Jeremija 12:1-17

12  Pravedan si,+ Jehova, kad tebi iznosim svoje tužbe, kad govorim s tobom o tvojim sudovima. Zašto je put zlikovaca uspešan,+ zašto sve varalice imaju mir?  Ti si ih zasadio, i oni su se ukorenili, rastu i donose rod. Ti si blizu njihovih usta, ali si daleko od njihovih bubrega.*+  Jehova, ti me dobro poznaješ+ i ti me vidiš. Ti si ispitao moje srce i ono je uz tebe.+ Izdvoj ih kao ovce za klanje,+ odvoj ih za dan pokolja.  Dokle će zemlja venuti+ i sve poljsko bilje sahnuti?+ Zbog zloće njenih stanovnika nestaje stoke i ptica,+ jer govore: „On ne vidi našu budućnost.“  Ako s pešacima trčiš, pa se umoriš, kako ćeš se s konjima trkati?+ Osećaš li se sigurno u mirnoj zemlji?+ Kako ćeš se onda uputiti kroz ponosne čestare duž Jordana?+  Jer su te čak i tvoja braća i dom tvog oca izneverili.+ Čak i oni viču za tobom na sav glas. Ne veruj im samo zato što ti lepo govore.+  „Ostavio sam svoj dom.+ Napustio sam nasledstvo svoje,+ onu koju voli duša moja, i predao je u ruke njenim neprijateljima.+  Ona koja je nasledstvo moje postala mi je kao lav u šumi. Riče na mene, i zato sam je zamrzeo.+  Moje nasledstvo+ postalo mi je kao šarena ptica grabljivica. Druge ptice grabljivice posvuda su oko nje.+ Dođite, okupite se, sve poljske zveri, dovedite i druge da jedu.+ 10  Mnogi pastiri+ su uništili moj vinograd,+ izgazili su moje nasledstvo.+ Moje dragoceno+ nasledstvo pretvorili su u pustinju, u golu pustoš. 11  Pretvorili su ga u golu pustoš,+ usahnulo je, opustošeno leži preda mnom.+ Sva je zemlja u pustoš pretvorena, jer niko ne uzima k srcu to što se događa.+ 12  Po svim utabanim stazama kroz pustinju došli su pustošnici. Jer Jehovin mač proždire od jednog kraja zemlje do drugog.+ Nema mira nijednom stvorenju.* 13  Seju pšenicu, a žanju trnje.+ Iznemogli su od rada, a neće imati koristi.+ Postideće se svog prinosa zbog Jehovinog žestokog gneva.“ 14  Ovako kaže Jehova za sve svoje zle susede,+ koji diraju nasledstvo koje je on dao svom narodu, Izraelu:+ „Iščupaću ih iz njihove zemlje,+ a Judin dom iščupaću iz njihove sredine.+ 15  Kad ih iščupam, opet ću im se smilovati+ i dovešću ih nazad, svakoga na njegovo nasledstvo i svakoga na njegovu zemlju.“+ 16  „Ako dobro nauče puteve mog naroda, da se zaklinju mojim imenom:+ ’Tako živ bio Jehova!‘ — kao što su moj narod učili da se zaklinje Valom+ — tada će se utvrditi usred mog naroda.+ 17  Ako ne poslušaju, iščupaću taj narod, iščupaću ga i zatrću ga“,+ govori Jehova.

Fusnote

 Vidi fusnotu za Jer 11:20.
 Doslovno: „telu“.