Jeremija 11:1-23

11  Reč koju je Jehova uputio Jeremiji:  „Čujte svi reči ovog saveza! „Objavi+ ih Judinom narodu i stanovnicima Jerusalima!  Reci im: ’Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: „Proklet da je čovek koji ne sluša reči ovog saveza,+  što sam zapovedio vašim praočevima onog dana kad sam ih izveo iz egipatske zemlje,+ iz peći za topljenje gvožđa.+ Govorio sam im: ’Slušajte moj glas i činite sve što vam zapovedam,+ pa ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Bog,+  da bih ispunio zakletvu kojom sam se zakleo vašim praočevima+ da ću im dati zemlju u kojoj teče med i mleko,+ kao što se danas vidi.‘“‘“ A ja sam odgovorio: „Neka bude tako,* Jehova.“  Zatim mi je Jehova rekao: „Objavi sve ove reči po Judinim gradovima i po jerusalimskim ulicama.+ Reci ovako: ’Čujte reči ovog saveza i izvršavajte ih.+  Jer sam ozbiljno opominjao vaše praočeve od dana kad sam ih izveo iz egipatske zemlje+ pa sve do danas, rano ustajući i opominjući ih: „Slušajte moj glas!“+  Ali oni nisu slušali i nisu prignuli svoje uho,+ već su sledili svoje tvrdokorno i zlo srce.+ Zato sam na njima ispunio sve reči ovog saveza za koji sam im zapovedio da ga se drže, ali oni ga se nisu držali.‘“  Jehova mi je još rekao: „Zaveru su skovali Judini sinovi i stanovnici Jerusalima.+ 10  Vratili su se prestupima svojih drevnih praočeva,+ koji nisu hteli da slušaju moje reči, već su išli za drugim bogovima i služili im.+ Izraelov dom i Judin dom prekršili su moj savez koji sam sklopio s njihovim praočevima.+ 11  Zato ovako kaže Jehova: ’Evo, puštam na njih nevolju+ kojoj neće umaći.+ Oni će me prizivati u pomoć, ali ih ja neću čuti.+ 12  Judini gradovi i stanovnici Jerusalima ići će i prizivaće u pomoć bogove kojima prinose kâd,+ ali ih oni neće spasti u vreme njihove nevolje.+ 13  Judo, tvojih bogova ima koliko i tvojih gradova,+ i koliko je jerusalimskih ulica, toliko ste oltara postavili sramnom bogu,+ oltara na kojima prinosite kâd Valu.‘+ 14  „A ti se ne moli za ovaj narod i ne diži glasa vapeći i moleći za njih,+ jer ih neću uslišiti kad mi se obrate u svojoj nevolji.+ 15  „Šta radi moj voljeni narod u mom domu,+ kad mnogi od njih kuju takvo zlo?+ Hoće li oni posvećenim mesom odvratiti zlo od tebe+ kad dođe tvoja nevolja? Hoćeš li se tada radovati?+ 16  ’Zelena maslina, rodna i lepa‘, tako te je Jehova zvao.+ Uz veliku huku poslao je vatru na nju, polomljene su njene grane.+ 17  „Jehova nad vojskama, onaj koji te je zasadio,+ najavio ti je nevolju zbog zla koje su Izraelov dom+ i Judin dom činili, prinoseći kâd Valu da bi me vređali.“+ 18  Jehova mi je objavio da bih to znao. Tada mi je pokazao njihova dela.+ 19  Ja sam bio kao mirno jagnje koje se na klanje vodi,+ i nisam znao da protiv mene spletke smišljaju:+ „Uništimo drvo i njegov rod, iščupajmo ga iz zemlje živih,+ da se njegovo ime nikada više ne spomene.“ 20  Ali ti, Jehova nad vojskama, sudiš pravedno,+ ti ispituješ bubrege* i srce.+ Daj mi da vidim tvoju osvetu nad njima, jer sam pred tebe izneo svoju parnicu.+ 21  Zato ovako kaže Jehova za ljude iz Anatota+ koji traže moju dušu i govore: „Nemoj prorokovati u Jehovino ime,+ da ne bi poginuo od naše ruke.“ 22  Ovako kaže Jehova nad vojskama: „Evo, ja ću ih kazniti. Njihovi mladići poginuće od mača.+ Njihovi sinovi i njihove kćeri pomreće od gladi.+ 23  Niko se neće spasti, jer ću na ljude iz Anatota+ pustiti nevolju i doći će godina u kojoj ću ih kazniti.“+

Fusnote

 Ili: „Amin“ na hebrejskom.
 Ili: „najdublja osećanja“.