Izlazak 37:1-29

37  Veseleilo+ je napravio kovčeg+ od akacijinog drveta, dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok.+  Obložio ga je čistim zlatom iznutra i spolja, a oko vrha napravio mu je venac od zlata.+  Posle toga je salio za njega četiri karike od zlata iznad njegove četiri noge, dve karike s jedne strane i dve karike s druge strane.+  Zatim je napravio poluge od akacijinog drveta i obložio ih zlatom.+  Onda je poluge provukao kroz karike s obe strane kovčega tako da kovčeg može da se nosi.+  Napravio je i poklopac+ od čistog zlata, dva i po lakta dug i lakat i po širok.+  Zatim je napravio dva heruvima od zlata. Izradio ih je od kovanog zlata na oba kraja poklopca.+  Jedan heruvim je bio na jednom kraju, a drugi na drugom kraju. Napravio je heruvime na oba kraja poklopca.+  Heruvimi su imali dva krila raširena uvis, i zaklanjali su poklopac svojim krilima,+ licem okrenuti jedan prema drugom. Lica heruvima gledala su prema poklopcu.+ 10  Napravio je sto od akacijinog drveta,+ dva lakta dug, lakat širok i lakat i po visok.+ 11  Onda ga je obložio čistim zlatom i okolo mu je napravio venac od zlata.+ 12  Zatim mu je okolo napravio okvir širok jedan dlan, i oko tog okvira napravio je venac od zlata.+ 13  Nadalje, salio mu je četiri karike od zlata i stavio te karike na četiri ugla gde su četiri noge.+ 14  Karike su bile uz sam okvir, kao držači za poluge, da bi se sto mogao nositi.+ 15  Onda je napravio poluge od akacijinog drveta i obložio ih zlatom, da se pomoću njih nosi sto.+ 16  Posle toga je od čistog zlata napravio pribor koji je na stolu, posude, čaše, bokale i činije kojima će se izlivati žrtve levanice.+ 17  Zatim je napravio svećnjak+ od čistog zlata. Svećnjak je bio iskovan. Njegov stub, zatim grane, čašice, pupoljci i cvetovi izlazili su iz njega.+ 18  Šest grana izlazilo je iz njegovog stuba, tri grane svećnjaka s jedne strane, a tri grane svećnjaka s druge strane.+ 19  Tri čašice u obliku bademovog cveta, s pupoljcima i cvetovima naizmenično, bile su na svakoj grani s jedne strane, a tri čašice u obliku bademovog cveta, s pupoljcima i cvetovima naizmenično, na svakoj grani s druge strane. Tako je bilo na svih šest grana koje su izlazile iz svećnjaka.+ 20  A na stubu svećnjaka bile su četiri čašice u obliku bademovog cveta, s pupoljcima i cvetovima naizmenično.+ 21  Jedan pupoljak je bio ispod dve grane koje su izlazile iz njega, jedan pupoljak je bio ispod druge dve grane koje su izlazile iz njega i jedan pupoljak je bio ispod dve poslednje grane koje su izlazile iz njega, jer je šest grana izlazilo iz svećnjaka.+ 22  Njihovi pupoljci i njihove grane izlazili su iz njega. Sve to bilo je iskovano u jednom komadu, od čistog zlata.+ 23  Zatim je od čistog zlata napravio sedam svetiljki, mašice i pepeonice.+ 24  Svećnjak i sav njegov pribor napravio je od talanta čistog zlata. 25  Onda je napravio četvrtast kadioni oltar+ od akacijinog drveta,+ lakat* dug i lakat širok, i dva lakta visok. Rogovi su izlazili iz njega.+ 26  Zatim je gornju površinu, stranice i rogove obložio čistim zlatom, a okolo mu je napravio venac od zlata.+ 27  Napravio mu je i dve karike od zlata ispod venca na dve strane, na dve suprotne strane, da se kroz njih provuku poluge na kojima će se nositi.+ 28  Posle toga je napravio poluge od akacijinog drveta i obložio ih zlatom.+ 29  Napravio je i sveto ulje za pomazanje+ i čisti, mirisni kâd.+

Fusnote

 Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.