Izlazak 28:1-43

28  „Dovedi k sebi od Izraelovih sinova svog brata Arona sa njegovim sinovima, da mi služi kao sveštenik:+ Aron+ i Aronovi sinovi Nadav i Avijud,+ Eleazar i Itamar.+  Napravi svom bratu Aronu svetu odeću na čast i za ukras.+  I kaži svim veštim ljudima koje sam darovao duhom mudrosti+ da naprave Aronu odeću da bi se posvetio i služio mi kao sveštenik.+  „A ovo je odeća koju će napraviti: naprsnik,+ efod,+ tuniku bez rukava,+ dugu haljinu s kockastim tkanjem, turban+ i pojas.+ Neka naprave svetu odeću za tvog brata Arona i za njegove sinove, da mi služi kao sveštenik.  Neka uzmu zlato, plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu i fino laneno platno.  „Neka naprave efod od zlata, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana, vešto izvezen.+  Neka efod ima dve naramenice sastavljene na njegova dva kraja. Tako neka bude sastavljen.+  Pojas+ na njemu, kojim se opasuje, neka bude izrađen od istog materijala: od zlata, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana.  „Uzmi dva kamena oniksa+ i na njima ureži+ imena Izraelovih sinova,+ 10  šest njihovih imena na jednom kamenu, a šest ostalih imena na drugom kamenu, po redu kojim su rođeni.+ 11  Kao što zanatlija radi u kamenu, kao što se urezuje pečat, na ta dva kamena ureži imena Izraelovih sinova.+ Napravi im okvire od zlata.+ 12  Ta dva kamena pričvrsti na naramenice efoda da budu spomen-kamenje Izraelovim sinovima.+ Neka Aron nosi njihova imena pred Jehovom na svoje dve naramenice kao spomen. 13  Napravi zlatne okvire 14  i dva lančića od čistog zlata.+ Napravi ih poput uzice, pletene kao uže. Te pletene lančiće pričvrsti za okvire.+ 15  „Napravi sudski naprsnik+ da bude vešto izvezen. Izradi ga kao i efod. Napravi ga od zlata, plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana.+ 16  Neka bude četvrtast kad se presavije, pedalj* dug i pedalj širok.+ 17  U njega umetni kamenje, tako da bude četiri reda kamenja.+ U prvom redu neka budu rubin,+ topaz+ i smaragd.+ 18  U drugom redu tirkiz,+ safir+ i jaspis.+ 19  U trećem redu lešem,* ahat+ i ametist.+ 20  A u četvrtom redu hrizolit,+ oniks+ i žad. Neka budu učvršćeni u zlatne okvire.+ 21  Neka tih kamenova bude koliko i imena Izraelovih sinova, neka ih bude dvanaest, koliko i njihovih imena.+ Neka se na svakom od njih kao na pečatu ureže ime jednog od dvanaest plemena.+ 22  „Na naprsniku napravi pletene lančiće od čistog zlata, pletene kao uže.+ 23  Zatim na naprsniku napravi dva prstena od zlata+ i pričvrsti ih za dva kraja naprsnika. 24  Provuci dve pletene uzice od zlata kroz ta dva prstena na krajevima naprsnika.+ 25  Dva kraja dveju uzica provuci kroz dva okvira i pričvrsti ih za naramenice efoda sa njegove prednje strane.+ 26  Napravi dva prstena od zlata i pričvrsti ih za dva kraja naprsnika, na njegov unutrašnji rub koji je okrenut prema efodu.+ 27  Napravi još dva prstena od zlata i pričvrsti ih za donji kraj dveju naramenica sa spoljašnje strane efoda, blizu mesta gde je efod sastavljen, iznad njegovog pojasa.+ 28  Neka se naprsnik kroz njegove prstenove plavom vrpcom veže za prstenove na efodu, tako da naprsnik stoji iznad pojasa od efoda i da se ne odvaja od efoda.+ 29  „Aron neka nosi imena Izraelovih sinova na sudskom naprsniku na svom srcu kad ulazi u Svetinju, kao trajni spomen pred Jehovom. 30  U sudski naprsnik stavi Urim+ i Tumim* da budu na Aronovom srcu kad dolazi pred Jehovu. Neka Aron stalno nosi presude+ za Izraelove sinove na svom srcu pred Jehovom. 31  „Celu tuniku bez rukava koja će se nositi ispod efoda napravi od plavog prediva.+ 32  Neka u sredini ima prorez za glavu. Rub oko proreza neka bude istkan. Neka bude kao okovratnik na oklopu, tako da se ne pocepa.+ 33  Na rubu napravi narove od plavog prediva, vune purpurne boje i skerletne tkanine, na rubu okolo, a između njih zvonca+ od zlata okolo, 34  zlatno zvonce pa nar, zlatno zvonce pa nar oko ruba tunike.+ 35  Neka je Aron nosi da u njoj vrši službu, da se čuje kad ulazi u svetilište pred Jehovu i kad izlazi, da ne pogine.+ 36  „Napravi sjajnu pločicu od čistog zlata i na njoj, kao na pečatu, ureži: ’Jehova je svet.‘+ 37  Priveži je plavom vrpcom da stoji na turbanu.+ Neka bude na prednjoj strani turbana. 38  Neka bude na Aronovom čelu, i neka Aron odgovara za prestupe počinjene protiv svetih stvari,+ to jest protiv svih njihovih svetih darova, koje će Izraelovi sinovi posvećivati. Neka mu stalno bude na čelu, da za njih stiče Jehovinu milost.+ 39  „Od finog lana istkaj dugu haljinu s kockastim tkanjem, i od finog lanenog platna istkaj turban+ i pojas.+ 40  „Za Aronove sinove napravi duge haljine,+ napravi im i pojaseve i kape,+ njima na čast i za ukras.+ 41  U njih obuci svog brata Arona i njegove sinove s njim, pomaži ih,+ opunomoći ih*+ i posveti ih da mi služe kao sveštenici. 42  Napravi im gaće od lanenog platna da im pokriju golo telo.+ Neka budu od pojasa do bedara. 43  Neka ih Aron i njegovi sinovi nose kad ulaze u šator sastanka ili kad prilaze oltaru da služe na svetom mestu, da ne bi navukli na sebe krivicu i poginuli. To je trajna odredba za njega i njegovo potomstvo posle njega.+

Fusnote

 Pedalj iznosi 22,2 centimetra. Vidi dodatak 13.
 Nije poznato na koju vrstu dragog kamena se odnosi hebrejski izraz lešem.
 Urim i Tumim su bili predmeti koji su se koristili da bi se saznalo Božje mišljenje o nečemu. Možda se radilo o kamenovima koji su se izvlačili kao žreb.
 Doslovno: „napuni im ruke vlašću“. Ovaj hebrejski idiom označavao je da su prilikom uvođenja u službu čoveku bila predata u ruke sva ovlašćenja potrebna da bi vršio svešteničku službu.