Izlazak 32:1-35

32  Kad je narod video da Mojsije dugo ne silazi s gore,+ skupio se oko Arona i rekao mu: „Ustani i načini nam boga koji će ići pred nama,+ jer ne znamo šta se desilo s tim Mojsijem, čovekom koji nas je izveo iz egipatske zemlje.“+  Aron im je rekao: „Poskidajte zlatne minđuše+ sa ušiju vaših žena, vaših sinova i vaših kćeri, i donesite ih meni.“  I ceo narod je poskidao zlatne minđuše sa ušiju i doneo ih Aronu.  Tada je on uzeo zlato iz njihovih ruku, obradio ga+ rezbarskom alatkom i od njega načinio liven kip teleta.+ A oni su rekli: „Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te je izveo iz egipatske zemlje.“+  Kad je Aron to video, podigao je oltar ispred njega. Zatim je povikao: „Sutra je praznik u čast Jehovi!“  Tako su sutradan ustali rano i počeli da prinose žrtve paljenice i žrtve zajedništva. Posle toga narod je seo da jede i da pije. Zatim su ustali da se zabavljaju.+  Jehova tada reče Mojsiju: „Idi, siđi, jer se iskvario tvoj narod koji si izveo iz egipatske zemlje.+  Brzo su skrenuli s puta za koji sam im zapovedio da njime idu.+ Načinili su sebi liven kip teleta, pa mu se klanjaju i prinose mu žrtve, govoreći: ’Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te je izveo iz egipatske zemlje.‘“+  Jehova još reče Mojsiju: „Pogledao sam na taj narod i vidim da je to nepokoran* narod.+ 10  Pusti me sada da gnev moj plane na njih i da ih istrebim,+ a od tebe ću načiniti velik narod.“+ 11  A Mojsije je nastojao da umilostivi* lice Jehove, svog Boga,+ govoreći: „Jehova, zašto da se žestoko razgneviš+ na svoj narod koji si izveo iz egipatske zemlje velikom silom i snažnom rukom? 12  Zašto da Egipćani+ kažu: ’Sa zlom namerom ih je izveo da ih pobije po gorama i da ih istrebi s lica zemlje‘?+ Odvrati se od svog žestokog gneva+ i neka ti bude žao+ da naneseš zlo svom narodu. 13  Seti se Avrahama, Isaka i Izraela, svojih slugu, kojima si se sobom zakleo+ kad si im rekao: ’Umnožiću vaše potomstvo da ga bude poput zvezda na nebesima,+ i svu ovu zemlju za koju sam govorio daću vašem potomstvu+ kao trajan posed.‘“+ 14  I Jehova je zažalio što je rekao da će naneti zlo svom narodu.+ 15  Posle toga Mojsije se okrenuo i sišao s gore+ noseći u rukama dve ploče Svedočanstva,+ ploče ispisane s obe strane. Bile su ispisane i s jedne i s druge strane. 16  Ploče su bile Božje delo, i natpis je bio Božji natpis urezan na ploče.+ 17  A Isus je čuo buku naroda koji je vikao, pa je rekao Mojsiju: „Iz logora se čuje bojna vika.“+ 18  Ali on je rekao:„Nije to pesma o moćnim delima,+Niti je to pesma zbog poraza;Drugačiju pesmu ja čujem.“ 19  I čim se Mojsije približio logoru i video tele+ i igru, žestoko se razgnevio i odmah je bacio iz ruku ploče i razbio ih u podnožju gore.+ 20  Zatim je uzeo tele koje su oni načinili, spalio ga vatrom i smrvio ga u prah.+ Onda je prah prosuo po vodi+ i naterao Izraelove sinove da je piju.+ 21  Posle toga Mojsije je rekao Aronu: „Šta ti je ovaj narod učinio da si na njega svalio tako velik greh?“ 22  Aron je odgovorio: „Nemoj se tako žestoko gneviti, moj gospodaru. I sam dobro znaš kakav je ovaj narod, da je sklon zlu.+ 23  Oni su mi rekli: ’Načini nam boga koji će ići pred nama,+ jer ne znamo šta se desilo s tim Mojsijem, čovekom koji nas je izveo iz egipatske zemlje.‘ 24  A ja sam im rekao: ’Ko ima zlata neka ga skine sa sebe i donese mi.‘ I ja sam ga bacio u vatru i izašlo je ovo tele.“ 25  Mojsije je video da je narod postao razuzdan, jer im je Aron dozvolio da se razuzdaju,+ na sramotu pred svojim protivnicima.+ 26  Tada je Mojsije stao na vrata logora i rekao: „Ko je na Jehovinoj strani, k meni!“+ I svi Levijevi sinovi počeli su da se skupljaju oko njega. 27  On im zatim reče: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Neka svako pripaše svoj mač uz bok i prođe kroz logor od vrata do vrata, pa neka ubije svaki svog brata, svaki svog bližnjeg i svaki svog druga.‘“+ 28  I Levijevi sinovi+ učinili su kako im je Mojsije rekao, tako da je tog dana poginulo od naroda oko tri hiljade ljudi. 29  Tada je Mojsije rekao: „Ojačajte danas svoje ruke* da služite Jehovi,+ jer se svaki od vas bori protiv svog sina i protiv svog brata,+ da bi vam on danas dao blagoslov.“+ 30  Sutradan Mojsije reče narodu: „Vi ste počinili velik greh.+ Ja ću sada ići gore k Jehovi. Možda ću moći da dobijem oproštaj za vaš greh.“+ 31  Tako se Mojsije vratio Jehovi i rekao: „Ah, ovaj narod je počinio velik greh, jer su načinili sebi boga od zlata!+ 32  Kad bi im sada oprostio njihov greh...+ A ako nećeš, molim te, izbriši me+ iz svoje knjige+ koju si napisao.“ 33  A Jehova reče Mojsiju: „Onoga ko mi zgreši, njega ću izbrisati iz svoje knjige.+ 34  A sad idi i vodi taj narod kuda sam ti rekao. Evo, moj anđeo će ići pred tobom.+ Ali onog dana kada budem kažnjavao, sigurno ću ih kazniti zbog njihovog greha.“+ 35  I Jehova je udario narod pomorom jer su načinili tele, koje je Aron napravio.+

Fusnote

 Ili: „tvrdovrat“.
 Doslovno: „smekšati“.
 Doslovno: „Napunite (...) svoje ruke“.