Jakovljeva 2:1-26

2  Braćo moja, zar je moguće da verujete u našeg Gospoda Isusa Hrista, našu slavu,+ a da istovremeno pristrano postupate?+  Jer ako na vaš sastanak+ dođe čovek sa zlatnim prstenjem i u raskošnoj odeći, a dođe i siromah u prljavoj odeći,+  pa vi s naklonošću pogledate+ onoga koji nosi raskošnu odeću i kažete: „Sedi ovde na dobro mesto“, a siromahu kažete: „Ti ostani da stojiš“, ili: „Sedi tamo na pod“,  zar onda ne pravite razlike među sobom+ i zar niste postali sudije+ koje zao sud donose?+  Slušajte, braćo moja voljena. Zar nije Bog izabrao one koji su siromašni+ u svetu da budu bogati+ u veri i naslednici kraljevstva, koje je obećao onima koji ga vole?+  A vi ste ponizili siromaha. Zar nisu upravo bogati ti koji vas tlače?+ Ne vuku li vas baš oni pred sudove?+  Ne hule+ li baš oni na časno ime koje nosite?+  Ako dakle izvršavate kraljevski zakon+ prema rečima iz Pisma: „Voli svog bližnjeg kao samog sebe“,+ dobro činite.  Ali ako ste pristrani,+ greh činite, i zakon+ vas osuđuje kao prestupnike. 10  Jer ko se god u potpunosti drži Zakona, a onda prekrši samo jednu odredbu, kriv je kao da je sve prekršio.+ 11  Jer onaj koji je rekao: „Ne učini preljubu“,+ rekao je i: „Ne ubij.“+ Ako dakle ne učiniš preljubu, a ubiješ, kriv si za prestupanje zakona. 12  Govorite i postupajte kao oni koji očekuju da će im biti suđeno po zakonu slobode.+ 13  Jer sud će biti nemilosrdan prema onome ko sâm nije bio milosrdan.+ Milosrđe trijumfuje nad sudom. 14  Od kakve je koristi, braćo moja, ako neko govori da ima veru,+ a nema dela?+ Može li ga takva vera spasti?+ 15  Ako brat ili sestra nema šta da obuče i nema dovoljno hrane svaki dan,+ 16  a neko im od vas kaže: „Idite u miru, grejte se i nasitite se“, a ne date im ono što je potrebno njihovom telu, od kakve je to koristi?+ 17  Tako je i s verom — ako nema dela,+ mrtva je po sebi. 18  Ali, neko bi mogao reći: „Ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću tebi delima pokazati svoju veru.“+ 19  Ti veruješ da postoji jedan Bog, zar ne?+ Sasvim dobro činiš. Ali i demoni veruju i drhte.+ 20  Ali kad ćeš shvatiti, o nerazumni čoveče, da je vera bez dela beskorisna? 21  Zar nije Avraham, naš otac,+ zbog svojih dela bio proglašen pravednim kad je na oltar prineo svog sina Isaka?+ 22  Vidiš da je njegova vera delovala zajedno s njegovim delima, i delima mu se vera usavršila,+ 23  pa su se ispunile reči iz Pisma: „Avraham je verovao Jehovi, i on ga je zbog toga smatrao pravednim“,+ i bio je nazvan „Jehovinim prijateljem“.+ 24  Vidite da se čovek zbog dela+ proglašava pravednim,+ a ne samo zbog vere.+ 25  Zar nije i bludnica Rava+ isto tako zbog dela bila proglašena pravednom, kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem?+ 26  Dakle, kao što je telo bez duha* mrtvo,+ tako je i vera bez dela mrtva.+

Fusnote

 Ili: „životne sile“ (grčki: pnevma).