Jakovljeva 4:1-17

4  Otkuda ratovi i borbe među vama? Zar ne dolaze od vaših sebičnih želja+ koje se sukobljavaju u vašim udovima?+  Želite, a nemate. Ubijate+ i žudite,+ a ne možete postići to što želite. Borite se+ i ratujete. Nemate jer ne tražite od Boga.  Tražite, a ne dobijate, jer sa zlom namerom tražite,+ da to potrošite na svoje sebične želje.+  Preljubnici,+ zar ne znate da je prijateljstvo sa svetom neprijateljstvo s Bogom?+ Ko god, dakle, želi da bude prijatelj+ svetu, postaje Božji neprijatelj.+  Mislite li da Pismo uzalud kaže: „Duh+ zavisti u nama stalno za nečim žudi“?  Međutim, nezaslužena dobrota koju Bog daje veća je od naše zavisti.+ Zato Pismo kaže: „Bog se suprotstavlja oholima,+ a nezasluženu dobrotu pokazuje poniznima.“+  Podložite se,+ dakle, Bogu, a suprotstavite se Ðavolu,+ i pobeći će od vas.+  Približite se Bogu, i on će se približiti vama.+ Očistite svoje ruke, grešnici,+ i pročistite svoje srce,+ neodlučni.+  Jadikujte, tugujte i plačite.+ Neka se vaš smeh pretvori u žalost i vaša radost u tugu.+ 10  Ponizite se pred Jehovom,+ i on će vas uzvisiti.+ 11  Ne govorite više jedan protiv drugog, braćo.+ Onaj ko govori protiv brata ili osuđuje brata,+ govori protiv zakona i osuđuje zakon. A ako osuđuješ zakon, onda ga ne izvršavaš, nego si njegov sudija.+ 12  Jedan je zakonodavac i sudija,+ onaj koji može da spase i da pogubi.+ A ko si onda ti da osuđuješ svog bližnjeg?+ 13  Slušajte sad, vi koji govorite: „Danas ili sutra otići ćemo u taj grad pa ćemo tamo provesti godinu dana, trgovaćemo i zaradićemo“,+ 14  a ne znate kakav će vam život sutra biti.+ Jer ste izmaglica koja se nakratko pojavi, a zatim nestaje.+ 15  Umesto toga, trebalo bi da kažete: „Ako bude Jehovina volja,+ živećemo i učinićemo ovo ili ono.“+ 16  A sada se razmećete svojim oholim hvalisanjem.+ Zlo je svako takvo razmetanje. 17  Dakle, ko zna da čini ono što je ispravno, a ipak to ne čini,+ to mu je greh.+

Fusnote