Izlazak 26:1-37

26  „Sveti šator napravi od deset komada šatorskog platna+ izrađenog od fino ispredenog lana, plavog prediva, vune purpurne boje i skerletne tkanine.+ Na njima neka budu izvezeni heruvimi.+  Dužina svakog komada neka bude dvadeset i osam lakata, a širina četiri lakta. Sva šatorska platna neka budu iste mere.+  Pet komada neka bude sastavljeno u jednom nizu, a drugih pet komada u drugom nizu.+  Napravi petlje od plavog prediva na kraju zadnjeg šatorskog platna u jednom nizu, a isto uradi i na kraju zadnjeg šatorskog platna u drugom nizu, na mestu gde se nizovi spajaju.+  Napravi pedeset petlji na kraju jednog niza i pedeset petlji na kraju drugog niza, na mestu gde se nizovi spajaju, tako da petlje stoje jedna prema drugoj.+  Napravi pedeset kuka od zlata i kukama sastavi nizove jedan s drugim. Tako će šator biti jedna celina.+  „Napravi šatorska platna od kozje dlake+ da se njima prekrije šator. Napravi jedanaest komada takvog platna.  Dužina svakog komada neka bude trideset lakata,+ a širina četiri lakta. Tih jedanaest komada šatorskog platna neka budu iste mere.  Sastavi pet komada zasebno i ostalih šest komada zasebno,+ a šesti komad presavij na prednjoj strani šatora. 10  Na kraju zadnjeg komada u jednom nizu napravi pedeset petlji, i pedeset petlji na kraju zadnjeg komada u drugom nizu, na mestu gde se nizovi spajaju. 11  Napravi pedeset kuka od bakra,+ zakači kuke za petlje i sastavi ta platna da budu jedna celina.+ 12  A ono što preostane od šatorskog platna neka visi. Polovina platna što preostane neka visi preko zadnje strane šatora. 13  Od onoga što preostane od dužine platna neka po jedan lakat visi s obe strane šatora da ga pokriva s jedne i s druge strane. 14  „Napravi i pokrivač za šator od crveno obojenih ovnujskih koža, a preko toga pokrivač od fokinih koža. 15  „Napravi za šator okvire*+ od akacijinog drveta, koji će stajati uspravno. 16  Dužina svakog okvira neka bude deset lakata, a širina lakat i po. 17  Svaki okvir neka ima dva klina jedan pored drugog. Tako napravi na svim okvirima za šator. 18  Napravi okvire za šator, dvadeset okvira za južnu stranu koja gleda prema Negevu. 19  „Ispod dvadeset okvira napravi četrdeset postolja*+ od srebra. Dva postolja ispod jednog okvira s njegova dva klina, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira s njegova dva klina. 20  I za drugu stranu šatora, za severnu stranu, dvadeset okvira,+ 21  i njihovih četrdeset postolja od srebra, dva postolja ispod jednog okvira, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira.+ 22  Za zadnju stranu šatora, za zapadnu stranu, napravi šest okvira.+ 23  A dva okvira napravi kao ugaone stubove šatora+ na dva zadnja ugla. 24  Neka pri dnu budu udvostručeni i neka oba budu udvostručena sve do vrha, do prve karike. Ta dva okvira neka budu tako napravljena i neka služe kao dva ugaona stuba. 25  Neka bude osam okvira sa postoljima od srebra, ukupno šesnaest postolja, dva postolja ispod jednog okvira, i tako redom po dva postolja ispod svakog okvira. 26  „Napravi prečage od akacijinog+ drveta, pet za okvire s jedne strane šatora, 27  a pet prečaga za okvire s druge strane šatora i pet prečaga za okvire na zadnjoj strani šatora, na zapadnoj strani.+ 28  Srednja prečaga neka prolazi preko sredine tih okvira od jednog kraja do drugog. 29  „Okvire obloži zlatom+ i napravi im karike od zlata kroz koje će se provlačiti prečage. I prečage obloži zlatom. 30  Podigni šator prema opisu koji ti je pokazan na gori.+ 31  „Napravi zavesu+ od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana. Na njoj neka budu izvezeni heruvimi.+ 32  Okači je na četiri stuba od akacijinog drveta obložena zlatom, s kukama od zlata. Stubovi neka budu postavljeni na četiri postolja od srebra. 33  Okači zavesu ispod kuka i unesi kovčeg svedočanstva+ iza zavese. Zavesa neka vam razdvaja Svetinju+ od Svetinje nad svetinjama.+ 34  Stavi poklopac na kovčeg svedočanstva u Svetinji nad svetinjama. 35  „Stavi sto ispred zavese i svećnjak+ nasuprot stolu na južnoj strani šatora. Sto stavi na severnu stranu. 36  Na ulazu u šator napravi zavesu+ istkanu od plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine i fino ispredenog lana. 37  Za zavesu napravi pet stubova od akacijinog drveta i obloži ih zlatom. Kuke na njima neka budu od zlata. Salij za njih pet postolja od bakra.

Fusnote

 Radilo se o montažnim zidovima koji su se sastojali od drvenih elemenata u obliku okvira.
 Radilo se o postoljima u koja su se stavljali klinovi okvira.