Izlazak 36:1-38

36  „Veseleilo neka radi, a s njim i Elijav+ i svi vešti ljudi koji imaju mudro srce i kojima je Jehova dao mudrost+ i razboritost+ za te stvari, da bi znali da rade sve poslove u svetoj službi tačno onako kako je Jehova zapovedio.“+  Mojsije je pozvao Veseleila i Elijava i sve vešte ljude koje je Jehova obdario mudrošću,+ sve koje je srce podstaklo da se prihvate posla i da ga urade.+  Oni su od Mojsija uzeli sve priloge+ koje su Izraelovi sinovi doneli da bi se obavio posao u svetoj službi. Ali su se svakog jutra i dalje donosili dobrovoljni prinosi.  I svi vešti ljudi koji su radili sav taj sveti posao dolazili su jedan za drugim sa svog posla koji su obavljali,  i govorili su Mojsiju: „Narod donosi mnogo više nego što treba za delo koje je Jehova zapovedio da se uradi.“  Zato je Mojsije zapovedio da objave po logoru: „Muškarci i žene! Nemojte više ništa da izrađujete za sveti prilog.“ Tako narodu više nisu dali da išta donosi.  Svega je bilo više nego dovoljno da se uradi sav posao.  Najveštiji+ ljudi među onima koji su radili taj posao napravili su sveti šator+ od deset komada šatorskog platna od fino ispredenog lana, plavog prediva, vune purpurne boje i skerletne tkanine. On* je na njima izvezao heruvime.*  Dužina svakog komada bila je dvadeset i osam lakata, a širina četiri lakta. Sva šatorska platna bila su iste mere. 10  Zatim je sastavio pet komada jedan s drugim,+ a i drugih pet komada sastavio je jedan s drugim. 11  Posle toga je napravio petlje od plavog prediva na kraju zadnjeg šatorskog platna u jednom nizu, na mestu gde se nizovi spajaju. To isto je uradio na kraju zadnjeg šatorskog platna u drugom nizu, na mestu gde se nizovi spajaju.+ 12  Napravio je pedeset petlji na kraju jednog niza i pedeset petlji na kraju drugog niza, na mestu gde se nizovi spajaju, tako da petlje stoje jedna prema drugoj.+ 13  Na kraju je napravio pedeset kuka od zlata i kukama je sastavio nizove jedan s drugim, tako da je šator bio jedna celina.+ 14  Zatim je napravio šatorska platna od kozje dlake da se njima prekrije šator. Napravio je jedanaest komada takvog platna.+ 15  Dužina svakog komada bila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Tih jedanaest komada šatorskog platna bili su iste mere.+ 16  Zatim je sastavio pet komada zasebno i ostalih šest komada zasebno.+ 17  Potom je napravio pedeset petlji na kraju zadnjeg komada u jednom nizu, na mestu gde se nizovi spajaju, i pedeset petlji na kraju zadnjeg komada u drugom nizu, da se nizovi sastave.+ 18  Posle toga je napravio pedeset kuka od bakra da se ta platna sastave u jednu celinu.+ 19  Zatim je napravio i pokrivač za šator od crveno obojenih ovnujskih koža, a preko toga pokrivač od fokinih koža.+ 20  Zatim je za šator napravio okvire od akacijinog drveta,+ koji stoje uspravno. 21  Dužina svakog okvira bila je deset lakata, a širina lakat i po.+ 22  Svaki okvir je imao dva klina jedan pored drugog. Tako je napravio na svim okvirima za šator.+ 23  Napravio je okvire za šator, dvadeset okvira za južnu stranu koja gleda prema Negevu.+ 24  Napravio je četrdeset postolja od srebra ispod dvadeset okvira, dva postolja ispod jednog okvira s njegova dva klina, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira s njegova dva klina.+ 25  I za drugu stranu šatora, za severnu stranu, napravio je dvadeset okvira+ 26  i njihovih četrdeset postolja od srebra, dva postolja ispod jednog okvira, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira.+ 27  Za zadnju stranu šatora, za zapadnu stranu, napravio je šest okvira.+ 28  A dva okvira je napravio kao ugaone stubove šatora na dva zadnja ugla.+ 29  Oni su pri dnu bili udvostručeni i oba su bila udvostručena sve do vrha, do prve karike. Tako je napravio oba, da čine dva ugaona stuba.+ 30  Tako je bilo ukupno osam okvira s njihovih šesnaest postolja od srebra, po dva postolja ispod svakog okvira.+ 31  Zatim je napravio prečage od akacijinog drveta, pet za okvire s jedne strane šatora,+ 32  a pet prečaga za okvire s druge strane šatora i pet prečaga za okvire na zadnjem delu šatora, na zapadnoj strani.+ 33  Onda je napravio srednju prečagu da prolazi preko sredine tih okvira od jednog kraja do drugog.+ 34  Okvire je obložio zlatom i napravio im je karike od zlata kroz koje se prečage provlače, a zatim je i prečage obložio zlatom.+ 35  Napravio je zavesu+ od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana. Na njoj je izvezao heruvime.+ 36  Za nju je napravio četiri stuba od akacijinog drveta i obložio ih zlatom. Njihove kuke bile su od zlata, a od srebra im je izlio četiri postolja.+ 37  Za ulaz u šator napravio je zavesu istkanu od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana,+ 38  i za nju je napravio pet stubova s kukama. Vrhove stubova i njihove spone obložio je zlatom, a pet njihovih postolja bilo je od bakra.+

Fusnote

 Po svemu sudeći, Veseleilo.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.