Izlazak 15:1-27

15  Tada su Mojsije i Izraelovi sinovi zapevali ovu pesmu Jehovi i ovako su rekli:+„Zapevaću Jehovi, jer se silno proslavio.+Konja i konjanika u more je bacio.+   Jah* je snaga moja i sila moja,+ jer on je spasenje moje.+On je Bog moj, njega ću hvaliti,+ on je Bog oca moga,+ njega ću uzvisivati.+   Jehova je hrabar ratnik.+ Jehova je ime njegovo.+   Kola faraonova i vojsku njegovu u more je bacio.+Izabrani ratnici njegovi potonuli su u Crvenom moru.+   Uzburkane su ih vode prekrile,+ kao kamen u dubine su potonuli.+   Desnica tvoja, Jehova, ima silnu moć,+Desnica tvoja, o Jehova, može satrti neprijatelja.+   Silnim veličanstvom svojim obaraš one koji ustaju na tebe;+Puštaš gnev svoj žestoki da ih kao strnjiku proždire.+   Dahom nozdrva tvojih+ vode su se sabrale,Poput zidova talasi su stajali,U srcu mora uzburkane su se vode stvrdnule.   Neprijatelj je rekao: ’Teraću ih!+ Stići ću ih!+Plen ću deliti!+ Nasitiće ga se duša moja!Mač ću svoj izvući! Ruka će ih moja terati!‘+ 10  Dahom svojim dunuo si,+ more ih je pokrilo,+Kao olovo potonuli su u vodama silnim.+ 11  Ko je među bogovima kao ti, o Jehova?+Ko je kao ti koga silna svetost krasi?+Pesmama hvale+ treba ti iskazivati strah,+ tebi koji čuda činiš.+ 12  Desnicu si svoju podigao+ i zemlja ih je progutala.+ 13  Milošću* svojom vodio si narod koji si izbavio,+Snagom svojom vodićeš ga u sveto prebivalište svoje.+ 14  Narodi će čuti+ i uznemiriće se;+Porođajni bolovi+ obuzeće stanovnike Filisteje. 15  Tada će se uplašiti knezovi* edomski,I zadrhtaće tirani moavski.+Svi stanovnici Hanana klonuće duhom.+ 16  Strah i trepet obuzeće ih.+Skameniće se od silne mišice tvoje,Dok ne prođe narod tvoj,+ Jehova,Dok ne prođe narod+ koji si ti stvorio.+ 17  Ti ćeš ga dovesti i zasaditi na gori nasledstva svog,+Na utvrđenom mestu koje si sebi pripremio za prebivanje,+ Jehova,U svetilištu,+ Jehova, koje su ruke tvoje utvrdile. 18  Jehova će kraljevati doveka, u svu večnost.+ 19  Kad su konji faraonovi,+ bojna kola njegova i konjanici njegovi u more ušli,+Jehova je na njih vratio vode morske,+A sinovi su Izraelovi prošli po suvom posred mora.“+ 20  Tada je proročica Marija, Aronova sestra,+ uzela u ruke daire,+ i sve su joj se žene pridružile s dairama igrajući.+ 21  Marija je muškarcima pesmom odgovarala:+ „Pevajte Jehovi,+ jer se silno proslavio.+Konja i konjanika u more je bacio.“+ 22  Kasnije je Mojsije poveo Izraelce, pa su od Crvenog mora pošli u pustinju Sur.+ Tri dana su putovali kroz tu pustinju, ali nisu našli vodu.+ 23  Zatim su došli u Maru,+ ali tamo nisu mogli da piju vodu jer je bila gorka. Zato je to mesto i nazvano Mara.*+ 24  I narod je počeo da gunđa protiv Mojsija:+ „Šta ćemo piti?“ 25  Tada je on zavapio Jehovi.+ Jehova mu je pokazao jedno drvo koje je on bacio u vodu i voda je postala slatka.+ Tu im je Bog dao pouku i zakon i tu ih je iskušao.+ 26  I rekao im je: „Ako budete dobro slušali glas Jehove, svog Boga, i ako budete radili ono što je ispravno u njegovim očima i ako slušate njegove zapovesti i držite se svih njegovih propisa,+ neću pustiti na vas nijednu bolest koju sam pustio na Egipćane.+ Jer sam ja Jehova i ja vas lečim.“+ 27  Posle su došli u Elim, gde je bilo dvanaest izvora vode i sedamdeset palmi.+ I ulogorili su se tamo pored vode.

Fusnote

 Ovo je prvo mesto gde se pojavljuje ime „Jah“. To je skraćeni oblik imena „Jehova“, prvi deo tetragrama JHVH. Vidi dodatak 1.
 Ili: „vernom ljubavlju“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „šeici“.
 „Mara“ znači „gorčina“.