ’kad bi ti, Honija,*+ sine Joakimov,+ Judin kralju, bio pečatni prsten+ na mojoj desnici, ja bih te s prsta strgnuo!+ 25  Predaću te u ruke onima koji traže tvoju dušu,+ u ruke onima kojih se bojiš, u ruke Navuhodonosoru, kralju Vavilona, i u ruke Haldejcima.+ 26  Baciću tebe i tvoju majku+ koja te je rodila u drugu zemlju u kojoj se niste rodili, i tamo ćete umreti.+ 27  Neće se oni vratiti u zemlju za kojom će im duša čeznuti da se u nju vrate.+ 28  Je li taj čovek, Honija,+ neka prezrena i razbijena posuda+ ili činija koju niko ne želi?+ Zašto on i njegovi potomci moraju biti oboreni i bačeni u zemlju koju ne poznaju?‘+ 29  „Zemljo, zemljo, zemljo, čuj Jehovinu reč!+ 30  Ovako kaže Jehova: ’Zapišite za ovog čoveka kao da nema dece,+ da je to čovek koji neće imati uspeha u životu,+ jer nijedan od njegovih potomaka neće sesti na Davidov presto,+ niti će ikada vladati u Judi.‘“

Fusnote

 Doslovno: „dečaka bez oca“.
 Doslovno: „Posvetiću“.
 Ili: „Joahaza“.
 Ili: „cinoberom“.
 Ili: „Jehonija“. U 2Kr 24:6-15 „Joahin“. Josijin unuk.